Fellowships


De NVVC erkent vijf fellowships /aandachtsgebieden, te weten:De NVVC houdt registers bij van cardioloog-intensivisten, interventie-cardiologen en van klinisch elektrofysiologen. Dit verloopt via GAIA.
De verrichtingen die een interventie-cardioloog en een elektrofysioloog doen vallen onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).
Van de overige twee fellowships houdt de NVVC geen registers bij, omdat dit geen WBMV verrichtingen aangaat. Het ziekenhuis dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond. 


​​​​Fellowship Interventie cardiologie


Sinds mei 2012 is het register interventie cardiologie geopend. Geregistreerde interventie cardiologen kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als interventie cardioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.


Deze module van GAIA is uitsluitend voor de NVVC. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als interventie cardioloog geregistreerde cardiologen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). ​​​​Fellowship Intensive care

Intensive Care (IC)-geneeskunde is gericht op patiënten die gespecialiseerde behandeling en bewaking nodig hebben en eventueel overname van vitale lichaamsfuncties. Behandeling van deze complexe patiënten vraagt specifieke kennis vanuit de basisspecialismen en IC geneeskunde. De IC-geneeskunde heeft dan ook een multidisciplinair karakter en dat is van grote meerwaarde voor de patiënt. Alle informatie over de opleiding, de registratie en de herregistratie van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde vindt u op de website van de GIC:


https://gic-online.nl/


Voor vragen over uw IC-registratie kunt u terecht bij het GIC secretariaat dat gevoerd wordt door Dorenda van Waterschoot van het NIV bureau via gic@internisten.nl of (030) 899 0666


​​​​Fellowship Invasieve elektrofysiologie

De Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) zijn in 2018 verschenen. Per 2 januari 2019 is het register klinische elektrofysiologie geopend. Cardiologen kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen. Geregistreerde klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 


​​​​Fellowship Niet-invasieve cardiale beeldvorming

Van het fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.

Fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming (2012)

      

​​​​Fellowship Congenitale cardiologie

Van het fellowship congenitale cardiologie houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.
Fellowship congenitale cardiologie (2012)