Samenstelling Projectgroep NSTEMI-ACS

Bestuur

Leden

Externe projectgroepleden

Geerdes, dr. B. (Bas), medisch adviseur - Achmea
Laarhoven, dhr. H. (Hans) van, consultant - De Hart&Vaatgroep

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House