Fellowships en aandachtsgebieden

Binnen de cardiologie zijn diverse deelgebieden met verschillende niveaus van verdieping. Bij enkele deelgebieden geldt dat specifieke zorgactiviteiten juridisch zijn voorbehouden aan cardiologen die een vervolgopleiding in de vorm van een fellowship op dit punt hebben afgerond. Dit geldt voor interventiecardiologie, invasieve elektrofysiologie en intensive care geneeskunde

Voor de overige deelgebieden in de cardiologie geldt dat deze zorgactiviteiten in principe door elke algemeen cardioloog verricht mogen worden, waarbij vanuit kwaliteitsoogpunt in Europees en nationaal verband aanbevelingen zijn gedaan voor aanvullende opleiding. Deze overige vormen van verdieping worden aandachtsgebiedengenoemd.

Een aandachtsgebied cardiologie levert extra expertise op dit punt, maar is geen juridische vereiste. Per deelgebied/werkgroep kan een praktijkdocument opgesteld worden aan de hand van specifieke criteria. Een praktijkdocument wordt vooral gezien als kwaliteitsaanbeveling voor de inrichting van een aandachtsgebied.

Waaraan een praktijkdocument dient te voldoen vindt u in het rapport 'Aanbevelingen fellowships binnen de cardiologie' uit 2021, opgesteld door de subcommissie fellowships.
​​​​Fellowship Interventie cardiologie

Sinds mei 2012 is het register interventie cardiologie geopend. Geregistreerde interventie cardiologen kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Cardiologen die nog niet geregistreerd zijn als interventie cardioloog kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.


Deze module van GAIA is uitsluitend voor de NVVC. De dossiers zijn persoonlijk en alleen toegankelijk voor als interventie cardioloog geregistreerde cardiologen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW). 

Fellowship Invasieve elektrofysiologie
De Opleidingseisen en praktijkrichtlijn voor het aandachtsgebied Invasieve Behandeling Hartritmestoornissen (klinische elektrofysiologie) zijn in 2018 verschenen. Per 2 januari 2019 is het register klinische elektrofysiologie geopend. Cardiologen kunnen via GAIA een verzoek tot registratie indienen.

Geregistreerde klinisch elektrofysioloog kunnen via GAIA hun dossier bijhouden en via GAIA herregistratie aanvragen. Aan het verzoek tot (her)registratie zijn kosten verbonden (150 euro ex. BTW. Niet-leden betalen 225 euro ex. BTW).

Fellowship Intensive care

Intensive Care (IC)-geneeskunde is gericht op patiënten die gespecialiseerde behandeling en bewaking nodig hebben en eventueel overname van vitale lichaamsfuncties. Behandeling van deze complexe patiënten vraagt specifieke kennis vanuit de basisspecialismen en IC geneeskunde. De IC-geneeskunde heeft dan ook een multidisciplinair karakter en dat is van grote meerwaarde voor de patiënt. Alle informatie over de opleiding, de registratie en de herregistratie van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde vindt u op de website van de GIC.

Voor vragen over uw IC-registratie kunt u terecht bij het GIC secretariaat dat gevoerd wordt door Dorenda van Waterschoot van het NIV bureau via 

gic@internisten.nl of (030) 899 0666

Aandachtsgebied Niet-invasieve Cardiovasculaire Beeldvorming
Om het kwaliteitsniveau van het aandachtsgebied Niet-invasieve Cardiovasculaire Beeldvorming in Nederland te waarborgen is een gestructureerde opleiding wenselijk. De werkgroep Cardiovasculaire Beeldvorming heeft daarom het Kaderdocument Niet-invasieve Cardiovasculaire Beeldvorming opgesteld. In het kaderdocument staan de organisatie van de opleiding en de opleidingsprogramma’s voor echocardiografie, cardiovasculaire MRI, cardiale CT en nucleaire cardiologie beschreven. 

De NVVC wil de specialisatie in dit aandachtsgebied zo veel mogelijk laten aansluiten aan de criteria van de European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI).
Aandachtsgebied Hartfalen

Om het kwaliteitsniveau van het aandachtsgebied Hartfalen in Nederland te waarborgen is een gestructureerde opleiding wenselijk. De werkgroep Hartfalen heeft daarom het Kaderdocument voor de opleiding tot hartfalen cardioloog opgesteld.

Het kaderdocument dient als leidraad voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het hartfalen en biedt sturing aan ieder opleidingscentrum dat graag een aandachtsjaar hartfalen wil aanbieden of een aanvullend jaar na afronding van de basisopleiding.

Globaal geeft het document handvatten voor de inhoud van een basisjaar hartfalen met aantoonbaar actieve betrokkenheid bij de zorg voor patiënten met hartfalen en de logistiek rondom de hartfalen polikliniek. Vervolgens staan mogelijkheden tot verdere verdieping beschreven op gebied van beeldvorming, device therapie, of advanced hartfalen. De NVVC wil de specialisatie in dit aandachtsgebied zo veel mogelijk laten aansluiten aan de criteria van de Heart Failure Association van de ESC. In het kaderdocument staat ook de logistiek voor aanmelding en afronding van het aandachtsgebied beschreven.

​Aandachtsgebied Preventieve Cardiologie

De Europese cardiologische gemeenschap (ESC) heeft een transitie ingezet om naast aandacht voor behandeling, ook meer in te zetten op het voorkomen van cardiovasculaire ziektes. Ook de NVVC heeft preventie als speerpunt aangemerkt.

De ESC/ EAPC heeft in 2021 een curriculum opgesteld voor een fellowship ‘Preventive Cardiology’. Dit omvat een theoretisch gedeelte met een kennistoets, alsmede een praktijkgedeelte. De afgelopen jaren hebben de werkgroepen Sport en Cardiologie en Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie (CPH) dit vertaald naar een opleidingsdocument voor de Nederlandse praktijk voor een 2-jarig aandachtsgebied Preventieve Cardiologie. We kunnen nu met trots aankondigen dat dit document recent is goedgekeurd door het bestuur van de NVVC.

Het aandachtsgebied Preventieve Cardiologie bestaat uit 3 grote pijlers te weten: Cardiovasculaire preventie, (complexe) hartrevalidatie en sportcardiologie. Daarnaast is er een lijnstage public health.


Wij zien in toenemende mate een complexiteit ontstaan in deze verschillende deelgebieden, waardoor opgedane kennis in de reguliere opleiding niet meer volstaat en specifieke expertise nodig is. Vandaar dit opleidingstraject voor dit aandachtsgebied.

Wij zijn als NVVC met de invulling van dit aandachtsgebied uniek in Europa en verheugen ons toekomstige experts op in dit vakgebied op te gaan leiden.