Update landelijke werkgroep Prehospitale triage Pijn op de Borst

30 mei 2023

Prehospitale triage van cardiale patiënten heeft, zowel binnen als buiten onze beroepsgroep, steeds meer aandacht verkregen. De toenemende interesse voor dit onderwerp komt deels voort uit de toenemende patiënten zorgvraag in combinatie met beperkte opname capaciteit en zorgmiddelen. Tevens zijn er diverse recente ontwikkelingen gaande op het gebied van point-of-care troponine (POCT). Om hier landelijke consensus en passende aanbevelingen over te krijgen, is er in februari 2023 een nationale werkgroep ‘Prehospitale Triage Cardiologie’ opgezet, onder auspiciën van de NVVC. Naast deze werkgroep, hebben we een klankbord opgesteld bestaande uit experts die het consensus document zullen voorzien van feedback/belangrijk commentaar.

Lees het volledige bericht

NVVC Netwerk

Toegankelijkheid van zorg

Kwaliteit van cardiologische zorg

Cardioloog van morgen

Informatie voor hartpatiënten

CBR
Rijden met een hartaandoening
Informatie voor bestuurders

THUISARTS.NL
Thuisarts.nl