Waar wij voor staan

Kwaliteit van zorg
Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot de zorg die nodig is, ongeacht leeftijd, achtergrond of inkomen. Bij de behandeling van hart- en vaatziekten staat patiëntveiligheid altijd voorop. De vereniging vindt het belangrijk dat nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten snel ten goede komen aan de patiënt.

Betaalbaarheid
Artsen zijn medeverantwoordelijk voor het betaalbaar houden van de zorg. Dat houdt in dat ze actief meewerken aan het tegengaan van overbodig onderzoek, goed afwegen of behandeling noodzakelijk is en een bewuste keuze maken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. In alle gevallen staat echter het gezondheidsbelang van de patiënt voorop.

Openheid
Zowel binnen als buiten de spreekkamer is openheid belangrijk. Het draagt bij aan vertrouwen tussen arts en patiënt. In een open gesprek met de patiënt komen behandelopties en keuzes aan de orde. De arts dient zich toetsbaar op te stellen, ook als er onverhoopt fouten zijn gemaakt. Het belang van patiënten (en familie) is leidend.
Openheid is ook verplicht ten aanzien van de aard en omvang van eventuele (financiële) relaties met fabrikanten van genees- of hulpmiddelen of de betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, zal de cardioloog dat aangeven bij de NVVC.

De kernboodschappen van de NVVC

De cardiovasculaire zorg in Nederland is toegankelijk, modern,  veilig en afgestemd op de persoonlijke (gezondheids)situatie van de patiënt. (Zorgvuldig, Veilig en Persoonlijk). Om de cardiovasculaire zorg in de toekomst tot de beste van Europa te laten behoren zetten wij de komende 4 jaar in op:

  • Vergroten en uitwisselen van cardiovasculaire kennis, aanscherpen van technische vaardigheden en ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden.
  • Verwerken van nieuwe behandelingen en wetenschappelijke inzichten in richtlijnen en praktijkdocumenten voor en door de Nederlandse cardiovasculaire zorgprofessionals.
  • Verbeteren van regelmatige intercollegiale toetsing van cardiologen door vakgenoten door voortdurende aanscherping van de kwaliteitsindicatoren.
  • Implementeren van gezamenlijke besluitvorming in de cardiovasculaire praktijk door het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals keuzehulpen en consultkaarten en scholing in gesprekstechnieken.
  • Samenvoegen van drie kwaliteitsregistraties naar één algemeen aanvaarde kwaliteitsregistratie waar alle Nederlandse ziekenhuizen met één minimale dataset bij aangesloten zijn.

 

Missie: Cardiovasculaire zorg: van goed in 2016 naar optimaal in 2020.

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
Onderdeel van FMS
NVVC! Connect
Holland Heart House