Kick-off Connect Hartfalen in de regio Gelre: Apeldoorn - Zutphen

23 April 2018Datum: donderdag 31 mei 2018
Aanvang: 17:00 uur (start programma 18:00 uur)
Locatie: Auditorium, Gelre ziekenhuis; Albert Schweitzerlaan 31, Apeldoorn

Klik hier voor het programma en extra informatie

Klik hier voor het digitale inschrijfformulier

Pitch uw innovatie!

23 April 2018

De Federatie organiseert een platform innovatie sessie op 3 juli 2018. Kom luisteren, kennis uitwisselen, discussiëren, of…. pitch uw eigen innovatie!

Wat kunnen we leren van de praktijk? Op 3 juli krijgen verschillende medisch specialisten de gelegenheid om een korte pitch te geven over een innovatie waar zij zelf bij betrokken zijn geweest. Hoe heeft deze innovatie ervoor gezorgd dat de zorg is verbeterd of het werk leuker is geworden? Wilt u uw eigen ervaringen delen of kent u iemand die interesse kan hebben om een initiatief te pitchen; mail bureau@nvvc.nl.

Lees verder


Samen voor de beste zorg voor de patiënt
De Patientenfederatie publiceert ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum interviews met belangrijke stakeholders. Marcel Daniels is geïnterviewd: “We willen de zorg zoveel mogelijk dicht bij huis bieden, bijvoorbeeld via e-health en een netwerk van zorgverleners. Daarbij zullen de grenzen tussen de eerste en tweede lijn steeds meer vervagen. Dat is nodig om de zorg toegankelijk te houden. Maar het is natuurlijk ook veel gemakkelijker voor patiënten, als ze niet meer voor alles naar het ziekenhuis hoeven te rijden.”

Lees het interview

Translational Cardiovascular Research Meeting

23 April 2018


Dit congres is uniek. Alle grote onderzoeksprogramma’s komen voor het voetlicht. Maak de primeur mee van de lancering van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Een unieke samenwerking tussen onderzoekers en alle partners in het cardiovasculaire veld. Bekijk fellowship pitches en posterpresentaties. Het Netherlands Heart Institute heeft voor dit congres een speciale website gelanceerd waar u het programma vindt en kunt aanmelden:
congress2018.heart-institute.nl

NVVC Jaarverslag 2017

19 April 2018

Geachte leden,

Met gevoelens van trots bieden wij u het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) over het jaar 2017 aan. Daarin zijn alle activiteiten en bereikte resultaten opgenomen, gerangschikt naar de verschillende themagebieden binnen onze vereniging.

In 2017 heeft de professionalisering van vereniging en bestuur veel aandacht gevraagd. Dit heeft geleid tot het instellen van een beleidscyclus. Een jaarplan 2017 is gedurende het afgelopen jaar opgesteld en op de Algemene Leden Vergadering (ALV) tijdens het najaarscongres is het jaarplan 2018 gepresenteerd. Het voorliggende jaarverslag 2017 is een weergave van wat gerealiseerd is van het jaarplan 2017. Alle activiteiten uit het jaarplan 2017 zijn opgepakt, waarbij de meeste doelen zijn gerealiseerd. Enkele activiteiten lopen door in 2018.

Commissies, werkgroepen, kamers en projectgroepen zijn druk bezig geweest met het uitvoeren van hun plannen. Een weergave daarvan treft u in het jaarverslag aan. Het geeft een goed beeld van alle inspanningen die verricht zijn met het doel de cardiologische zorg in Nederland op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Veel werk is verzet, grotendeels belangeloos. We zijn dan ook veel dank verschuldigd aan alle leden die individueel of via werkgroepen, kamers, projectgroepen of commissies hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de bereikte resultaten.

Een woord van dank gaat ook uit naar alle medewerkers van het bureau. Zij hebben op geweldige wijze ondersteuning geboden. Zonder hen was het nooit gelukt te realiseren wat in 2017 is gebeurd.

Inmiddels zijn we begonnen aan de uitwerking van het jaarplan 2018 in het volste vertrouwen u over een jaar te kunnen meedelen dat de plannen zijn geslaagd. Plannen die de cardiologische professionals moeten helpen hun werk in het belang van de patiënt met passie en compassie te kunnen uitvoeren.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

NVVC Jaarverslag 2017

Medisch Contact - Themanummer Cardiologie

16 April 2018

In dit themanummer van Medisch Contact o.a.:

‘Superspecialisatie vraagt om regie van ­algemeen cardioloog’ - Interview met Hans Bosker
Nieuwe bloedverdunners bieden patiënt meer vrijheid - Maar vereist extra discipline van de zorgverlener
Hart- en vaatziekten niet genderneutraal - Hartvaatlijden uit zich bij vrouwen vaak anders dan bij mannen.
In een virtueel hartcentrum is de patiënt beter af - Ernstig zieke mensen in een ziekenhuis opnemen is eigenlijk een slechte gewoonte.
NVVC Connect stelt de patiënt centraal - Het Connect-programma van de NVVC is drie projecten gestart om de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten beter, regionaal en rondom de patiënt te organiseren.
Registreren 2.0 - Door het registreren van cardiologische data te stroomlijnen is kwaliteitswinst mogelijk en kan bovendien op de kosten worden bespaard.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House