Arrhythmias supraventriculair

Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling

Behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissen
NVVC 2003 CR
Supraventricular arrhytmias
ESC 2003 Endorsed CR

Atriumfibrilleren, behandeling

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen
NVVC 2012 Endorsed MR
Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijk
NVVC 2017 Endorsed CR
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)
Deze richtlijn is endorsed met amendement van de NHRA. Alle informatie over deze richtlijn + corrigendums: http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/atrial-fibrillation.aspx
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)
http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/atrial-fibrillation.aspx
Amendement_NHRA_ESC guideline AF 2012.pdf
ESC 2012 Endorsed CR

Miscellaneous

CT en MRI

CT: kwaliteitsdocument cardiale CT
NVVC 2012 MR
MRI: kwaliteitsdocument MRI
NVVC 2012 MR

Endomyocard biopsie, richtlijnen

The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular disease
ESC 2007 Endorsed CR

Pericard ziektes

Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)
ESC 2015 Endorsed CR

Pulmonale hypertensie

Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)
ESC 2015 Endorsed CR

Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens

Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)
ESC 2011 Endorsed CR

Longembolie

Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
ESC 2014 Endorsed CR

Veneuze trombo-embolie

Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose
CBO 2009 MR

Algemeen, divers

Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)
Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)
Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014.pdf
ESC 2014 Endorsed CR
Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)
ESC 2002 Endorsed CR
Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)
ESC 2011 Endorsed CR
Bloedtransfusie
CBO 2011 Endorsed MR
Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte
CBO 2018 Niet Endorsed MR
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen
CBO 2018 Endorsed MR
Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer, DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.

Richtlijn sedatie voor cardioloog

Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie

Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie

CBO 2012 Endorsed MR
Antitrombotisch beleid
2015 MR
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)
en samenvattingskaartje
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)
Samenvattingskaartje dec 2017.pdf
2017 Endorsed MR
Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met)
2013 MR
Polyfarmacie bij ouderen
Polyfarmacie bij ouderen
12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def.pdf
2012 Endorsed MR
Postoperatief traject
2013 MR
Preventie van circulatiestilstand
2010 MR
Reanimatie

Basale reanimatie van kinderen
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

Basale reanimatie van volwassenen
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

Post-reanimatie zorg voor volwassenen
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

Reanimatie van pasgeboren baby's
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

Specialistische reanimatie van kinderen
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

Specialistische reanimatie van volwassenen
Praktijkdocument Nederlandse Reanimatie Raad    definitief 2010    MR

De volledige richtlijnen vindt u in onderstaand bestand. Reanimatie
2010 MR
Staphylococcus aureus bacteriëmie
2018 MR

Praktijk documenten

Algemeen

Cardiale Beeldvorming middels CT en MRI; stand van zaken en indicaties
NVVC 2016 MR
Consensusdocument CONCARE
NVVC 2013 CR
Consensusdocument: Taakherschikking in het hart van de zorg (allied professionals binnen de cardiologie)
NVVC 2012
ICD/pacemaker in de laatste levensfase
ICD/pacemaker in de laatste levensfase
Voorlichtingsfilm: Patiëntenvoorlichting "ICD in de laatste levensfase"
Patiëntenfolder ICD-pacemaker richtlijn.pdf
NVVC 2013 MR
Intracardiale pacemakers - introductie protocol
NVVC 2016 CR
Leidraad CIED bij EMI
NVVC 2017 Endorsed CR
Leidraad EEH, CCU en ICCU
NVVC 2017 CR
Leidraad Magnetic Resonance Imaging - Bij patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecorders
NVVC 2017 CR
Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)
Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)
Addenda-Overwegingen praktijkdocument & Samenvatting criteria.pdf
NVVC 2018 Endorsed CR
Praktijkdocument interventiecardiologie
NVVC 2016 CR
Praktijkrichtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiënten
NVVC 2010 CR
Remote monitoring and follow-up of cardiovascular implantable electronic devices in the Netherlands
NVVC 2011 CR
SOP Echo 2011
NVVC 2012 CR
SOP Holteronderzoek
NVVC 2007
SOP Inspanningsonderzoek
NVVC 2016 CR
Voorwaarden ad hoc PCI in Nederland
NVVC 2018 Endorsed CR
Consensus document sports cardiology
ESC 2005 Endorsed
Focus cardiac ultrasound: the European Association of Cardiovascular Imaging viewpoint
ESC 2014 Endorsed CR
Lymeziekte
CBO 2013 MR
LTA Cardiovasculair Risicomanagement (NHG)
LTA 2015 MR
Cardiologische zorg bij myotone dystrofie type 1: Informatie voor de cardioloog
2017 CR
Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA 2.0)
2014 Endorsed MR
Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland
2006 MR
Werkboek - Revalidatie na reanimatie - ZuPER
2016 MR

Veiligheidsdocumenten

Preventief Medisch Onderzoek
CBO 2013 Endorsed MR
Nierinsufficiëntie: preventie van schade door contrastvloeistoffen
2009

Inloggen

Beleidsplan NVVC 2015-202
Richtlijnendatabase (FMS)
NVVC! Connect
Onderdeel van FMS