Wat wij doen

Kwaliteitsontwikkeling 
Een goede opleiding is de basis voor kwaliteit van zorg. Het is echter niet genoeg. Blijvende kwaliteit vereist permanente inzet, zoals de voor alle praktiserende artsen verplichte nascholing. Voor cardiologen begint het verplicht volgen van cursussen en trainingen al tijdens de opleiding.
Nieuwe inzichten – ook voortkomend uit verbetering van registraties – krijgen een vertaling in de richtlijnen voor medisch handelen. Daarbij komt de patiënt steeds meer in de rol van regisseur van eigen zorg, met de medicus als coach. De NVVC bevordert intercollegiale beoordeling en het uitwisselen van informatie en ervaringen. Daarnaast zijn er kwaliteitsvisitaties: groepen cardiologen bezoeken praktijken van collega’s, bespreken de zorgverlening en geven advies.

Samenwerking 
Voor een verdere verbetering van de patiëntenzorg is een goede afstemming en samenwerking met andere zorgverleners noodzakelijk, zowel binnen als buiten het vakgebied. Het gaat dan zowel om de behandeling van individuele patiënten als om afstemming van beleid. Naast patiëntenzorg richten cardiologen zich steeds meer op preventie: voorkomen dat gezonde mensen hart- en vaatproblemen krijgen.
De NVVC werkt nauw samen met organisaties die zich bezighouden met onderzoek, preventie en de hart- en vaatzorg in Nederland.

Samen beslissen

Artsen en patiënten hebben beiden voordeel bij het Samen Beslissen over de meest geschikte behandeling van de patiënt. Samen beslissen leidt tot verstandige keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van zorg.

Samen beslissen past ook bij de maatschappelijke ontwikkelingen waarbij patiënten regie hebben over hun zorg en dat de specialist ook een coachende rol heeft. Samen beslissen wordt uitgedragen door de FMS en via de wetenschappelijke verenigingen geïmplementeerd.

Mocht u bezig zijn met een project dan vernemen wij dat graag via kwaliteit@nvvc.nl

Lopende Initiatieven:

Ontwikkeling van digitale keuzehulp voor ICD implantatie of -vervanging.  

Wie: Dr. L. van Erven (cardioloog LUMC ) leidt dit SKMS- project ‘Keuzehulp’ .

Wat: De projectgroep ontwikkelt een digitale keuzehulp voor ICD-implantatie of -vervanging.

Waarom: De beslissing om een ICD te implanteren of te vervangen neem je niet zomaar even. In de keuzehulp staat informatie over de behandeling, de voor-en nadelen en de impact van een ICD op het dagelijks leven. De informatie is op een overzichtelijke manier opgesteld. Aan de hand van de keuzehulp kunnen arts en patiënt tevoren de gedachten ordenen en met elkaar een goed gesprek voeren. Verwacht wordt dat deze keuzehulp in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar is.

De ontwikkeling van een digitale consultkaart Aortaklepstenose.

Wie: Drs. F. van der Kley (cardioloog LUMC, voorzitter), Dr. R. Braam (cardioloog Gelre Ziekenhuis Apeldoorn), Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma (NVT) , Drs. I. van den Broek (De Hart&Vaatgroep). De begeleiding ligt in handen van het Kennisinstituut Medisch Specialisten.

Wat: De projectgroep maakt een Consultkaart waarop de verschillende behandelopties bij een ernstige aortaklepstenose naast elkaar gezet worden met input van patiënten.

Waarom:  Ingrijpen bij iemand met een kwetsbare gezondheid? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is de gezondheidswinst voor de patiënt? Levert het een betere levenskwaliteit op? Een Consultkaart helpt bij het voeren van een goed gesprek over medische mogelijkheden en belangrijke levenswaarden. Het project is in voorjaar 2017 gestart.

   

>> Handige hulpmiddelen <<

Consultkaarten
Consultkaarten zijn handige (digitale) tools die gemaakt worden door artsen én patiënten. Ze kunnen ingezet worden in de spreekkamer als ondersteuning bij het gesprek over behandelkeuzes. De informatie op de Consultkaart is opgebouwd rond vragen van patiënten, met antwoorden door artsen die gebaseerd zijn op geldende richtlijnen en praktische ervaring.

 

Keuzehulpen
Keuzehulpen zijn (digitale) hulpmiddelen die artsen en patiënten (thuis) helpen bij het voorbereiden van gesprekken en het nadenken over behandelkeuzes. In een keuzehulp staat uitleg over de aandoening, de verschillende behandelmogelijkheden en de voor-en nadelen daarvan. Er staan ook vragen in die je bewust laten nadenken over zaken die belangrijk zijn als je moet leven met een (hart)aandoening.

 De NVVC heeft in november 2015 vijf verstandige keuzes gepubliceerd voor patiënten met hartaandoeningen. Deze verstandige keuzes hebben vooral betrekking op het al dan niet inzetten van diagnostische onderzoeksmethoden bij hartaandoeningen. De verstandige keuzes zijn evidence based aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek kunnen voeren om samen te bepalen wat de best passende behandeling is.

Klik hier voor het document Verstandige keuzes in de cardiologie

Klik hier voor meer informatie over 'verstandig kiezen' op de FMS website

Gerealiseerd

Medische informatie in duidelijke taalDe Hart&Vaatgroep heeft een digitale patiënteninformatietool ontwikkeld voor twee aandoeningen: boezemfibrilleren en hypertrofische cardiomyopathie. De tool is ontwikkeld met behulp van vrijwilligers uit patiëntengroepen en cardiologen en is goedgekeurd door de NVVC. 
De patiënteninformatietool is een online hulpmiddel om kwaliteitsstandaarden begrijpelijk te maken voor patiënten. Er wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen van patiënten:

Lees verder

De Hartklepkeuzehulp

Professor Dr. J.W. Roos-Hesselink (hoogleraar cardiologie Erasmus MC) en Drs. P.E. Polak (cardioloog St. Anna ziekenhuis ) hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de keuzehulp hartklepvervanging. De keuzehulp is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gemaakt door patiënten (vertegenwoordigers), cardiologen, thoraxchirurgen en wetenschappelijk onderzoekers.
U gaat direct naar de website als u op hartklepkeuze klikt.

Keuzehulp Wel of geen DNA-onderzoek

Deze keuzehulp is tot stand gekomen binnen het project 'Keuzehulp genetisch testen': patiënteninformatie om samen met de specialist te beslissen over DNA-onderzoek.
Dit is een project van de NPV – Zorg voor het leven, het Erfocentrum (Nationaal informatiecentrum erfelijkheid) en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).
Het project en deze uitgave is mogelijk gemaakt door Patiëntenfederatie Nederland.
Het project 'Keuzehulp genetisch testen' is ontwikkeld binnen het programma KIDZ. (KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische zorg.)

keuzehulp.erfelijkheid.nl

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House