NVVC Netwerk
  eHealth Forum

  NVVC Nieuws

  Betere zorg door goede verbinding tussen manager en cardioloog

  10 juni 2021

  Vanaf het allereerste begin was Lonneke van Reeuwijk betrokken bij de oprichting en de activiteiten van de Kamer voor Managers. Per 1 juni 2021 heeft zij de cardiologie verlaten en geeft zij het voorzitterschap van de Kamer voor Managers over aan Hans Krijgsman. Met Lonneke, Hans en Annemieke van Dijk bespreken wij de historie, de meerwaarde en de toekomst van de Kamer voor Managers van de NVVC.
  Lees het volledige bericht

  Bestuursbericht: Rapportage uitvraag wachttijden cardiologische zorg

  1 juni 2021

  De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In het afgelopen jaar hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronamaatregelen en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Oplopende wachtlijsten van de electieve zorg vormen daarvoor een goede indicator.

  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft vanaf oktober 2020, dankzij de actieve bijdrage vanuit vele centra en in goede samenwerking met de Nederlandse Hart Registratie (NHR), deze indirecte effecten van de COVID-19 pandemie in kaart gebracht en maandelijks gemonitord, met behulp van wachtlijstuitvragen bij de vakgroepen cardiologie van de Nederlandse ziekenhuizen. Lees verder

  Rapport toekomstscenario’s zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen aangeboden aan ministerie van VWS - Huidige situatie niet geschikt om kwaliteit voor toekomst te borgen en vraagt om verdere concentratie

  1 juni 2021

  In juni 2019 hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie op verzoek van de inspectie een werkgroep opgericht met als doel toekomstscenario’s te schetsen voor de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Dit rapport is op 25 mei (2021) aangeboden aan het ministerie van VWS.
  Lees verder

  Coronapatiënten met hart- en vaatziekte of diabetes al op jongere leeftijd verhoogd risico op ziekenhuisopname 

  18 mei 2021
  Coronapatiënten met hart- en vaatziekten of diabetes hebben een grotere kans om in het ziekenhuis terecht te komen dan coronapatiënten zonder deze aandoeningen, ook al op jongere leeftijd. Deze kans is het grootst bij patiënten met meerdere aandoeningen. Mannen lopen meer risico dan vrouwen. Dit blijkt uit een groot onderzoek van het UMC Utrecht en Amsterdam UMC bij ruim 22.000 coronapatiënten. De Hartstichting startte en financierde het onderzoek. Lees verder

  NVVC Jaarverslag 2020

  Niet alles in 2020 stond in het teken van de coronapandemie. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft veel bereikt in 2020 met als belangrijkste mijlpaal het opleveren van de beleidsvisie 2025. 

  Lees verder

  Kwaliteitsbeleid 2025

  De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisie-document Cardiologische zorg 2025. Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025. Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologische zorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de pagina Kwaliteit.

  .

  Beleidsvisie 2025
  Lees meer over de drie speerpunten uit de beleidsvisie van de NVVC : toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten tot 2025. Lees verder


  COVID-19 informatie

  COVID-19 informatie voor leden

  Informatie voor hartpatiënten

  CBR
  Rijden met een hartaandoening
  Informatie voor bestuurders