Instemming minister wijziging Besluit cardiologie

24 April 2017


De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met het vernieuwde Besluit cardiologie zoals vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) op 14 december 2016. In de Staatscourant van 19 april 2017, nr. 21725 is mededeling gedaan van de instemming met genoemd besluit. Het besluit trad op 1 januari 2017 in werking.
In één van de volgende nummers van Medisch Contact zal van de instemming van de minister mededeling worden gedaan. Eveneens kunt u het besluit binnenkort aantreffen op www.knmg.nl/cgs

2de editie van Het Vrouwenhart: “begeerd en minder miskend”gelanceerd.

24 April 2017

Werkgroep Gender leden Yolande Appelman en Janine Roeters van Lennep, hebben een update gemaakt van het boekje: Het Vrouwenhart: “begeerd en minder miskend”  een leidraad CVRM bij vrouwen. Dit werd gelanceerd tijdens het afgelopen NVVC Voorjaarscongres.
In deze uitgave wordt een actueel overzicht geboden van de kennis en inzichten met betrekking tot het vrouwenhart. Sinds het verschijnen van de eerste editie is meer kennis verworven en is meer bekend over de vrouwspecifieke risicofactoren bij hart- en vaatziekten en over de pathofysiologie.

Lees verder

Vergaderen in het hart van Nederland

10 April 2017

In het Holland Heart House zijn er vier vergaderzalen beschikbaar waar uiteraard ook lunch of een borrel verzorgd kunnen worden. Alle zalen zijn voorzien van royale LCD schermen, de Grote  en Kleine Zaal en het Kabinet hebben ook een computer. Zaalapparatuur is bij de zaalhuur inbegrepen.

In het HHH maakt u gebruik van gratis wifi.Voor actuele beschikbaarheid en online reserveren kijkt u op: www.hollandhearthouse.nl/zaalverhuur.

Save the date

10 April 2017

De landelijke assistentendag cardiologie (voorheen: de junior kamer dag) zal plaatsvinden op:

Zaterdag 14 oktober 2017 
@DE NIEUWE LIEFDE Amsterdam

Scannen voor punten

10 April 2017

Dit NVVC Voorjaarscongres werden voor het eerst de badges gescand, in plaats van een presentielijst tekenen aan het eind van de congresdagen.

Bent u vergeten uw badge te laten scannen maar was u wel aanwezig, geef via bureau@nvvc.nl uw naam, bignummer cq NAPA nummer en de dag dat u er was door.

Ook voor een deelnamecertificaat (wordt alleen op aanvraag verstrekt) kunt u mailen naar bureau@nvvc.nl.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House