Over de NVVC

  Jaarverslag 2019 - Thema Opleiding

  Implementatie van het opleidingsplan
  In 2019 is hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe opleidingsplan Cardiologie. Onder de bezielende leiding van Moniek Elsendoorn zijn onder andere workshops in de verschillende regio’s georganiseerd om opleidingsgroepen te helpen de introductie van het opleidingsplan mogelijk te maken. Meer dan in het verleden zal de opleiding tot cardioloog regionaal vorm gegeven moeten worden. Dit stelt andere eisen aan de opleidingsgroepen en ook de manier waarop de voortgang van de individuele assistent wordt vastgelegd. Daartoe is ook VREST inmiddels aangepast. Met het regionaliseren van de opleiding valt ook te verwachten dat de visitaties een andere vorm krijgen. Binnen een aantal jaren zal naar verwachting dan ook niet meer de individuele opleiding worden gevisiteerd maar de regio. Een voorzichtige start is inmiddels gemaakt.

  Veranderende samenleving
  Nu is de introductie van het nieuwe opleidingsplan niet een eindpunt maar juist een begin. De wereld om ons heen is snel aan het veranderen en ook de eisen die aan de medische professional worden gesteld veranderen daarmee. Om hierop in te spelen zal het opleidingsplan dan ook meer een levend document worden en zal de subcommissie opleiding hierbij een belangrijke rol krijgen.

  Regionaal opleidingsplan
  Om te voorkomen dat iedere regio zijn eigen plannen moet ontwikkelen worden regionale en instellingsopleidingsplannen via de website van de NVVC beschikbaar gesteld. Het NVVC-bureau heeft een format hiervoor beschikbaar gemaakt. Zo helpen wij elkaar tenslotte.

  Algemeen cardioloog en fellowships
  Iedereen wordt opgeleid tot algemeen cardioloog met wellicht een verdieping in een aandachtsgebied. Verdere specialisatie zal na afronding van de opleiding plaats moeten vinden en daartoe zijn er al een aantal fellowships gedefinieerd. Om dit goed af te stemmen heeft de NVVC de subcommissie fellowships ingericht. Deze subcommissie valt onder het thema opleiding en heeft als taak de vorm en inhoud van de verschillende fellowships te uniformiseren en vast te stellen.

  Verplichte scholing
  Samen met het CVOI wordt het (verplichte) cursusaanbod voor de arts in opleiding tot cardioloog jaarlijks vastgesteld. Om tegemoet te komen aan de veranderende eisen zal ook dit aanbod worden aangepast en in lijn worden gebracht met de strategische doelen van de NVVC. Onderwerpen als Samen beslissen, Netwerk geneeskunde, Medisch Management en financiering van de zorg krijgen een plaats.
  Actieve rol van de AIOS
  Tot slot: opleiden van de cardioloog van de toekomst is niet alleen een zaak van de verschillende opleiders en opleidingsgroepen maar bij uitstek iets wat de cardioloog in opleiding zelf vorm kan geven. Het is dan ook zeer belangrijk om AIOS te betrekken bij alle plannen en bij het vormgeven van de opleiding. De tijd is voorbij dat de AIOS een kant en klaar plan kon volgen. AIOS zullen actief moeten deelnemen!