Kick off Connect Hartfalen tijdens symposium Nederlands Hart Netwerk

19 July 2017

Graag nodigen we u uit om het symposium van het NEDERLANDS HART NETWERK (NHN) bij te wonen op WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017, van 18.00 tot 22.00 uur in het EVOLUON te EINDHOVEN.

Het NHN is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. Hierbij zijn de cardiologen en verpleegkundigen van de 4 ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna ziekenhuis) en de huisartsen van de 4 zorggroepen in de regio Zuidoost Brabant (PoZoB, DOH, SGE en ELAN) zeer nauw met elkaar verbonden om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden voor patiënten met een hartaandoening.

Door de samenwerking binnen de gehele keten aan te gaan en daardoor sámen de waarde voor patiënten met een hartaandoening te creëren, heeft het NHN het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. De resultaten zullen op het symposium worden gepresenteerd.

Tijdens het symposium vindt de kick off Connect Hartfalen plaats. Daarmee is de regio Zuidoost Brabant de eerste regio die voor alle programmalijnen van Connect regionale transmurale afspraken heeft gerealiseerd.

Tijdens het symposium wordt in inspirerende presentaties aandacht besteed aan:

  • Connect Hartfalen. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de regio Zuidoost Brabant de eerste regio in Nederland met een overeenkomst voor alle 3 de programmalijnen van NVVC-connect (atriumfibrilleren, acuut coronair syndroom en hartfalen)!
  • Hoe samenwerking binnen de hartzorg bijdraagt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg;
  • De meest recente resultaten van het NHN
  • De visie op samenwerking vanuit de 1ste, 2de en 3>de lijn
  • De rol van data-management in de gezondheidszorg

 Er is veel aandacht voor Value Based Healthcare (VBHC) als methodiek om complexe vraagstukken rondom kwaliteit en kosten in de gezondheidszorg op te lossen. De aanpak van het NHN is volledig gebaseerd op VBHC, waarbij de uitkomsten van hartpatiënten worden gemeten en continu verbeterd. Binnen de hartzorg is het NHN (genomineerd voor de VBHC prize 2017) koploper op dit gebied in Nederland.

Er zijn géén kosten verbonden aan het bijwonen van het symposium en er is accreditatie aangevraagd. Voor meer informatie over het symposium en de inschrijving van het symposium verwijzen we u graag naar de website: https://www.nederlandshartnetwerksymposium.nl/

Eerste Connected bijeenkomst hartfalen

17 July 2017


Op 7 juni 2017 vond de eerste Connected bijeenkomst hartfalen plaats waarbij regio’s aanwezig waren die vorig jaar een kickoff Hartfalen hebben gehad. De regio’s Deventer, Groningen/Drenthe, Groot Leiden, Tilburg en Utrecht waren vertegenwoordigd.
Na de opening door programmavoorzitter Petra van Pol kwamen alle regio’s aan het woord. Zij gaven een presentatie over Connect hartfalen in hun eigen regio. De plannen, resultaten, knelpunten bij implementatie en toekomstige stappen kwamen hierbij aan bod. Met name het delen van ervaringen werd als zinvol ervaren door de aanwezigen.
De succesfactoren worden gebundeld als hulpmiddel voor andere regio’s en zullen t.z.t. op de Connect-website worden gepubliceerd.

Grote stap voorwaarts op weg naar de NHR.

12 July 2017

Op woensdag 28 juni jl. is in dagblad Trouw het voorstel tot fusie van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter (MB) en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) gepubliceerd. Nog voor 1 juli, de geplande datum, is daarmee het juridisch proces van fusie en oprichting van de Nederlandse Hart Registratie (NHR) formeel in gang gezet. De feitelijke oprichting van de NHR zal kort na de zomer plaats gaan vinden, waarmee de hartzorg in Nederland een unieke kwaliteitsregistratie organisatie zal krijgen. Binnen de NHR zullen hoog kwalitatieve registraties, kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en innovatie centrale thema’s zijn. De komende maanden zal met intensievere betrokkenheid van het veld gewerkt gaan worden aan de inrichting van de NHR. Vanzelfsprekend zullen wij u periodiek informeren over de voortgang.

In ieder geval nodigen wij u graag alvast van harte uit om 23 november 2017 in uw agenda te reserveren. Op die dag zal het eerste NHR-congres plaatsvinden.

Mocht u meer informatie willen over de fusie en de oprichting van de NHR, dan kunt u contact opnemen via info@nederlandsehartregistratie.nl

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep NHR.

Samen zichtbaar

29 June 2017

Sinds 2016 kent de NVVC een Kamer voor Managers. Deze Kamer wil door uitwisseling van ervaringen, kennis en ideeën een stimulans zijn voor de kwaliteitsontwikkeling van management in zorgorganisaties met als voornaamste vakgebied cardiologie.

Zo willen we er voor elkaar zijn
Management van zorg en bedrijfsvoering in het complexe vakgebied cardiologie brengt specifieke uitdagingen en soms worstelingen met zich mee. De Kamer voor Managers wil juist in het vakgebied een ‘netwerk van gelijken’ zijn met een merkbare en voelbare meerwaarde voor patiënten en zorgverleners. Ons programma biedt veel ruimte voor actuele kwesties en vragen uit de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Kick off Connect Hartfalen tijdens symposium Nederlands Hart Netwerk

26 June 2017


Op woensdag 20 september 2017 organiseert het Nederlands Hart Netwerk haar jaarlijks symposium. Artsen en andere zorgverleners presenteren op inspirerende wijze hoe Value Based Healthcare en samenwerking binnen de gezondheidszorg bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de (cardiologische) zorg.

Gedurende het symposium zal de kick off van Connect Hartfalen plaatsvinden. Hierdoor is de regio Zuidoost Brabant de eerste regio in Nederland die voor alle drie de programmalijnen van Connect (atriumfibrilleren, acuut coronair syndroom en hartfalen) regionale transmurale afspraken heeft ontwikkeld. 

Meer informatie over het symposium en mogelijkheid tot inschrijving vindt u via de volgende link: https://www.nederlandshartnetwerksymposium.nl/

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en accreditatie is aangevraagd.

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House