Gender en de Cardiologie

31 January 2018

 

Afgelopen zondagavond 28 januari heeft Nieuwsuur aandacht besteed aan man/vrouw verschillen binnen de gezondheidszorg en de cardiologie in het bijzonder. Tot onze spijt werd een onevenwichtig beeld geschetst over dit onderwerp in de uitzending en zijn de opvattingen van de NVVC  op zijn zachtst gezegd onderbelicht gebleven. Onze bestuursvoorzitter Hans Bosker kreeg helaas geen ruimte om aan te geven dat de NVVC man/vrouw verschillen heel belangrijk vindt en dat er de afgelopen jaren veel aandacht aan is besteed.

Omdat wij als bestuur hechten aan een correcte berichtgeving en voorstelling van zaken, willen we u hierbij op de hoogte stellen van gerealiseerd beleid en ontwikkelingen op het gebied van gender binnen het vakgebied cardiologie.

Zonder het idee te hebben volledig te zijn geven wij graag een opsomming, ingedeeld naar de belangrijkste thema’s binnen onze vereniging.

Patiëntenzorg

  • De werkgroep Gender is actief waar genderspecificiteit een rol speelt, draagt kennis hieromtrent uit en brengt dit onderwerp onder de aandacht.
  • Er zijn op dit moment 7 specifieke vrouwenpoliklinieken in Nederland en er zijn er 2 in ontwikkeling. Omdat het beleid van de NVVC en de werkgroep Gender erop gericht is dat genderspecifieke aspecten tot de standaard cardiologische zorg behoren stimuleren wij dat deze vorm van zorg breed wordt aangeboden en niet alleen in specifieke vrouwenpoliklinieken.

Kwaliteit

  • De werkgroep Gender is bezig met de ontwikkeling van een aantal consensusdocumenten over onder andere microvasculair coronairlijden, myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA), spontaneous coronary artery disease (SCAD) en diastolisch hartfalen.
  • Binnen de richtlijnen van de ESC komen genderspecifieke onderwerpen, voor zover van toepassing, aan de orde.

Opleiding

  • In het nieuwe Opleidingsplan Cardiologie is opgenomen dat elke cardioloog in opleiding specifiek kennis en aandacht moet opdoen over de rol van leeftijd, geslacht, etniciteit en cultuurverschillen met betrekking tot diagnostiek en therapie. Ook is er een mogelijkheid zich te verdiepen in genderspecifieke cardiologische zorg tijdens het laatste jaar van de opleiding. De aandacht die genderspecifieke cardiologische zorg hiermee krijgt binnen een opleidingsplan is uniek en zal navolging krijgen bij de andere medisch specialistische vervolgopleidingen.
  • Genderspecifieke onderwerpen komen aan bod in de cursussen van het CardioVasculair Onderwijs Instituut.

Wetenschap en innovatie

  • Er is een speciale leerstoel Cardiologie voor Vrouwen
  • De NVVC is betrokken bij het programma van ZonMw ‘Gender en Gezondheid’ met specifieke aandacht voor kennisontwikkeling en kennistoepassing. Leden van de NVVC zijn betrokken bij lopend en nog te initiëren wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Met vriendelijke groet, 

NVVC bestuur

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
Onderdeel van FMS
NVVC! Connect
Holland Heart House