NVVC Netwerk

Kwaliteit

Thema kwaliteit

Richtlijnen

Complicatieregistratie

Indicatoren en normeringen

Kwaliteitsvisitaties

Witte lijsten

Indicatoren en normeringen

Volumenormen

Verplicht voor 2019

NVVC Aanbevelingen


Archief basisset IGJ

Nederlandse Hartregistratie (NHR)


De doelstelling van de NHR is bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van relevante gegevens over de behandeling van patiënten met hartaandoeningen.
De NHR wordt ontwikkeld, vormgegeven en bestuurd in nauwe samenhang en met een bestuurlijke verbinding met de NVVC en de NVT, maar functioneert tegelijkertijd als onafhankelijke organisatie.