NVVC Netwerk
  eHealth Forum
  Lid worden van de NVVC

  Accreditatie aanvragen

  Congressen

  Contact

  Hartwijzer

  Nascholingskalender

  NVVC Nieuws

  Richtlijnen

  Visitatiewebsite

  Witte lijsten

  NVVC Nieuws

  Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf acute klachten melden
  1 april 2020

  Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.
   
  Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van acute hartklachten of beroerteklachten. De ziekenhuizen treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.


  Wij roepen u daarom op om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij huisarts/huisartsenpost (of 112 bij hevige acute klachten) te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen. Ook in deze tijd van het coronavirus.

  Namens de onderstaande organisaties:

  Harteraad
  Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Wij helpen deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat je je leven weer zo optimaal mogelijk kan leven, ondanks je aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

  Hartstichting
  De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Van elke euro gaat € 0,81 naar wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiënten belangen. Onze missie: Hart- en vaatziekten verslaan. Het aantal patiënten groeit en dat vinden we onacceptabel. Als we niets doen komen er in 10 jaar een half miljoen patiënten bij. Die groei moet gestopt worden.

  Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  De NVVC verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De missie van NVVC is het ontwikkelen en faciliteren van hoogkwalitatieve cardiovasculaire zorg in Nederland.

  Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  De NVN is de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen en artsen in opleiding tot neuroloog. De NVN richt zich op de kwaliteit van zorg voor mensen met aandoeningen van de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Zij doet dat door het toepassen, ontwikkelen en delen van neurologische kennis en kunde.

  CAPACITY REGISTRY: direct leren van COVID-19 en cardiovasculaire complicaties 

  23 maart 2020

  De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) heeft het initiatief genomen om een registratie op te zetten voor COVID-19 en cardiale complicaties. Deze registratie sluit aan bij de WHO registratie voor COVID-19, maar focust op cardiale aspecten en gaat vandaag van start. Deelname is eenvoudig (o.a. niet WMO plichtig) en wordt gefaciliteerd door DCVA partners. De Werkgroep Cardiologische centra Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ondersteunen dit belangrijke initiatief en roepen u op om een bijdrage te leveren.


  Website: https://capacity-covid.eu/

  Bestuursbericht: gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij COVID-19 infecties

  18 maart 2020


  Naar aanleiding van berichten uit China en een recent rapport in The Lancet is onrust ontstaan over het gebruik van ACE-remmers en ARB’s bij patiënten met COVID-19 infectie.

  De NVVC verwijst u hiervoor naar het standpunt van de Council of Hypertension en de European Society of Cardiology gedateerd 13 maart 2020, waarin wordt benadrukt dat er geen bewijs is voor een schadelijk effect van deze middelen in de context van de COVID-19 pandemie.

  De Council of Hypertension beveelt artsen en patiënten met nadruk aan om hun gebruikelijke anti-hypertensieve therapie te continueren.

  COVID-19 bericht van het NVVC bestuur

  16 maart 2020


  Beste leden,


  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) volgt het nieuws en het advies over COVID-19 van het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor uw dagelijkse werk adviseren wij u de aanwijzingen te volgen van uw lokale crisisteam en ARBO dienst en op de hoogte te blijven van de dagelijkse updates van het RIVM. Gebundelde informatie over COVID-19 is terug te vinden op de website van de FMS.

  Lees verder op de Nieuwspagina  Meer nieuws over COVID-19

  Informatie over COVID-19 voor leden
  Contactgegevens