Kwaliteit

  Indicatoren en normeringen

  Indicatoren en normeringen

  Volumenormen

  Verplicht voor 2021

  Verplicht voor 2020

  NVVC Aanbevelingen

  Nederlandse Hartregistratie (NHR)


  De doelstelling van de NHR is bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van relevante gegevens over de behandeling van patiënten met hartaandoeningen.
  De NHR wordt ontwikkeld, vormgegeven en bestuurd in nauwe samenhang en met een bestuurlijke verbinding met de NVVC en de NVT, maar functioneert tegelijkertijd als onafhankelijke organisatie.