NVVC Netwerk
eHealth Forum

NVVC Nieuws

Berichtgeving

De afgelopen dagen hebben verschillende leden ons benaderd om hun zorgen te uiten over de situatie in het Isala. Dat bij verdenkingen van fraude door verschillende medisch specialisten in meerdere ziekenhuizen onderzoek gedaan wordt door de bevoegde instanties is iets waar de NVVC volledig achter staat. Uiteraard verwerpen wij iedere vorm van zelfverrijking.
We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Namens het NVVC bestuur,

Joan Meeder
Resultaten Loopbaanmonitor 2022 gepubliceerd

15 juni 2022

96% van de aios en medisch specialisten is trots op het werk en 92% is enthousiast over zijn of haar baan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder aios en medisch specialisten naar hun loopbaanontwikkeling. Uit de resultaten van deze eerste Loopbaanmonitor Medisch Specialisten komen enkele breed gevoelde knelpunten naar voren zoals ontevredenheid over de werkdruk en over de balans tussen werk en privéleven.
Promotie eerste Dutch-AF promovendus

19 mei 2022

Op woensdag 8 juni a.s. zal drs. Jaap Seelig zijn proefschrift getiteld ‘Quality of contemporary anticoagulation management in atrial fibrillation’ verdedigen aan de Universiteit van Maastricht (promotor Professor Hugo ten Cate, co-promotoren dr. Martin Hemels en dr. Ron Pisters). 

Lees verder
NVVC Procedure Innovatie

13 mei 2022

Het doel en de opzet van de Procedure Innovatie is om vanuit de NVVC veelbelovende innovaties op cardiologisch gebied zo snel mogelijk, via een zorgvuldig proces, toegankelijk te maken voor de patiënt. Daarvoor is het nodig dat innovaties in de cardiologische zorg goed en tijdig in beeld komen van de NVVC. 

Lees verder
Joan Meeder: “Wetenschappelijke bewijs van genderverschillen toepassen in de praktijk.”

6 mei 2022

In een interview met Spreekuur magazine blikt Joan Meeder terug op de groei en verbetering van de cardiologische zorg, en hoe deze steeds meer oog heeft voor vrouwen met hartklachten.

Lees verder

NVVC Jaarverslag 2021

29 april 2022
In 2021 is er door alle commissies, werkgroepen, kamers, en het bestuur en bureau van de NVVC hard gewerkt aan de beleidsdoelen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van de belangrijke dossiers vanuit het gezichtspunt van de Raad van Toezicht en kunt u vervolgens per speerpunt van de beleidsvisie lezen waaraan de NVVC in 2021 gewerkt heeft.

NVVC Jaarplan 2022

Tijdens de ALV van 5 november werd het NVVC jaarplan 2022 besproken. De speerpunten uit NVVC beleidsvisie 2025 zijn het uitgangspunt voor de doelen voor 2022. Deze speerpunten zijn: Toegankelijkheid van zorg, Kwaliteit van cardiologische zorg en De cardioloog van (over)morgen. Het behalen van de doelen uit het jaarplan kan niet zonder de inzet van de leden van de NVVC en samenwerking met andere partijen. Nog niet gelezen? Download het jaarplan hier

Beleidsvisie 2025
Lees meer over de drie speerpunten uit de beleidsvisie van de NVVC : toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten tot 2025. Lees verder

Kwaliteitsbeleid 2025

De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisie-document Cardiologische zorg 2025. Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025. Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologischezorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de pagina Kwaliteit

Presentaties NVVC Voorjaarscongres 2022

De presentaties van het NVVC Voorjaarscongres zijn (mits vrijgegeven voor publicatie) voor leden in te zien op het NVVC Netwerk

NVVC Connect
De juiste zorg op de juiste plek binnen de cardiologie, dat is de focus van NVVC Connect.
Ga naar de site van Connect

ESC Congress 2022 
'The magic of cardiology'
Barcelona & Online

26 - 29 augustus 2022

Landelijke Assistentendag Cardiologie 2022

Green Heart, Green Mind. – A Healthy Ecosystem for Patient and Doctor
De Balie - Amsterdam
1 oktober 2022

COVID-19 informatie

COVID-19 informatie voor leden

Informatie voor hartpatiënten

CBR
Rijden met een hartaandoening
Informatie voor bestuurders

THUISARTS.NL
Op Thuisarts.nl staat ook specifieke hartpatiëntinformatie over corona.