Wie wij zijn

Wie wij zijn

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is de wetenschappelijke vereniging van cardiologen en andere gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van hart- en vaatziekten. De vereniging zet zich in voor optimale zorg voor de patiënt.

Lees verder

Wat wij doen

Wat wij doen

Kwaliteitsontwikkeling & samenwerking.
Een goede opleiding is de basis voor kwaliteit van zorg. Het is echter niet genoeg. Blijvende kwaliteit vereist permanente inzet, zoals de voor alle praktiserende artsen verplichte nascholing. Voor cardiologen begint het verplicht volgen van cursussen en trainingen al tijdens de opleiding.

Lees verder

Waar wij voor staan

NVVC - waar wij voor staan

Kwaliteit van zorg, betaalbaarheid en openheid.
Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot de zorg die nodig is, ongeacht leeftijd, achtergrond of inkomen. Bij de behandeling van hart- en vaatziekten staat patiëntveiligheid altijd voorop. De vereniging vindt het belangrijk dat nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten snel ten goede komen aan de patiënt.

Lees verder