Witte lijsten PCI en ICD

De NVVC publiceert 'witte lijsten' van cardiologische centra die voldoen aan de NVVC criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up. 


De nulmetingen en vervolgvisitaties PCI en ICD worden uitgevoerd door leden van de volgende NVVC commissies/werkgroepen: de Commissie Kwaliteit (PCI en ICD), de Werkgroep Interventie Cardiologie (PCI) en de Nederlandse Hart Ritme Associatie (ICD). Basis van deze metingen zijn de NVVC richtlijnen over PCI en ICD. 


Voor een nulmeting dient een centrum een aanvraag in te sturen naar de Commissie Kwaliteit, via kwaliteit@nvvc.nl. Een ziekenhuis met meerdere locaties dient per locatie een aanvraag te doen. Meer informatie over de nulmetingen en vervolgvisitaties staat in de procedure witte lijsten.

>> Procedure witte lijsten

kwaliteit@nvvc.nl

​PCI-centra

​ICD-implanterende centra

​ICD-controlerende centra

Direct naar: