Zestig jaar Brady Pacing

15 February 2018

De NHRA en de VITHaS organiseren een wetenschappelijk congres rondom het thema: ‘Zestig jaar Brady Pacing’.
Zondag 7 en maandag 8 oktober 2018, Van der Valk hotel te Eindhoven

Informatie

Rookvrije Generatie Awards 2018

9 February 2018

De genomineerden voor de Rookvrije Generatie Awards zijn bekend.

Ga naar de Rookvrije Generatie website en breng je stem uit in de categorieën sportverenigingen, personen, recreatie, scholen, zorg en gemeenten.

Per categorie worden drie finalisten gekozen op basis van de meeste stemmen (50% publieksstemmen, 50% jurystemmen). Op 19 maart a.s. vindt de uitreiking van de Awards plaats.

Meld u aan voor het NVVC Voorjaarscongres 2018

5 February 2018

Aanmelden kan t/m donderdag 29 maart 2018 via het Inschrijfformulier

Lees verder

FMS Berichten

5 February 2018


Administratielast: Kent u kansrijke oplossingen?
De Federatie werkt aan een actie-agenda met kansrijke en duurzame oplossingen om de administratielast te verminderen. Hiervoor nemen we drie oplossingsrichtingen als uitgangspunt: ICT/EPD, personele ondersteuning, het schrappen van overbodige regels en het verbeteren van de bestaande registraties. Kent u een lokaal initiatief dat binnen de drie oplossingsrichtingen past? De Federatie wil deze initiatieven een podium bieden en daarmee anderen inspireren er van te leren.
Lees verder

 

FMS: subsidie e-health startups goede prikkel, maar betrek patiënten én professionals
De 12 miljoen euro die de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken en Klimaat beschikbaar stellen voor startups in de e-health sector vormen een mooie stimuleringsprikkel. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) roept deze startups op om wel altijd patiënten en medisch specialisten te betrekken in het hele ontwikkel-, test- en implementatieproces.
Lees verder

 

Geslaagde 9e kick off Connect HF Limburg

5 February 2018

Op vrijdag 2 februari 2018 startte in Vaals voor de derde keer het tweedaagse hartfalensymposium met de titel  'Het multidisciplinaire en intermurale hartteam'. Tijdens dit jaarlijkse symposium vond de kick off Connect Hartfalen plaats en betrof de grote regio Limburg: Venlo, Roermond, Sittard/Geleen/Heerlen en Maastricht.

Lees verder

Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Holland Heart House