Fellowships


De NVVC erkent vijf fellowships /aandachtsgebieden, te weten Interventie Cardiologie, Intensive Care, Elektrofysiologie, Beeldvorming en Congenitale Cardiologie.
De NVVC houdt een register bij van cardiologen die hun opleiding tot intensivist hebben afgerond, en een registratie via het GIC (Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie) hebben verkregen. De registratie van interventie-cardiologen verloopt via GAIA, ook hiervan houdt de NVVC het register bij.
Binnenkort zal dit ook voor de cardioloog-elektrofysioloog gerealiseerd gaan worden. De verrichtingen die een interventie-cardioloog en een elektrofysioloog doen vallen onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).
Van de overige twee fellowships houdt de NVVC geen registers bij, omdat dit geen WBMV verrichtingen aangaat. Het ziekenhuis dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond. 


Fellowship Interventie cardiologie


Sinds mei 2012 is het register interventie cardiologie geopend. Geregistreerde interventie cardiologen kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als interventie cardioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.

Deze module van GAIA is uitsluitend voor de NVVC. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als interventie cardioloog geregistreerde cardiologen.
Aan het aanvragen zijn kosten verbonden (150 euro).

Instructies voor het aanvragen van registratie als interventie cardioloog

Informatie over het bijhouden van het herregistratie dossier interventie cardiologie

Fellowshipdocument Interventiecardiologie (2016)


Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben, laat dit dan weten via kwaliteit@nvvc.nl


Fellowship Intensive care

Herregistratie en registratie tot cardioloog intensivist verloopt via de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). De opleidingseisen en de herregistratie-eisen voor intensivisten vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De NVIC Academy website is een verzamelplek van informatie over IC onderwijs, artikelen, informatie van experts en IC opleiders. Ook van nut voor cardiologen i.o. die stage lopen op de IC.


Fellowship invasieve electrofysiologie

De Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) zijn in 2018 verschenen. Per 2 januari 2019 is het register klinische elektrofysiologie geopend. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen. Geregistreerde klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 

Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) 
Addenda-Overwegingen praktijkdocument & Samenvatting criteria.pdf

Instructies voor het aanvragen van registratie als klinisch elektrofysioloog zijn hier te vinden.


Fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming

Van het fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.

Fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming (2012)

  

Fellowship congenitale cardiologie

Van het fellowship congenitale cardiologie houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.
Fellowship congenitale cardiologie (2012)