NVVC Netwerk

  Connect

  Connect tijdschrift

  Connect website

  Connect

  Het thema Connect heeft als doel regionaal de kwaliteit van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te verbeteren door de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten te optimaliseren en de kennis te vergroten. Door in een regionaal netwerk de samenwerking door de lijnen heen op te zoeken, actuele richtlijnen toe te passen en het monitoren van de kwaliteit van zorg wordt een continue verbetercyclus ingericht. Hierdoor zal ook in de toekomst een hoge kwaliteit van zorg worden gewaarborgd en kan op elk moment worden ingespeeld op maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die invloed hebben op de vraag naar en eisen aan deze zorg. De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats is dan ook het credo van Connect.

  Connect is ingericht als een netwerkprogramma waarbinnen regio's participeren in één of meerdere programmalijnen. 

  Op dit moment zijn er drie programmalijnen'waar regio's actief in zijn: 
  - Connect ACS
  - Connect Hartfalen 
  Connect Atrium Fibrilleren

  Per programmalijn is een multidisciplinaire projectgroep actief. 
  Er worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe programmalijn Pijn op de Borst en er is een pilot met Connect Kleplijden.

  Bezoek voor meer informatie de website www.nvvcconnect.nl.

  De stuurgroep van Connect wordt gevormd door:

  • Petra van Pol, programmavoorzitter NVVC Connect en projectleider Connect Hartfalen
  • Martin Hemels, projectleider Connect Atrium Fibrilleren
  • Maarten Jan Cramer, projectleider Connect Acuut Coronair Syndroom
  • Ed de Kluiver, thesaurier NVVC
  • Hans-Marc Siebelink, bestuurslid NVVC
  • Wia Timmerman, directeur NVVC Bureau
  • Ingrid van der Gun, programmamanager Connect

  Contactpersoon NVVC Connect

  • Ingrid van der Gun,
   Programmamanager Connect

  connect@nvvc.nl

  030 2345000