Procedure aanvragen letter of endorsement

Een verzoek voor een letter of endorsement t.b.v. de EHRA stuurt u per e-mail aan bureau@nvvc.nl.


Herregistratie

Voor een herregistratie ontvangen wij graag een bericht van u met als bijlage uw CV. Tevens geeft u in uw email aan of het om een herregistratie CP of EP gaat. Als u in de ledenadministratie van de NVVC geregistreerd staat als elektrofysioloog ontvangt u de Letter of Endorsement. Staat u niet als elektrofysioloog geregistreerd dan wordt uw verzoek doorgestuurd naar het bestuur van de NHRA. Hierover ontvangt u op dat moment meer informatie.


Eerste registratie

Voor een eerste registratie ontvangen wij graag de volgende informatie van u:

 • uw CV;
 • een aanbevelingsbrief van de opleider elektrofysiologie
 • een uitdraai van het e-logboek van de ESC (zie ESC website), waaruit blijkt dat voldaan is aan de aantallen zoals hieronder weergegeven:
  • 25 ICDs implantations procedures
  • 30 CRTs implantations procedures
  • 45 implantations procedures
  • 50 CRTs follow-up procedures
  • 50 devices follow-up procedures
  • 100 ICDs follow-up procedures
 • een afschrift van het examen

Aanvraag Fellowship
Betreft het een aanvraag fellowship dan ontvangen wij graag 
 • CV
 • tenminste 10 publicaties waaruit blijkt dat u de eerste of de laatste auteur bent en met een gezamenlijke factor van 40.

Het NVVC-bureau legt uw verzoek voor aan de voorzitters van de NHRA en NVVC. Indien het advies positief is ontvangt u van het NVVC-bureau een letter of endorsement.