​​ ​​​Hartritmestoornissen, Pacemaker en ICD therapie
Ondersteund door de NVVC

Indicatierichtlijn primaire preventie ICD plaatsing bij NICM

2023
2024

Multidisciplinaire richtlijn atriumfibrilleren

 2022
2020
ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope 2018
NHRA Leidraad Transveneuze Leadextractie 2018
NHRA Leidraad Linker Hartoor Sluiting 2017
 NHRA Position paper Wearable cardiac defibrillator 2017
 NHRA Leidraad MRI bij patienten met ICD, pacemaker en ILR 2017
NVVC Advies omtrent perioperatieve behandeling van patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecorders 2017
NVVC Praktijkrichtlijn voor ICD centra - Implantatie en Controle 2014
 NVVC Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase 2013
NVVC Expert consensus Remote monitoring and follow-up of cardiovascular implantable electronic devices in the Netherlands 2011
Richtlijn Radiotherapie bij patiënten met een ICD of Pacemaker 2011
 NVVC Richtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiënten 2010
 Dutch Guidelines ICD implantation 2005 – an update 2006
Nog niet vertaald naar de Nederlandse situatie
ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy 2021
 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery 2020
ESC Guidelines for the management of patiënts with supraventricular tachycardia
 2019
EHRA/HRS Expert Consensus on Catheter Ablation of Ventricular Arrhythmias 2019
 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death 2015
Beslisboom Hartrevalidatie 2012
 NVVC Hartrevalidatie
 2011
 Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie
 2011
 Multidisciplinaire richtlijn Hartrevalidatie, addendum Telerevalidatie 2011
NVVC Praktijkrichtlijn Hartrevalidatie 2011
​​​Voorschriften Cardiologische praktijk / instelling
Leidraad organisatie van zorg rondom acute cardiale ziektebeelden 2022
Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers (FMS) 2022
 SOP Holteronderzoek 2021
WIC Praktijkdocument interventiecardiologie 2019
 NHRA Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) 2018
NHRA Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) - addendum 2018
 SOP Echocardiografie laboratorium 2018
NVVC Dutch Guidelines for competencies cor Transcatheter Heart Valve Intervention  2017
 NHRA Introductieprotocol Intracardiale pacemaker (leadless) 2016
 SOP Inspanningsonderzoek 2016
 Kwaliteitsdocument Cardiale CT 2012
 Kwaliteitsdocument MRI 2012
NVVC Taakherschikking in het hart van de zorg - Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie 2012
 NVVC Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK, Samenvatting richtlijn 2012
 NVVC Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK, Belangrijkste aanbevelingen 2012
NVVC Sedatie en/of analgesie op locaties buiten de OK, Samenvatting belangrijke punten 2012
 Kwaliteitsstandaard Intramurale spoedzorg
​​​​​ ​​Multidisciplinaire richtlijnen​​ 
Leidraad medische bewakings- en alarmeringssystemen 2023
Richtlijn Angst in de Palliatieve fase2022 
Richtlijn Depressie in de Palliatieve fase2022
Richtlijn Delier in de Palliatieve fase                 2022
Richtlijn Palliatieve Sedatie                
2022
  Behandeling systemische AL-amyloïdose  2020
Behandeling en begeleiding van volwassenen met Myotone dystrofie type 1 2012
Richtlijn Obstructief slaapapnoe bij volwassenen  2018
Sedatie bij volwassenen op locaties buiten de OK  2012
Veilig gebruik van contrastmiddelen 2017
Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021
Antitrombotisch beleid  2021
​ Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist 2017
Polyfarmacie bij ouderen 2020
  Richtlijn Perioperatief traject 2013
Bloedtransfusiebeleid 2020
 ESC/ESVS Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial disease
 2017
Herseninfarct en Hersenbloeding 2019
​ ​Indicatieprotocollen (Innovatieagenda)
 Carillon, Indicatie & Implementatie Protocol 2023

Contactpersoon Richtlijnen  

Merle van Dokkum, 

Junior Beleidsadviseur Kwaliteit 

Beleid richtlijnen     

Er wordt onderscheid gemaakt tussen richtlijnen die door de NVVC ondersteund worden, en richtlijnen van het ESC die nog niet vertaald zijn naar de Nederlandse praktijk.
Het systeem van vergoeding van zorg in Nederland wordt ingericht op basis van de nationale kwaliteitsvereisten voor het opstellen van richtlijnen.
De ESC-richtlijnen voldoen niet volledig aan deze kwaliteitsvereisten. 

De NVVC streeft ernaar om alle nieuwe ESC richtlijnen te controleren en waar nodig aan te passen aan de Nederlandse praktijk.

Reglement kwaliteitsdocumenten

Methodiek NVVC richtlijnen

Handleiding implementatie van ESC richtlijnen

Federatie Medisch Specialisten

De, voor de cardiologie relevante, Nederlandse,  multidisciplinaire richtlijnen zijn terug te vinden via de richtlijnendatabase van de FMS

nu

European Society of Cardiology
Alle European Society of Cardiology (ESC) Guidelines zijn terug te vinden via: escardio.org/Guidelines


Federatie Medisch specialisten

European Society of Cardiology

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie