Kwaliteit


Richtlijnen

Richtlijnen

Hartfalen
Chronisch hartfalen
Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016
CR
Acute and Chronic Heart FailureESC2016CR
Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014CR
Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010CR
LTA HartfalenLTA2015MR
Palliatieve zorg bij hartfalen
2018MR
CRT en Pacing
Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013CR
Harttransplantatie
Listing criteria for heart transplantation in the NetherlandsNVT
NVVC
2021
MR
Consensusdocument LVAD
NVVC2019MR
Medicamenteuze behandeling bij hartfalen
B-Adrenergic receptor blockersESC2004CR

Arrhythmias ventriculair

Device therapie/ICD
Guidelines ICD implantation 2005 - an updateNVVC2005
CR
Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018
CR
Position paper WCD NHRANVVC2018

Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014
CR
Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018

Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015
CR
Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker
2011MR
Syncope
Management of SyncopeESC2020CR
Ablatie
Consensus Document VT Ablation
2009CR


Arrhythmias supraventriculair
Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling 
ESC2017CR
Amendementen Supraventricular arrhytmias
Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017CR
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012CR
Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012

Risicomanagement
Arterial hypertension (Management of)ESC2013 CR
CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016CR
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013CR
Dyslipidaemias (Management of)ESC2016
CR
Zorgstandaard tabaksverslaving

2019
MR
Behandeling van tabaksverslaving - herziening 2016

 2017 MR
Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)                       


MR
Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008
MR
Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009
MR
PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011
MR
Hartrevalidatie
Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012MR
Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 
Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011MR
De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
 Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  MR
NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011
CR
Preoperatieve beoordeling
Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014MR
Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt
2013
Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen
Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017MR
Indicatie richtlijn Transcatheter Aortaklep Interventie
NVVC2020MR
Valvular heart disease (management of)ESC2017
CR
Endocarditis, preventie en behandeling
Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015CR
Addendum infectieuze Endocarditis NVVC2019  MR
Congenitale hartziekten
Herziene Leidraad PFO-sluitingNVVC2021
MR
Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010
CR
Marfan Syndroom
2013
MR
Hypertrofische cardiomyopathie
Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014
CR
Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009
MR

Miscellaneous
CT en MRI

CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012
MR
MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012
MR
Endomyocard biopsie, richtlijnen
The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007CR
Pericard ziektes
Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015CR
Pulmonale hypertensie
Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015CR
Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens
Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011CR
Longembolie
Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014CR
Veneuze trombo-embolie
Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009
MR
Algemeen, divers
* Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014
CR
 * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)
 * Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014
Behandeling systemische AL-amyloïdose

 2020 MR
Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002CR
Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011CR
BloedtransfusieCBO2011MR
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018MR
* Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer,
   DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.
CBO2012MR
Richtlijn sedatie voor cardioloog
Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie
Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie
Antitrombotisch beleid
2015
MR
* Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje
2017MR
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)

Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met)
2013
MR
* Polyfarmacie bij ouderen
2012MR
* Polyfarmacie bij ouderen
* 12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def
Postoperatief traject
2013
MR
Preventie van circulatiestilstand
2010
MR
* Reanimatie
2010
MR
Reanimatie
2010
MR

Betekenis afbeeldingen en afkortingen


 : de richtlijn is endorsed door de NVVC


CR = cardiologische richtlijn


MR = multidisciplinaire richtlijn