NVVC Netwerk
  eHealth Forum

  COVID-19 informatie

  Informatie over COVID-19 (voor leden)
  Reguliere zorg tijdens en na COVID-19 (voor leden)

  NVVC Nieuws

  NVVC Voorjaarscongres 7-9 april 2021 “Kleppen over kleppen” 

  Het Voorjaarscongres start dit jaar op woensdagmiddag 7 april met een aantal live sessies die in het teken staan van belangrijke NVVC thema’s, zoals Zorg op Afstand en Juiste Zorg op de Juiste Plek. Donderdag 8 april en vrijdag 9 april staan in het teken van het programma van het geannuleerde Voorjaarscongres van vorig jaar met de  titel: “Kleppen over kleppen”. Deze dagen zijn er live sessies als ook abstract sessies. 

  Vanwege Corona zal het NVVC Voorjaarscongres weer online plaatsvinden. Naar aanleiding van de door u ingevulde evaluatie van het online Najaarscongres 2020 zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Er is onder andere gekozen voor een ander, toegankelijker, congresportaal en een betere techniek. Ook aan andere door u aangegeven verbeterpunten is aandacht besteed, zoals meer pauzes. Natuurlijk behouden wij daarnaast al het goede van de voorgaande NVVC congressen: een mooie programmering met inhoudelijk interessante sessies.

  Alle informatie over het NVVC Voorjaarscongres vindt u op de congreswebsite

  Wij hopen dat u allen deel zult nemen en verheugen ons nu al op een mooi congres.

  Resultaten uitvraag wachttijden cardiologische zorg tijdens COVID-19 pandemie

  21 januari 2021


  De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In de afgelopen maanden hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronacrisis en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Door de anderhalve meter maatregel is er ook minder capaciteit beschikbaar in de ziekenhuizen. Er bestaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie, een hoog risico op het ontstaan van een groot stuwmeer aan uitgestelde zorg.

  Lees verder

  Abstracts online NVVC Voorjaarscongres 2021

  Tijdens het online NVVC Voorjaarscongres komen ook de wetenschappelijke abstract parallelsessies weer aan bod. Het is per 11 februari niet meer mogelijk om hiervoor een abstract in te sturen. 

  Indien uw abstract na beoordeling geaccepteerd is, ontvangt u een uitnodiging om een korte pitch van 2 minuten in te sturen. Deze wordt binnen de geselecteerde sessie in het online congresplatform geplaatst. Tijdens het online congres op kunnen congresdeelnemers de pitches bekijken en stemmen op de beste pitch per sessie. Deze stemmen zijn goed voor 50%, de andere 50% van de stemmen komt vanuit de congrescommissie.

  Na afloop van het congres worden de winnaars per e-mail bekend gemaakt, alsook via de NVVC nieuwsbrief. Zij ontvangen de oorkonde en prijs. Alle geaccepteerde abstracts worden tevens gepubliceerd op de congreswebsite en in The Netherlands Heart Journal via www.cardiologie.nl.

  NVVC tekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

  19 november 2020


  Samen met 26 andere zorgorganisaties tekende de NVVC woensdag 18 november de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg in Nederland.

  Lees verder

  NVVC Beleidsvisie 2025: ​Toekomstbestendige zorg voor het hart

  4 november 2020

  Na een ledenraadpleging, een werkconferentie met de NVVC werkgroepen en een visiebijeenkomst met leden en stakeholders presenteert het NVVC bestuur met trots de NVVC beleidsvisie 2025: Toekomstbestendige zorg voor het hart. 

  Lees verder

  Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

  27 oktober 2020


  Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp.


  Lees verder op de nieuwspagina

  Reactie op Radar m.b.t. LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten

  26 oktober 2020


  Op maandag 12 oktober jl., werd in een televisie-uitzending van Radar opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel getrokken. Tevens werd de wetenschappelijke onderbouwing voor het belang om het LDL-cholesterol te verlagen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) in twijfel getrokken. FH werd afgeschilderd als een gefabriceerde ziekte zonder cardiovasculair risico die in stand gehouden wordt zodat artsen onder invloed van de farmaceutische industrie LDL-verlagende medicatie kunnen voorschrijven. Als zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten distantiëren wij ons van deze onjuiste, onwetenschappelijke en voor dokters smadelijke en voor patiënten ondermijnende en gevaarlijke uitspraken.

  Lees verder op de nieuwspagina

  De LTA Stabiele angina pectoris is geautoriseerd

  21 oktober 2020


  De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele anginapectoris (SAP) is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad. De LTA SAP is 21 oktober 2020 verschenen.

  Lees verder op de nieuwspagina