Kwaliteit


  Richtlijnen

  Richtlijnen

  Hartfalen
  Chronisch hartfalen
  Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding hartfalen in NederlandNVVC2016
  CR
  Acute and Chronic Heart FailureESC2016CR
  Heart failure: Preventing disease and death worldwideESC2014CR
  Standards for delivering heart failure care (ESC Heart Failure Association)ESC2010CR
  LTA HartfalenLTA2015MR
  Palliatieve zorg bij hartfalen
  2018MR
  CRT en Pacing
  Cardiac pacing and CRT 2013ESC2013CR
  Harttransplantatie
  Listing criteria for heart transplantation in the NetherlandsNVT
  NVVC
  2021
  MR
  Consensusdocument LVAD
  NVVC2019MR
  Medicamenteuze behandeling bij hartfalen
  B-Adrenergic receptor blockersESC2004CR

  Arrhythmias ventriculair

  Device therapie/ICD
  Guidelines ICD implantation 2005 - an updateNVVC2005
  CR
  Leidraad Transveneuze LeadextractieNVVC2018
  CR
  Position paper WCD NHRANVVC2018

  Praktijkrichtlijn voor ICD Centra (herziening 2014)NVVC2014
  CR
  Standpunt NVVC bevolkingsonderzoek borstkanker S-ICD en CIEDNVVC2018

  Sudden cardiac death (ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death)ESC2015
  CR
  Radiotherapie bij patiënten met een ICD of pacemaker
  2011MR
  Syncope
  Management of SyncopeESC2020CR
  Ablatie
  Consensus Document VT Ablation
  2009CR


  Arrhythmias supraventriculair
  Supraventriculaire ritmestoornissen, behandeling 
  ESC2017CR
  Amendementen Supraventricular arrhytmias
  Leidraad introductie linker hartoor sluiting in de cardiologische praktijkNVVC2017CR
  Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)ESC2012CR
  Atriial fribrillation (Management of) 2010 and Focused Update 2012

  Risicomanagement
  Arterial hypertension (Management of)ESC2013 CR
  CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)ESC2016CR
  Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASDESC2013CR
  Dyslipidaemias (Management of)ESC2016
  CR
  Zorgstandaard tabaksverslaving

  2019
  MR
  Behandeling van tabaksverslaving - herziening 2016

   2017 MR
  Cardiovasculair Risicomanagement- herziening 2018                           
  CBO2018MR
  Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2008
  MR
  Erratum Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderenCBO2009
  MR
  PON addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Obesitas 2011CBO2011
  MR
  Hartrevalidatie
  Beslisboom Hartrevalidatie 2012NVVC2012MR
  Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 
  Multidisciplinaire richtlijn HartrevalidatieNVVC2011MR
  De referenties bij de MRH 2011 en een aantal bijlagen van de richtlijn zijn digitaal beschikbaar:
   Addendum telerevalidatie bij de richtlijn HartrevalidatieNVVC 2018  MR
  NVVC praktijkrichtlijn HartrevalidatieNVVC2011
  CR
  Preoperatieve beoordeling
  Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and managementESC2014MR
  Beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject van de hartchirurgische patiënt
  2013
  Klepafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen
  Dutch Guidelines For Competencies For THINVVC2017MR
  Indicatie richtlijn Transcatheter Aortaklep Interventie
  NVVC2020MR
  Valvular heart disease (management of)ESC2017
  CR
  Endocarditis, preventie en behandeling
  Infective endocarditis (Guidelines for the management of)ESC2015CR
  Addendum infectieuze Endocarditis NVVC2019  MR
  Congenitale hartziekten
  Herziene Leidraad PFO-sluitingNVVC2021
  MR
  Grown-up congenital heart disease (management of)ESC2010
  CR
  Marfan Syndroom
  2013
  MR
  Hypertrofische cardiomyopathie
  Hypertrophic cardiomyopathy (Diagnosis and Management of)ESC2014
  CR
  Genetische diagnostiek en erfelijkheidsadvisering bij hypertrofische cardiomyopathie (HCM)ICIN2009
  MR

  Miscellaneous
  CT en MRI

  CT: kwaliteitsdocument cardiale CTNVVC2012
  MR
  MRI: kwaliteitsdocument MRINVVC2012
  MR
  Endomyocard biopsie, richtlijnen
  The role of endomyocardial biopsy in the managem. of cardiovascular diseaseESC2007CR
  Pericard ziektes
  Pericardial diseases (guidelines on the diagnosis and management of)ESC2015CR
  Pulmonale hypertensie
  Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)ESC2015CR
  Zwangerschap, behandeling van CV ziekten tijdens
  Cardiovascular diseases During Pregnancy (Management of)ESC2011CR
  Longembolie
  Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)ESC2014CR
  Veneuze trombo-embolie
  Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële tromboseCBO2009
  MR
  Algemeen, divers
  * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)ESC2014
  CR
   * Aortic diseases (Diagnosis and Treatment of)
   * Amendement ESC Guideline Aortic Diseases 2014
  Behandeling systemische AL-amyloïdose

   2020 MR
  Neonatal electrocardiogram (guidelines for the interpretation of the)ESC2002CR
  Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and treatment of)ESC2011CR
  BloedtransfusieCBO2011MR
  Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenenCBO2018MR
  * Sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer,
     DEEL I: bij volwassenen. Samenvatting voor cardiologen.
  CBO2012MR
  Richtlijn sedatie voor cardioloog
  Belangrijkste aanbevelingen bij richtlijn sedatie
  Belangrijkste punten bij richtlijn sedatie
  Antitrombotisch beleid
  2015
  MR
  * Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)en samenvattingskaartje
  2017MR
  Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen (HASP)

  Myotone Dystrofie type I (Diagnose, Behandeling en Begeleiding van volwassenen met)
  2013
  MR
  * Polyfarmacie bij ouderen
  2012MR
  * Polyfarmacie bij ouderen
  * 12-91uit-kpoly Stroomschema Medicatiebeoordeling def
  Postoperatief traject
  2013
  MR
  Preventie van circulatiestilstand
  2010
  MR
  * Reanimatie
  2010
  MR
  Reanimatie
  2010
  MR

  Betekenis afbeeldingen en afkortingen


   : de richtlijn is endorsed door de NVVC


  CR = cardiologische richtlijn


  MR = multidisciplinaire richtlijn