Handreiking 'Implementatie Juiste zorg op de juiste plek'

Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te garanderen, terwijl de complexiteit ervan toeneemt en het daarvoor beschikbare budget niet, moeten we ons heroriënteren op de inrichting van die zorg. Het inschakelen van professionals in een netwerk rondom de patiënt die zorg aanbieden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis, wordt gezien als een goede methode om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit wordt aangeduid als: Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoe moet je dat nu doen?
Om u hierbij te helpen is de Handreiking Implementatie `Juiste zorg op de juiste plek’ uitgebracht door de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging. De Handreiking die tot stand kwam onder voorzitterschap van Marcel van der Linde werd op 18 september aangeboden aan minister Bruins. De NVVC wil hierbij Marcel van der Linde hartelijk danken voor zijn inzet en complimenteren met het resultaat.
De handreiking geeft handvatten en adviezen voor het opzetten van JZOJP projecten met een stappenplan, om van idee tot uitvoering te komen. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële onderbouwing van deze projecten. Het accent ligt op de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist en is daarmee van waarde voor de projecten die met behulp van NVVC Connect worden geïnitieerd.

Bert van Rossum

Een invulling van ‘juiste zorg op de juiste plek’ met accent op de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist

Externe link