NVVC Netwerk

  Kwaliteit

  Thema kwaliteit

  Richtlijnen

  Complicatieregistratie

  Tools voor samen beslissen

  Indicatoren en normeringen

  Kwaliteitsvisitaties

  Witte lijsten

  Indicatoren en normeringen

  Volumenormen

  Verplicht voor 2020

  Verplicht voor 2019

  NVVC Aanbevelingen


  Archief basisset IGJ

  Nederlandse Hartregistratie (NHR)


  De doelstelling van de NHR is bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van relevante gegevens over de behandeling van patiënten met hartaandoeningen.
  De NHR wordt ontwikkeld, vormgegeven en bestuurd in nauwe samenhang en met een bestuurlijke verbinding met de NVVC en de NVT, maar functioneert tegelijkertijd als onafhankelijke organisatie.