Thema opleiding

Het thema opleiding gaat over de opleiding tot cardioloog en de nascholing van cardiologen. Het thema opleiding bestaat uit de volgende (sub)commissies: 
 • het Concilium Cardiologicum (Concilium); 
 • de commissie Behoefteraming;
 • de Subcommissie Opleiding;
 • de Plenaire Visitatie Commissie; 
 • de klankbordgroep Vrest. 
De voorzitter van het thema opleiding is de voorzitter van het Concilium. 
Het thema opleiding wordt ondersteund door een beleidsadviseur opleiding.


Het bestuur van het Concilium is als volgt samengesteld:

 • dr. E.A. (Eric) Dubois, voorzitter
 • dr. C.J.H.J (Charles) Kirchhof, secretaris
 • drs. N.H.T. (Trang) Dinh, RGS lid

De voorzitters van de (sub)commissies zijn:
 • de Subcommissie Opleiding: dr. C.J.H.J. (Charles) Kirchhof
 • de Plenaire Visitatie Commissie: dr. C.J.H.J. (Charles) Kirchhof
 • de klankbordgroep Vrest: dr. A.P.J. (Arie) van Dijk 

Contactpersoon Opleiding

M. (Manon) Houter
Beleidsadviseur Opleiding

030 2345000