NVVC Netwerk

Kwaliteit


Thema Kwaliteit

Richtlijnen

Complicatieregistratie

Indicatoren en normeringen

Kwaliteitsvisitaties

Witte lijsten

Richtlijnen

Procedure richtlijnen
    
Reglement     
Disclaimer
Contact over richtlijnen: kwaliteit@nvvc.nl 
Een 😃 betekent dat de richtlijn door de NVVC is endorsed.
Een 😕 betekent dat de richlijn door de NVVC niet is endorsed.
    
Voorlopige verkorte endorsement procedure ESC richtlijnen     
Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten
AP, ACS, MI, CVA    
Acuut myocardinfarct met ST-segmentelevatie
    
Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)ESC2012 😃CR
Myocardial Revascularisation (Guidelines)

Commentaar NHJ - Artikel Piek 
ESC2014 😃CR
Acuut myocardinfarct, definitie    
Third Universal Definition of Myocardial InfarctionESC2012 😃CR
Biotine interferentie bij troponine en BNP bepalingen
 NVKC2018   MR
Acuut myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie    
Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)ESC2015 CR
ESC NSTEACS Amandedt ACS (werkgroep 19 februari 2016)    

Stollingsaggregatieremmers    
Antiplatelet Agents (expert consensus document on the use of)ESC2004 😃CR
Stabiele angina pectoris    
Stable Coronary Artery Disease (Management of)ESC2013 😃CR
CVA    
Herseninfarct en hersenbloedingCBO2017 😃MR

    
Hartfalen    
Chronisch hartfalen    
Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016 CR
Acute and Chronic Heart FailureESC2016 CR
Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014 😃CR
Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010 😃CR
LTA HartfalenLTA2015 😃MR
Multidisciplinaire richtlijn hartfalen 2010 😃MR
Palliatieve zorg bij hartfalen 2018 😃MR
CRT en Pacing    
Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013 😃CR
Harttransplantatie    
Guidelines for heart transplantationNVVC2007 CR
LVADNVVC2014 MR
Medicamenteuze behandeling bij hartfalen    
B-Adrenergic receptor blockersESC2004 😃CR

    
Arrhythmias ventriculair    
Device therapie/ICD    
Guidelines ICD implantation 2005 - an updateNVVC2005 CR
Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018 CR
Position paper WCD NHRANVVC2018  
Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014 CR
Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018  
Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015 CR
Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker 2011 😃MR
Syncope    
Management of SyncopeESC2009 😃CR
Ablatie    
Consensus Document VT Ablation 2009 😃CR

    
Arrhythmias supraventriculair    
Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling    
Behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissenNVVC2003 CR
Supraventricular arrhytmiasESC2003 😃CR
Atriumfibrilleren, behandeling    
Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelenNVVC2012 😃MR
Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017 😃CR
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012 😃CR
Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012    
Amendement NHRA ESC Guidline AF 2012

    
Risicomanagement    
Cardiovasculaire risicopreventie    
Arterial hypertension (Management of)ESC2013 😃CR
CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016 😃CR
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013 😃CR
Dyslipidaemias (Management of)ESC2016 CR
Behandeling van tabaksverslavingCBO2009 MR
Cardiovasculair Risicomanagement- herziening 2018 
CBO2018 😃MR
Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008 MR
Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009 MR
PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011 MR
Hartrevalidatie    
Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012 😃MR
Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie     
Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011 😃MR
De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
Lijst van referenties bij de MRH 2011
Knelpunten en uitgangsvragen
 Zoektermen literatuuronderzoek en selectie literatuur
 Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  😃 MR
NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011 CR
Preoperatieve beoordeling    
Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014 😃MR
Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt 2013  

    
Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen    
Klepafwijkingen, behandeling    
Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017 MR
Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep InterventieNVVC2017 MR
Valvular heart disease (management of)ESC2017 😃CR
Endocarditis, preventie en behandeling    
Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015 😃CR
Congenitale hartziekten    
Leidraad PFO-sluiting - Guideline for the Closure of PFONVVC2017 CR
Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010 😃CR
Marfan Syndroom 2013 MR
Hypertrofische cardiomyopathie    
Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃 CR
Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009 MR

    
Miscellaneous    
CT en MRI
CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012 MR
MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012 MR
Endomyocard biopsie, richtlijnen    
The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007 😃CR
Pericard ziektes    
Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015 😃CR
Pulmonale hypertensie    
Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015 😃CR
Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens    
Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011 😃CR
Longembolie    
Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃CR
Veneuze trombo-embolie    
Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009 MR
Algemeen, divers    
* Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014 CR
Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)   
Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014   
Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002 😃CR
Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011 😃CR
BloedtransfusieCBO2011 😃MR
Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018 😃MR
* Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer, DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.CBO2012 😃MR
Richtlijn sedatie voor cardioloog    
Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie    
Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie    
Antitrombotisch beleid 2015 MR
* Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje 2017 😃MR
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)    
Samenvattingskaartje dec 2017.pdf    
Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met) 2013 MR
* Polyfarmacie bij ouderen 2012 😃MR
* Polyfarmacie bij ouderen    
* 12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def    
Postoperatief traject 2013 MR
Preventie van circulatiestilstand 2010 MR
* Reanimatie 2010 MR
Reanimatie   2010  MR
Praktijk documenten    
Algemeen
Cardiale Beeldvorming middels CT en MRI; stand van zaken en indicatiesNVVC2016 MR
Consensusdocument CONCARENVVC2013 CR
Consensusdocument: Taakherschikking in het hart van de zorg (allied professionals binnen de cardiologie)NVVC2012  
* ICD/pacemaker in de laatste levensfaseNVVC2013 MR
* ICD/pacemaker in de laatste levensfase   
* Voorlichtingsfilm: Patiëntenvoorlichting "ICD in de laatste levensfase"   
* Patiëntenfolder ICD-pacemaker richtlijn   
Intracardiale pacemakers - introductie protocolNVVC2016 CR
Leidraad CIED bij EMINVVC2017 😃CR
Percutane coronaire interventie
Praktijkdocument interventiecardiologie NVVC 2016 CR
Voorwaarden ad hoc PCI in Nederland NVVC 2018 😃 CR
Algemeen - vervolg
Leidraad EEH, CCU en ICCUNVVC2017 CR
Leidraad Magnetic Resonance Imaging - Bij patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecordersNVVC2017 CR
Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)

Addenda-Overwegingen praktijkdocument & Samenvatting criteria.pdf
 NVVC2018  😃 CR
Praktijkrichtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiëntenNVVC2010 CR
Remote monitoring and follow-up of cardiovascular implantable electronic devices in the NetherlandsNVVC2011 CR
SOP Echo 2018NVVC2018😃 CR
SOP HolteronderzoekNVVC2007  
SOP InspanningsonderzoekNVVC2016 CR
Consensus document sports cardiologyESC2005 😃 
Focus cardiac ultrasound: the European Association of Cardiovascular Imaging viewpointESC2014 😃CR
LymeziekteCBO2013 MR
LTA Cardiovasculair Risicomanagement (NHG)LTA2015 MR
Cardiologische zorg bij myotone dystrofie type 1: Informatie voor de cardioloog 2017 CR
Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA 2.0) 2014 😃MR
Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland 2006 MR
Werkboek - Revalidatie na reanimatie - ZuPER 2016 MR
Veiligheidsdocumenten
Preventief Medisch OnderzoekCBO2013 😃MR
Nierinsufficiëntie: preventie van schade door contrastvloeistoffen 2009  
Richtlijnendatabase