Disclaimer


De informatie op de NVVC-website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.
De NVVC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.
Voor een medisch advies adviseren wij u uw huisarts of cardioloog te raadplegen, of de infolijn hart & vaten van de Hartstichting.

Het copyright op alle bestanden berust bij de NVVC. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de NVVC gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te  nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Neem hiervoor contact op via bureau@nvvc.nl 

 

Klik hier voor NVVC Statuten en reglementen

Het bureau van de NVVC is niet ingericht op het beantwoorden van vragen van patiënten.
Het advies is deze te stellen aan uw behandelend arts, het patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis of wellicht de Patiëntenfederatie Nederland.