Kwaliteit


  Richtlijnen

  Richtlijnen

  AP, ACS, MI, CVA                                                                                                            
  Acuut myocardinfarct met ST-segmentelevatie
                                                                                                              
  Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)ESC2019   CR
  Guidelines on Myocardial Revascularization
  ESC2018 CR
  Acuut myocardinfarct, definitie                                                                                                            
  Third Universal Definition of Myocardial InfarctionESC2012   CR
  Biotine interferentie bij troponine en BNP bepalingen
   NVKC2018                                                       MR
  Acuut myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie                                                                                                            
  Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)ESC2015                           CR
  ESC NSTEACS Amandedt ACS (werkgroep 19 februari 2016)                                                                                                            

  Stollingsaggregatieremmers                                                                                                            
   ESC2017  CR
  Stabiele angina pectoris                                                                                                            
   LTA 2020 CR
  Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden NVVC 2020 CR
  Chronic Coronary Syndromes
  ESC2019   CR
  CVA                                                                                                            
  Herseninfarct en hersenbloedingCBO2017   MR

                                                                                                              
  Hartfalen                                                                                                            
  Chronisch hartfalen                                                                                                            
  Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016                           CR
  Acute and Chronic Heart FailureESC2016   CR
  Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014   CR
  Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010   CR
  LTA HartfalenLTA2015   MR
  Multidisciplinaire richtlijn hartfalen                           2010   MR
  Palliatieve zorg bij hartfalen                           2018   MR
  CRT en Pacing                                                                                                            
  Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013   CR
  Harttransplantatie                                                                                                            
  Guidelines for heart transplantationNVVC2007                           CR
  Consensusdocument LVAD
  NVVC2019   MR
  Medicamenteuze behandeling bij hartfalen                                                                                                            
  B-Adrenergic receptor blockersESC2004   CR

                                                                                                              
  Arrhythmias ventriculair                                                                                                            
  Device therapie/ICD                                                                                                            
  Guidelines ICD implantation 2005 - an updateNVVC2005                           CR
  Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018                           CR
  Position paper WCD NHRANVVC2018                                                      
  Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014                           CR
  Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018                                                      
  Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015                           CR
  Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker                           2011   MR
  Syncope                                                                                                            
  Management of SyncopeESC2020   CR
  Ablatie                                                                                                            
  Consensus Document VT Ablation                           2009   CR

                                                                                                              
  Arrhythmias supraventriculair                                                                                                            
  Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling                                                                                                            
  Behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissenNVVC2003                           CR
  Supraventricular arrhytmiasESC2003   CR
  Atriumfibrilleren, behandeling                                                                                                            
  Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017   CR
  Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012   CR
  Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012                                                                                                            
  Amendement NHRA ESC Guidline AF 2012

                                                                                                              
  Risicomanagement                                                                                                            
  Cardiovasculaire risicopreventie                                                                                                            
  Arterial hypertension (Management of)ESC2013   CR
  CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016   CR
  Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013   CR
  Dyslipidaemias (Management of)ESC2016                           CR
  Zorgstandaard tabaksverslaving

  2019                           MR
  Behandeling van tabaksverslaving - herziening 2016
   2017 MR
  Cardiovasculair Risicomanagement- herziening 2018                           
  CBO2018   MR
  Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008                           MR
  Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009                           MR
  PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011                           MR
  Hartrevalidatie                                                                                                            
  Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012   MR
  Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie                                                                                                             
  Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011   MR
  De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
  Lijst van referenties bij de MRH 2011
  Knelpunten en uitgangsvragen
   Zoektermen literatuuronderzoek en selectie literatuur
   Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  MR
  NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011                           CR
  Preoperatieve beoordeling                                                                                                            
  Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014   MR
  Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt                           2013                                                      

                                                                                                              
  Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen                                                                                                            
  Klepafwijkingen, behandeling                                                                                                            
  Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017   MR
  Indicatie richtlijn Transcatheter Aortaklep Interventie


  NVVC2020   MR
  Valvular heart disease (management of)ESC2017                           CR
  Endocarditis, preventie en behandeling                                                                                                            
  Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015   CR
  Addendum infectieuze Endocarditis NVVC2019    
   MR
  Congenitale hartziekten                                                                                                            
  Leidraad PFO-sluiting - Guideline for the Closure of PFONVVC2017                           CR
  Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010
  CR
  Marfan Syndroom                           2013                           MR
  Hypertrofische cardiomyopathie                                                                                                            
  Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014
  CR
  Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009                           MR

                                                                                                              
  Miscellaneous                                                                                                            
  CT en MRI
  CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012                           MR
  MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012                           MR
  Endomyocard biopsie, richtlijnen                                                                                                            
  The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007   CR
  Pericard ziektes                                                                                                            
  Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015   CR
  Pulmonale hypertensie                                                                                                            
  Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015   CR
  Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens                                                                                                            
  Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011   CR
  Longembolie                                                                                                            
  Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014   CR
  Veneuze trombo-embolie                                                                                                            
  Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009                           MR
  Algemeen, divers                                                                                                            
  * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014                           CR
   * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)
   * Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014
  Behandeling systemische AL-amyloïdose
   2020 MR
  Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002   CR
  Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011   CR
  BloedtransfusieCBO2011   MR
  Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018   MR
  * Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer, DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.CBO2012   MR
  Richtlijn sedatie voor cardioloog                                                                                                            
  Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie                                                                                                            
  Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie                                                                                                            
  Antitrombotisch beleid                           2015                           MR
  * Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje                           2017   MR
  Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)                                                                                                            
  Samenvattingskaartje dec 2017.pdf                                                                                                            
  Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met)                           2013                           MR
  * Polyfarmacie bij ouderen                           2012   MR
  * Polyfarmacie bij ouderen                                                                                                            
  * 12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def                                                                                                            
  Postoperatief traject                           2013                           MR
  Preventie van circulatiestilstand                           2010                           MR
  * Reanimatie                           2010                           MR
  Reanimatie                           2010                           MR

  Praktijk documenten
  Algemeen
  Kwaliteitsstandaard intramurale spoedzorg NVVC2019  MR
  Cardiale Beeldvorming middels CT en MRI; stand van zaken en indicaties NVVC2016 MR
  Consensusdocument CONCARE NVVC2013 CR
  Consensusdocument: Taakherschikking in het hart van de zorg 
  (allied professionals binnen de cardiologie)
   NVVC2012
  * ICD/pacemaker in de laatste levensfase NVVC2013 MR
   * ICD/pacemaker in de laatste levensfase
   * Voorlichtingsfilm: Patiëntenvoorlichting "ICD in de laatste levensfase"
   * Patiëntenfolder ICD-pacemaker richtlijn
  Intracardiale pacemakers - introductie protocol NVVC2016 CR
  Leidraad CIED bij EMINVVC2017    CR
  Percutane coronaire interventie
  Praktijkdocument interventiecardiologie NVVC 2019 CR
  Voorwaarden ad hoc PCI in Nederland NVVC 2018 CR
  Z

  Betekenis afbeeldingen en afkortingen


   : de richtlijn is endorsed door de NVVC


  CR = cardiologische richtlijn


  MR = multidisciplinaire richtlijn