Lid worden van de NVVC

Voordelen van het NVVC lidmaatschap

  • Toegang tot het besloten gedeelte van de NVVC site.
  • Gratis deelname aan de NVVC Voor- en Najaarscongressen.
  • Ontvangst van de NVVC Nieuwsbrieven.
  • Ontvangst van het Netherlands Heart Journal.
  • Lidmaatschap bij de European Society of Cardiology.

Met uw lidmaatschap bij de NVVC maakt u het mogelijk dat in het belang van de beroepsgroep gewerkt wordt aan kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie.

U kunt lid worden via onderstaand inschrijfformulier.

Inschrijfformulier

Het lidmaatschap bij de NVVC kunt u per kalenderjaar opzeggen via bureau@nvvc.nl.

Wijziging van soort lidmaatschap (u bent cardioloog i.o. geworden, of cardioloog, of u gaat met pensioen) graag zo snel mogelijk doorgeven via bureau@nvvc.nl. De aanpassing van de contributie wordt het volgende kalenderjaar doorgevoerd.

De verschillende soorten lidmaatschappen staan beschreven in de:
Statuten van de NVVC.

De NVVC gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Hoe de NVVC dit doet kunt u nalezen in de Privacy policy.

Contributie 2018

€ 1129,44  Gewoon lid (geregistreerde cardiologen)
                  (inclusief € 526,44 bijdrage Federatie*)

€  200,00   Junior lid (Cardiologen in opleiding)

€  200,00   Buitengewoon leden

€    75,00   Niet-praktiserend lid

€  180,00   Buitengewoon lid combi NVHVV
                  (Gecombineerd lidmaatschap NVVC - NVHVV)

Bij aanmelding vanaf 1 januari tot het Voorjaarscongres betaalt u de volledige contributie. Bij aanmelding vanaf het Voorjaarscongres tot het Najaarscongres betaalt u de helft van de NVVC contributie (exclusief bijdrage aan de Federatie*). Bij aanmelding na het Najaarscongres tot 31 december betaalt u de volledige contributie in het volgende kalenderjaar.

 *Federatie bijdrage
Praktiserende medisch specialisten betalen vanaf 1 januari 2018 € 526,44 voor de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland door de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij hoort ook de individuele dienstverlening die de Federatie aanbiedt in samenwerking met de LAD via het Kennis- en dienstverleningscentrum, kortingen en andere voordelen.

Het FMS nummer voor NVVC leden (cardiologen) is niet voor medewerkers van het NVVC-bureau in te zien. Leden kunnen dit zelf opvragen bij de FMS: info@demedischspecialist.nl (030-2823666)

**De Jonge Specialist (DJS) en Landelijke Artsen Dienstverband (LAD)
Junior leden (cardiologen in opleiding) hebben de mogelijkheid om naast het NVVC lidmaatschap tevens lid te worden van DJS/LAD. DJS is de beroepsvereniging voor alle AIOS, ANIOS, profielartsen en arts-onderzoekers in Nederland en behartigt de belangen van toekomstig medisch-specialisten. DJS werkt nauw samen met de LAD, de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband. De LAD zorgt voor de vertegenwoordiging van de DJS-leden aan de cao-tafels en op instellingsniveau. Daarnaast hebben DJS-leden door de samenwerking met de LAD onder andere recht op individuele juridische dienstverlening. Door het gezamenlijk lidmaatschap met de LAD, bent u als junior lid ook aangesloten bij de KNMG en ontvangt u Medisch Contact.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u lid wilt worden van DJS/LAD of alleen van DJS. Indien u op het inschrijfformulier aangeeft lid te willen worden van DJS/LAD of DJS, stemt u er mee in dat uw privégegevens eenmalig aan DJS/LAD of DJS worden verstrekt. DJS en LAD verwerken deze gegevens conform het bepaalde in hun privacy statement die zijn te vinden op hun internetsites van DJS (www.dejongespecialist.nl) en LAD (www.lad.nl).

De contributie wordt door DJS bij u in rekening gebracht (130 euro per jaar voor zowel DJS/LAD als DJS leden waarvan ten minste 42% via de CAO gedeclareerd kan worden).

Voor meer informatie zie www.dejongespecialist.nl

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
Onderdeel van FMS
NVVC! Connect
Holland Heart House