NVVC Netwerk
  eHealth Forum
  Lid worden van de NVVC

  Accreditatie aanvragen

  Congressen

  Contact

  Hartwijzer

  Nascholingskalender

  NVVC Nieuws

  Richtlijnen

  Visitatiewebsite

  Witte lijsten

  Pinksteren 2020: op maandag 1 juni is het NVVC bureau gesloten, uw mail wordt dinsdag 2 juni weer gelezen

  NVVC Nieuws

  PERSBERICHT

  Honderdduizenden hartpatiënten meegezogen in de slipstream van het coronavirus
  15 mei 2020

  Het coronavirus werpt een schaduw over de zorg. Zo’n tweehonderdduizend hartpatiënten in Nederland hebben als gevolg van de corona-uitbraak geen tijdige zorg genoten. Dit leidt voor tienduizenden hart- en vaatpatiënten tot vroegtijdig overlijden en tot verlies van kwaliteit van leven. Wat kunnen we leren om te voorkomen dat de reguliere zorg niet opnieuw in het gedrang komt? Dat vraagt radicale keuzes. Dat concluderen onderzoekers van Gupta Strategists in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Value Based Healthcare researchafdeling van Medtronic in het vandaag verschenen artikel.


  Lees verder op de Nieuwspagina

  Ziekenhuizen gezocht voor onderzoek naar bloeddrukverlager en COVID-19

  21  april 2020

  Cardiologen onderzoeken in samenwerking met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) of het veel voorgeschreven medicijn Valsartan ernstige vochtophopingen in de longen bij COVID-19 kan voorkomen. Aan het Praetorian-COVID-onderzoek doen nu vijf ziekenhuizen mee. Initiatiefnemers en onderzoeksleiders Niels van Royen en Roland van Kimmenade (Radboudumc) roepen collega’s van andere ziekenhuizen dringend op om mee te doen.


  Lees verder op de Nieuwspagina

  Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden
  1 april 2020

  Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.
   

  CAPACITY REGISTRY: 

  direct leren van COVID-19 en cardiovasculaire complicaties  
  23 maart 2020

  De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) heeft het initiatief genomen om een registratie op te zetten voor COVID-19 en cardiale complicaties. Deze registratie sluit aan bij de WHO registratie voor COVID-19, maar focust op cardiale aspecten en gaat vandaag van start. Deelname is eenvoudig (o.a. niet WMO plichtig) en wordt gefaciliteerd door DCVA partners. De Werkgroep Cardiologische centra Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ondersteunen dit belangrijke initiatief en roepen u op om een bijdrage te leveren.

  Website: https://capacity-covid.eu/

  Bestuursbericht: gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij COVID-19 infecties

  18 maart 2020


  Naar aanleiding van berichten uit China en een recent rapport in The Lancet is onrust ontstaan over het gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij patiënten met COVID-19 infectie.

  De NVVC verwijst u hiervoor naar het standpunt van de Council of Hypertension en de European Society of Cardiology gedateerd 13 maart 2020, waarin wordt benadrukt dat er geen bewijs is voor een schadelijk effect van deze middelen in de context van de COVID-19 pandemie.

  De Council of Hypertension beveelt artsen en patiënten met nadruk aan om hun gebruikelijke anti-hypertensieve therapie te continueren.

  COVID-19 bericht van het NVVC bestuur

  16 maart 2020


  Beste leden,


  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) volgt het nieuws en het advies over COVID-19 van het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor uw dagelijkse werk adviseren wij u de aanwijzingen te volgen van uw lokale crisisteam en ARBO dienst en op de hoogte te blijven van de dagelijkse updates van het RIVM. Gebundelde informatie over COVID-19 is terug te vinden op de website van de FMS.

  Lees verder op de Nieuwspagina  NVVC Jaarverslag 2019

  Meer nieuws over COVID-19

  Hartpatiënten in de knel door Corona

  Het coronavirus heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de mensen die direct besmet zijn, maar ook voor hartpatiënten. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is bang dat 150.000 tot 200.000 hartpatiënten dit jaar niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wat moet hieraan gebeuren? En in welk scenario komen we terecht als er onverhoopt een tweede golf van corona besmettingen komt? 

  In Dit is de Dag een gesprek met hoogleraar cardiologie aan het Amsterdam UMC, en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Bert van Rossum.

  Informatie over COVID-19 voor leden
  Contactgegevens