NVVC Nieuws

Ziekenhuizen gezocht voor onderzoek naar bloeddrukverlager en COVID-19
21 april 2020


Cardiologen onderzoeken in samenwerking met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) of het veel voorgeschreven medicijn Valsartan ernstige vochtophopingen in de longen bij COVID-19 kan voorkomen. Aan het Praetorian-COVID-onderzoek doen nu vijf ziekenhuizen mee. Initiatiefnemers en onderzoeksleiders Niels van Royen en Roland van Kimmenade (Radboudumc) roepen collega’s van andere ziekenhuizen dringend op om mee te doen.
 
De onderzoekers hopen dat Valsartan ervoor kan zorgen dat minder mensen naar de intensive care hoeven of komen te overlijden. De eerste COVID-19-patiënt is afgelopen zaterdag geregistreerd voor het Praetorian-COVID-onderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook het Radboudumc zelf, de Noordwest Ziekenhuisgroep, Rijnstate en Amsterdam UMC hebben zich bij het onderzoek aangesloten. In totaal moeten er ruim 600 patiënten mee gaan doen via tien tot vijftien ziekenhuizen. Hoe sneller de inclusie verloopt, hoe sneller de resultaten er zullen zijn. Binnen een half jaar willen de onderzoekers eerste conclusies kunnen trekken.

Werking van het medicijn in relatie tot COVID19
Valsartan verlaagt de bloeddruk door de receptor voor Angiotensine-IIte blokkeren. Activatie van deze receptor verhoogt de bloeddruk in bloedvaten,waardoor er vocht naar omliggend weefsel kan lekken. Omdat het coronavirus ACE2,een enzym dat Angiotensine II afbreekt, gebruikt om cellen binnen te dringen,hebben patiënten met COVID-19 minder van dit eiwit. Hierdoor wordt er minder Angiotensine-II afgebroken en kan er onder druk vocht door de bloedvaten in de longen lekken. Het Praetorian-onderzoek moet uitwijzen of Valsartan inderdaad een gunstige invloed heeft op dit verstoorde evenwicht en dus op het verloop van de ziekte.

Snelle toepassing mogelijk
Als dit zo is, dan zou dit medicijn een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Niet alleen door de klachten van COVID-19-patiënten te verminderen, maar ook door het aantal IC-opnames terug te dringen. Ook zou het relatief goedkope medicijn een grote rol kunnen spelen bij de bestrijding in minder welvarende landen.

Praetorian-COVID werkt samen met ander DCVA-onderzoek naar COVID-19
Hart- en vaatpatiënten blijken extra kwetsbaar voor COVID19 en ook bij gezonde mensen kan het virushartklachten en schade aan het hart veroorzaken. Naast het onderzoek naar Valsartan, hebben partners van de DutchCardioVascular Alliance (DCVA) een registratie opgezet en een overzicht van de belangrijkste COVID-19-studies gemaakt.
Door gegevens te analyseren van patiënten die nu in het ziekenhuis liggen, krijgen artsen snel duidelijkheid over de beste behandeling. Bij de financiering en coördinatie van het Praetorian-onderzoek zijn het Netherlands Heart Institute (NL-HI) en de Hartstichting nauw betrokken. De NVVC en WCN zetten hun netwerk in bij het betrekken van cardiologen, internisten en ziekenhuizen.

Meedoen? Meld je aan
Ziekenhuizen die mee willen doen aan Praetorean-COVID kunnen zich aanmelden bij Roland van Kimmenade, cardioloog bij Radboudumc (Roland.vanKimmenade@radboudumc.nl).

Persbericht Hartstichting over dit onderzoek