Kwaliteitsbeleid 2025

De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisiedocument Cardiologische zorg 2025.

Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025. Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologische zorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Voor dit document zijn de knel- en verbeterpunten binnen het huidige kwaliteitsbeleid van de NVVC geïnventariseerd en geprioriteerd, mede op basis van een uitgebreide inventarisatie bij de NVVC achterban en onder de verschillende stakeholders.
Zes kwaliteitsthema’s zijn naar voren gekomen. Het geheel heeft geresulteerd in dit document met daarin het geoptimaliseerde kwaliteitsbeleidsplan en een visie op kwaliteit van cardiologische zorg zoals die er de komende jaren volgens de NVVC uit zou moeten zien.

Lees het Kwaliteitsbeleids- en -visiedocument cardiologische zorg 2025 (PDF)

Externe link