Fellowships en aandachtsgebieden

Binnen de cardiologie zijn diverse deelgebieden met verschillende niveaus
van verdieping. Bij enkele deelgebieden geldt dat specifieke zorgactiviteiten juridisch zijn voorbehouden aan cardiologen die een vervolgopleiding in de vorm van een fellowship op dit punt hebben afgerond. Dit geldt voor interventiecardiologie, invasieve elektrofysiologie en intensive care geneeskunde

Voor de overige deelgebieden in de cardiologie geldt dat deze zorgactiviteiten in principe door elke algemeen cardioloog verricht mogen worden, waarbij vanuit kwaliteitsoogpunt in Europees en nationaal verband aanbevelingen zijn gedaan voor aanvullende opleiding. Deze overige vormen van verdieping worden aandachtsgebiedgenoemd.

Een aandachtsgebied cardiologie levert extra expertise op dit punt, maar is geen juridische vereiste. Per deelgebied/werkgroep kan een praktijkdocument opgesteld worden aan de hand van specifieke criteria. Een praktijkdocument wordt vooral gezien als kwaliteitsaanbeveling voor de inrichting van een aandachtsgebied.

Waaraan een praktijkdocument dient te voldoen vindt u in het rapport 
'Aanbevelingen fellowships binnen de cardiologie' uit 2021 opgesteld door de NVVC projectgroep fellowships.
​​​​Fellowship Interventie cardiologie


Sinds mei 2012 is het register interventie cardiologie geopend. Geregistreerde interventie cardiologen kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als interventie cardioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.


Deze module van GAIA is uitsluitend voor de NVVC. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als interventie cardioloog geregistreerde cardiologen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 

​​Fellowship Invasieve elektrofysiologie
De Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) zijn in 2018 verschenen. Per 2 januari 2019 is het register klinische elektrofysiologie geopend. Cardiologen kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen. 

Geregistreerde klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 

Fellowship Intensive care

Intensive Care (IC)-geneeskunde is gericht op patiënten die gespecialiseerde behandeling en bewaking nodig hebben en eventueel overname van vitale lichaamsfuncties. Behandeling van deze complexe patiënten vraagt specifieke kennis vanuit de basisspecialismen en IC geneeskunde. De IC-geneeskunde heeft dan ook een multidisciplinair karakter en dat is van grote meerwaarde voor de patiënt. Alle informatie over de opleiding, de registratie en de herregistratie van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde vindt u op de website van de GIC:

https://gic-online.nl/

Voor vragen over uw IC-registratie kunt u terecht bij het GIC secretariaat dat gevoerd wordt door Dorenda van Waterschoot van het NIV bureau via gic@internisten.nl of (030) 899 0666