Connect

  De juiste zorg op de juist plek binnen de cardiologie, dat is de focus van Connect. Door het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van netwerkgeneeskunde in de cardiologie wil Connect de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten verder verbeteren.

  De aangesloten regio’s vormen hét Connect netwerk. Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert netwerkgeneeskunde vanuit een overkoepelend perspectief samen met de regio’s, maar ook met beroepsverenigingen, partners van Connect en andere relevante organisaties. Connect kent 3 pijlers: regionaal, landelijk en innovatie.

  Regionaal
  Connect helpt regio's te werken aan Juiste zorg op de juiste plek voor hartpatiënten door:

  • Te verbinden en geboeid houden
  • Regionaal te organiseren
  • Kennis en ervaringen te delen
  • Instrumenten te bieden
  • Samen te leren en doen!


  Landelijk
  Connect zet zich in voor een duurzaam systeem van regionale netwerken. Dit doen we door:

  • Te signaleren, juist te adresseren en landelijk draagvlak en slagkracht te vergroten
  • Regionale knelpunten worden overkoepelend en vanuit landelijk perspectief opgepakt
  • Een lerende aanpak in de regio te ontwikkelen 

   

  Innovatie
  Connect zet zich in 2020 - 2025 ook in om binnen netwerkzorg doeltreffend te innoveren. Dit doen we altijd samen met de Connect-regio's door:

  • Innovatieve ideeën of projecten die de Juiste zorg op de juiste plek versnellen of bewezen verbeteren te stimuleren
  • Bewezen innovatieve projecten sneller landelijk opschalen

   

  Om dit allemaal te bereiken zijn bij Connect vele regio's en zorgprofessionals betrokken: cardiologen, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, apothekers, praktijkverpleegkundigen, ambulancemedewerkers, wijkzorg en overige netwerkpartners.


  Bezoek voor meer informatie de website www.nvvcconnect.nl.

  NVVC Connect Magazine

  Contactgegevens NVVC Connect

  030 2345002

  Contactpersoon NVVC Connect

  Ingrid van der Gun,
  Programmamanager Connect

  06 151 132 75