Opleiding tot cardioloog

De opleiding cardiologie

De opleiding cardiologie leidt op tot algemeen cardioloog met extra verdieping in één of twee onderwerpen naar keuze. Elke aios doorloopt de eerste vijf jaar hetzelfde programma, bestaande uit de vooropleiding interne geneeskunde (twee jaar) en het basiscurriculum cardiologie (drie jaar). Het laatste (zesde) jaar van de opleiding is een verdiepingsperiode en zal worden gebruikt om de basale kennis en vaardigheden uit te breiden en extra aandacht te besteden aan hiaten in de basiscompetenties uit de eerste vijf jaar. Er wordt in het 6e opleidingsjaar zelfstandiger gewerkt dan in de eerste vijf basisjaren.

Uiteindelijk is de aios, als opstap naar de toekomstige positie als zelfstandig werkend cardioloog, in staat om aniossen, jongerejaars aiossen en ‘’allied professionals’’ te superviseren. Daarnaast vindt verdere verdieping plaats in één of twee onderwerpen naar keuze (zes maanden of 50% van de tijd). Deze onderwerpen staan beschreven in paragraaf 2.2.3 van het opleidingsplan. Na voltooiing van het verdiepingsjaar en registratie als (algemeen) cardioloog, kan een formeel fellowship gevolgd worden met subspecialisatie als doel.


Nieuw opleidingsplan per 1 januari 2023

​Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft ingestemd met de herziening van het opleidingsplan. In het nieuwe opleidingsplan is onder andere meer aandacht voor de regionale uitvoering van het landelijk opleidingsplan, voor duurzaam opleiden en voor de implementatie van de EPA’s en extra EPA’s die regionaal nader ingevuld kunnen worden. Verder is er een prominentere plaats voor technologische ontwikkelingen, eHealth, individuele competentie ontwikkeling en netwerkgeneeskunde. ​
​​In goed overleg met de NVVC heeft het CGS het besluit cardiologie naar aanleiding van de herziening van het landelijk opleidingsplan aangepast. ​Het besluit is door het CGS vastgesteld en naar de Minister gestuurd. De beoogde datum van de inwerkingtrede van het opleidingsplan en het besluit is 1 januari 2023. ​


De opleidingsklinieken cardiologie

De opleidingsklinieken met een volledige opleiding zijn de primaire opleidingsklinieken van waaruit de cardioloog in opleiding een jaar van zijn opleiding in een opleidingskliniek met een vergunning voor een gedeelte van de opleiding doorbrengt. De sollicitaties voor de opleiding cardiologie vinden plaats in de opleidingsklinieken met een vergunning voor de volledige opleiding. Dit kan variëren van jaarlijkse sollicitatie rondes tot een periode werken als arts niet op in opleiding tot medisch specialist.

Overzicht van de opleidingsklinieken met een volledige vergunning

 Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht Breda BREDA

Amsterdam UMC-Locatie AMC

AMSTERDAM

Amsterdam UMC-Locatie VUMCAMSTERDAM

Catharina-ziekenhuis

EINDHOVEN

Erasmus MC

ROTTERDAM

HagaZiekenhuis, locatie Leyweg

DEN HAAG

Isala Zwolle

ZWOLLE

Leids Universitair Medisch Centrum

LEIDEN

Maastricht UMC

MAASTRICHT

Medisch Spectrum Twente

ENSCHEDE

OLVG, locatie Oost

AMSTERDAM

Radboudumc

NIJMEGEN

St. Antonius Ziekenhuis

NIEUWEGEIN

UMC Groningen

GRONINGEN

UMC Utrecht

UTRECHT

Cardiovasculair Onderwijs Instituut 

Het Concilium Cardiologicum van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft een aantal cursussen/trainingen voor aios cardiologie in de diverse opleidingsjaren verplicht gesteld. 
Op de site van het CVOI staan deze verplichte cursussen en het overige cursus aanbod.