Beroepsbelangen

Thema Beroepsbelangen

Externe links

Thema Beroepsbelangen 

De Beroepsbelangencommissie (BBC) van de NVVC houdt zich bezig met organisatie en financiering van de cardiologische zorg. De BBC behartigt daarbij de maatschappelijke en financieel-economische belangen van cardiologen. 

Dossiers:
De BBC volgt en beïnvloedt, vaak samen met de Federatie Medisch Specialisten, het landelijke beleid rond organisatie, financiering en regelgeving van de medisch specialistische zorg. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op. De BBC werkt o.a. aan:
 • DBC-DOT: zorgproducten, zorgprofielen, tarieven, kostprijzen, normtijden, regelgeving;
 • Registratiestandaarden: diagnose- en verrichtingenthesaurus, ICD10, Snomed CT;
 • Innovaties in DBC-DOT en de verzekerde zorg krijgen;
 • Specialisme-overstijgende dossiers als de juiste zorg op de juiste plek, eHealth en value based healthcare.

Het bestuur van de BBC is als volgt samengesteld:

 • drs. C. (Cyril) Camaro, voorzitter
 • dr. M.W. (Margriet) Feenema-Aardema, vicevoorzitter en secretaris
 • drs. E. (Eric) Wierda, bestuurslid
 • dr. R.G.E.J. (Reginald) Groutars, bestuurslid

De BBC heeft de volgende projectgroepen:
 • DHD diagnosethesaurus – DBC/ICD10             
 • DHD verrichtingen thesaurus                             
 • DOT (expert) referentie zorgprofielen     

Contactpersoon Beroepsbelangen

Dr. C.W. (Karin) Jansen

sr. Beleidsadviseur Beroepsbelangen, Wetenschap en Innovatie

030 2345000