Kwaliteit


  Richtlijnen

  Richtlijnen

  Reglement kwaliteitsdocumenten    
  Methodiek NVVC richtlijnen
  Contact over richtlijnen: kwaliteit@nvvc.nl 
  Een 😃 betekent dat de richtlijn door de NVVC is endorsed.
  Een 😕 betekent dat de richtlijn door de NVVC niet is endorsed.
  CR = cardiologische richtlijn
  MR = multidisciplinaire richtlijn
      
  Voorlopige verkorte endorsement procedure ESC richtlijnen     
  Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten
  AP, ACS, MI, CVA    
  Acuut myocardinfarct met ST-segmentelevatie
      
  Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)ESC2019 😃CR
  Myocardial Revascularisation (Guidelines)

  Commentaar NHJ - Artikel Piek 
  ESC2014 😃CR
  Acuut myocardinfarct, definitie    
  Third Universal Definition of Myocardial InfarctionESC2012 😃CR
  Biotine interferentie bij troponine en BNP bepalingen
   NVKC2018   MR
  Acuut myocardinfarct zonder ST-segmentelevatie    
  Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)ESC2015 CR
  ESC NSTEACS Amandedt ACS (werkgroep 19 februari 2016)    

  Stollingsaggregatieremmers    
  Antiplatelet Agents (expert consensus document on the use of)ESC2004 😃CR
  Stabiele angina pectoris    
  Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden NVVC 2020 😃 CR
  Stable Coronary Artery Disease (Management of)ESC2013 😃CR
  CVA    
  Herseninfarct en hersenbloedingCBO2017 😃MR

      
  Hartfalen    
  Chronisch hartfalen    
  Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016 CR
  Acute and Chronic Heart FailureESC2016 😃CR
  Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014 😃CR
  Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010 😃CR
  LTA HartfalenLTA2015 😃MR
  Multidisciplinaire richtlijn hartfalen 2010 😃MR
  Palliatieve zorg bij hartfalen 2018 😃MR
  CRT en Pacing    
  Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013 😃CR
  Harttransplantatie    
  Guidelines for heart transplantationNVVC2007 CR
  Consensusdocument LVAD
  NVVC2019 😃MR
  Medicamenteuze behandeling bij hartfalen    
  B-Adrenergic receptor blockersESC2004 😃CR

      
  Arrhythmias ventriculair    
  Device therapie/ICD    
  Guidelines ICD implantation 2005 - an updateNVVC2005 CR
  Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018 CR
  Position paper WCD NHRANVVC2018  
  Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014 CR
  Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018  
  Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015 CR
  Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker 2011 😃MR
  Syncope    
  Management of SyncopeESC2020 😃CR
  Ablatie    
  Consensus Document VT Ablation 2009 😃CR

      
  Arrhythmias supraventriculair    
  Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling    
  Behandeling van patiënten met supraventriculaire ritmestoornissenNVVC2003 CR
  Supraventricular arrhytmiasESC2003 😃CR
  Atriumfibrilleren, behandeling    
  Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelenNVVC2012 😃MR
  Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017 😃CR
  Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012 😃CR
  Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012    
  Amendement NHRA ESC Guidline AF 2012

      
  Risicomanagement    
  Cardiovasculaire risicopreventie    
  Arterial hypertension (Management of)ESC2013 😃CR
  CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016 😃CR
  Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013 😃CR
  Dyslipidaemias (Management of)ESC2016 CR
  Zorgstandaard tabaksverslaving

  2019 MR
  Behandeling van tabaksverslaving - herziening 2016
   2017 😃 MR
  Cardiovasculair Risicomanagement- herziening 2018 
  CBO2018 😃MR
  Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008 MR
  Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009 MR
  PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011 MR
  Hartrevalidatie    
  Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012 😃MR
  Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie     
  Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011 😃MR
  De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
  Lijst van referenties bij de MRH 2011
  Knelpunten en uitgangsvragen
   Zoektermen literatuuronderzoek en selectie literatuur
   Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  😃 MR
  NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011 CR
  Preoperatieve beoordeling    
  Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014 😃MR
  Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt 2013  

      
  Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen    
  Klepafwijkingen, behandeling    
  Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017 😃MR
  Indicatiedocument Transcatheter Aortaklep InterventieNVVC2017 😃MR
  Valvular heart disease (management of)ESC2017 CR
  Endocarditis, preventie en behandeling    
  Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015 😃CR
  Addendum infectieuze Endocarditis NVVC2019   😃 MR
  Congenitale hartziekten    
  Leidraad PFO-sluiting - Guideline for the Closure of PFONVVC2017 CR
  Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010 😃CR
  Marfan Syndroom 2013 MR
  Hypertrofische cardiomyopathie    
  Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃 CR
  Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009 MR

      
  Miscellaneous    
  CT en MRI
  CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012 MR
  MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012 MR
  Endomyocard biopsie, richtlijnen    
  The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007 😃CR
  Pericard ziektes    
  Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015 😃CR
  Pulmonale hypertensie    
  Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015 😃CR
  Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens    
  Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011 😃CR
  Longembolie    
  Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014 😃CR
  Veneuze trombo-embolie    
  Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009 MR
  Algemeen, divers    
  * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014 CR
  Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)   
  Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014   
  Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002 😃CR
  Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011 😃CR
  BloedtransfusieCBO2011 😃MR
  Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018 😃MR
  * Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer, DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.CBO2012 😃MR
  Richtlijn sedatie voor cardioloog    
  Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie    
  Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie    
  Antitrombotisch beleid 2015 MR
  * Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje 2017 😃MR
  Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)    
  Samenvattingskaartje dec 2017.pdf    
  Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met) 2013 MR
  * Polyfarmacie bij ouderen 2012 😃MR
  * Polyfarmacie bij ouderen    
  * 12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def    
  Postoperatief traject 2013 MR
  Preventie van circulatiestilstand 2010 MR
  * Reanimatie 2010 MR
  Reanimatie   2010  MR
  Praktijk documenten    
  Algemeen
  Cardiale Beeldvorming middels CT en MRI; stand van zaken en indicatiesNVVC2016 MR
  Consensusdocument CONCARENVVC2013 CR
  Consensusdocument: Taakherschikking in het hart van de zorg (allied professionals binnen de cardiologie)NVVC2012  
  * ICD/pacemaker in de laatste levensfaseNVVC2013 MR
  * ICD/pacemaker in de laatste levensfase   
  * Voorlichtingsfilm: Patiëntenvoorlichting "ICD in de laatste levensfase"   
  * Patiëntenfolder ICD-pacemaker richtlijn   
  Intracardiale pacemakers - introductie protocolNVVC2016 CR
  Leidraad CIED bij EMINVVC2017 😃CR
  Percutane coronaire interventie
  Praktijkdocument interventiecardiologie NVVC 2019 😀 CR
  Voorwaarden ad hoc PCI in Nederland NVVC 2018 😃 CR
  Algemeen - vervolg
  Leidraad EEH, CCU en ICCUNVVC2017 CR
  Leidraad Magnetic Resonance Imaging - Bij patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecordersNVVC2017 CR
  Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie)

  Addenda-Overwegingen praktijkdocument & Samenvatting criteria.pdf
   NVVC2018  😃 CR
  Praktijkrichtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiëntenNVVC2010 CR
  Remote monitoring and follow-up of cardiovascular implantable electronic devices in the NetherlandsNVVC2011 CR
  SOP Echo 2018NVVC2018😃 CR
  SOP HolteronderzoekNVVC2007  
  SOP InspanningsonderzoekNVVC2016 CR
  Consensus document sports cardiologyESC2005 😃 
  Focus cardiac ultrasound: the European Association of Cardiovascular Imaging viewpointESC2014 😃CR
  LymeziekteCBO2013 MR
  LTA Cardiovasculair Risicomanagement (NHG)LTA2015 MR
  Cardiologische zorg bij myotone dystrofie type 1: Informatie voor de cardioloog 2017 CR
  Landelijke Standaard Keten Antistolling (LSKA 2.0) 2014 😃MR
  Organisatie en werkwijze op intensive care-afdelingen voor volwassenen in Nederland 2006 MR
  Werkboek - Revalidatie na reanimatie - ZuPER 2016 MR
  Veiligheidsdocumenten
  Preventief Medisch OnderzoekCBO2013 😃MR
  Nierinsufficiëntie: preventie van schade door contrastvloeistoffen 2009