CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI)

Het Cardio Vasculair Onderwijs Instituut (CVOI) is op 28 januari 1994 opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Nederlandse Hartstichting (NHS).

Het CVOI verzorgt bij- en nascholingsactiviteiten voor cardiologen, scholing van AIOS cardiologie en bij- en nascholing voor hartfunctielaboranten, echo-laboranten en diverse andere paramedici.

www.cvoi.nl CVOI

Netherlands Heart Institute (NLHI)

(Voorheen: Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland)
Het NLHI initieert en stimuleert topklasse wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing van hart- en vaatziekten.

Het onderzoek richt zich op vijf thema's: aangeboren hartafwijkingen, atherosclerose, ritmestoornissen, genetica en beeldtechniek. De onderzoeken worden uitgevoerd in de klinieken en laboratoria van de acht universitaire medische centra.

www.heart-institute.nl

Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Per september 2017 is de Nederlandse Hart Registratie (NHR) opgericht door middel van een fusie van de BHN, NCDR en Meetbaar Beter. Met deze ene landelijke registratie beogen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), o.a. door het bieden van spiegelinformatie, bij te dragen aan behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg op cardiologisch en cardiochirurgisch gebied.

www.nhr.nl

Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland informeert hartpatiënten in de breedste zin over álles wat met hun kwaal te maken heeft. Ondersteuning wordt geboden bij het vinden van de juiste medische behandeling en begeleiding. Ook worden lotgenoten met elkaar in contact gebracht.

www.hartpatienten.nl

WCN

De Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), opgericht in 1988, is een onafhankelijke netwerkorganisatie van 58 aangesloten cardiologische maatschappen. De WCN is een vaste partner van een groot deel van de farmaceutische bedrijven als het gaat om klinisch cardiovasculair onderzoek.

www.wcnweb.nl

Hartstichting

De missie van de Hartstichting: hart- en vaatziekten verslaan!
De Hartstichting financiert onderzoek, geeft voorlichting en steun aan patiënten en zet zich in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

www.hartstichting.nl

Harteraad

Harteraad (voorheen: De Hart&Vaatgroep) is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. Harteraad is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, kunnen bij Harteraad terecht.

www.harteraad.nl

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS
Holland Heart House