Tools voor samen beslissen

Artsen en patiënten hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg. Samen beslissen past ook bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij patiënten regie hebben over hun zorg en dat de specialist ook een coachende rol heeft. Samen beslissen wordt uitgedragen door de Federatie Medisch Specialisten en via de wetenschappelijke verenigingen geïmplementeerd.


Om de gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen worden tools ontwikkeld. Op deze pagina staan de Samen beslissen tools vermeld waarbij afgevaardigden van NVVC bij betrokken zijn geweest en door NVVC zijn vastgesteld. Dit maakt dat deze tools landelijk toepasbaar zijn.


Meer informatie over het gebruik van deze tools vind u in het NVVC netwerk


Samen beslissen tools


> Procedure Samen beslissen tools NVVC


> ICD Keuzehulp