Fellowships


De NVVC erkent vijf fellowships /aandachtsgebieden, te weten:De NVVC houdt registers bij van cardioloog-intensivisten, interventie-cardiologen en van klinisch elektrofysiologen. Dit verloopt via GAIA.
De verrichtingen die een interventie-cardioloog en een elektrofysioloog doen vallen onder de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV).
Van de overige twee fellowships houdt de NVVC geen registers bij, omdat dit geen WBMV verrichtingen aangaat. Het ziekenhuis dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond. 


​​​​Fellowship Interventie cardiologie


Sinds mei 2012 is het register interventie cardiologie geopend. Geregistreerde interventie cardiologen kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als interventie cardioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.


Deze module van GAIA is uitsluitend voor de NVVC. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als interventie cardioloog geregistreerde cardiologen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). ​​​​Fellowship Intensive care

Herregistratie en registratie tot cardioloog intensivist verloopt via de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Alle informatie over de opleiding tot intensivist is te vinden op de site van de NVIC; opleiding tot intensivistDe NVIC Academy website is een verzamelplek van informatie over IC onderwijs, artikelen, informatie van experts en IC opleiders. Ook van nut voor cardiologen i.o. die stage lopen op de IC.


Werkwijze vanaf 1 mei 2021 via GAIA

Vanaf 1 mei 2021 kunnen verzoeken voor (her)registratie intensive care alleen nog via GAIA worden ingediend. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als intensivist geregistreerde cardiologen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW).  Bij de (her)registratie via GAIA moet de volgende bijlage worden geüpload:

  1. werkgeversverklaring(en)

Meer informatie staat in de toelichting met betrekking tot het bijhouden van het dossier als cardioloog-intensivist. Voor vragen over uw IC-registratie kunt u terecht bij het GIC secretariaat dat gevoerd wordt door Dorenda van Waterschoot van het NIV bureau via gic@internisten.nl of (030) 899 0666

​​​​Fellowship Invasieve elektrofysiologie

De Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) zijn in 2018 verschenen. Per 2 januari 2019 is het register klinische elektrofysiologie geopend. Cardiologen kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen. Geregistreerde klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 


​​​​Fellowship Niet-invasieve cardiale beeldvorming

Van het fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.

Fellowship niet-invasieve cardiale beeldvorming (2012)

      

​​​​Fellowship Congenitale cardiologie

Van het fellowship congenitale cardiologie houdt de NVVC geen register bij. De opleider dient aan het eind van het fellowship aan te geven op welk level (1-3) de cardioloog de diverse onderdelen heeft afgerond.
Fellowship congenitale cardiologie (2012)