Relatie met de medische industrie

Van oudsher is er al sprake geweest van een intensieve samenwerking met de industrie op het gebied van de introductie van nieuwe geneesmiddelen, interventietechnieken en diagnostische middelen. Mede hierdoor heeft de cardiologische zorg zich snel kunnen ontwikkelen en is de prognose van veel patiënten sterk verbeterd. Ook op het gebied van opleiding en nascholing is de rol van de industrie belangrijk geweest, bijvoorbeeld in de sponsoring van congressen en bijeenkomsten.

In de afgelopen jaren is steeds kritischer gekeken naar de relaties met de industrie in de overtuiging dat het van groot belang is ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen. De NVVC is van mening dat deze relaties inzichtelijk dienen te zijn.

Alle leden van de NVVC en de medewerkers van de industrie volgen de bepalingen volgend uit de stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

Voor wat betreft transparantie is er sprake van interne en externe transparantie.
De externe transparantie voor de sponsoring en dienstverlening vanuit de farmaceutische industrie is al langer een feit. Voor wat betreft de medisch hulpmiddelen is in 2015 een pilot gestart voor de bedrijven die implantaten leveren op het gebied van cardiologie of orthopedie. De openbaarmaking loopt via het Transparantieregister. Alle contracten die zijn afgesloten sinds 1 januari 2015 vallen onder deze regeling. Inmiddels zijn deze gegevens openbaar. Om hiervan een indruk te krijgen kunt u het Transparantieregister raadplegen.
Voor wat betreft interne transparantie moeten alle bestuurders en commissieleden jaarlijks een conflict of interest statement invullen en de gedragscode voor bestuurders ondertekenen. Bovendien dienen leden van congrescommissies en sprekers op congressen hun conflicts of interest kenbaar te maken. De afspraken die met een firma worden gemaakt worden vastgelegd in een raamcontract waarin staat op welke manier wordt samengewerkt.

 

Lees ook:

Medische hulpmiddelen vanaf medio 2016 in het Transparantieregister
Transparantieregister Zorg 2015

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House