NVVC Netwerk
  eHealth Forum

  NVVC Nieuws

  Abstracts online NVVC Voorjaarscongres 2021

  Tijdens het online NVVC Voorjaarscongres komen ook de wetenschappelijke abstract parallelsessies weer aan bod. Het is tot en met maandag 8 februari 2021 mogelijk om hiervoor een abstract in te sturen via het abstractformulier

  Indien uw abstract na beoordeling geaccepteerd is, ontvangt u een uitnodiging om een korte pitch van 2 minuten in te sturen. Deze wordt binnen de geselecteerde sessie in het online congresplatform geplaatst. Tijdens het online congres op 8 en 9 april kunnen congresdeelnemers de pitches bekijken en stemmen op de beste pitch per sessie. Deze stemmen zijn goed voor 50%, de andere 50% van de stemmen komt vanuit de congrescommissie.

  Na afloop van het congres worden de winnaars per e-mail bekend gemaakt, alsook via de NVVC nieuwsbrief. Zij ontvangen de oorkonde en prijs. Alle geaccepteerde abstracts worden tevens gepubliceerd op de congreswebsite en in The Netherlands Heart Journal via www.cardiologie.nl.

  NVVC tekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

  19 november 2020


  Samen met 26 andere zorgorganisaties tekende de NVVC woensdag 18 november de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg in Nederland.

  Lees verder

  NVVC Beleidsvisie 2025: ​Toekomstbestendige zorg voor het hart

  4 november 2020

  Na een ledenraadpleging, een werkconferentie met de NVVC werkgroepen en een visiebijeenkomst met leden en stakeholders presenteert het NVVC bestuur met trots de NVVC beleidsvisie 2025: Toekomstbestendige zorg voor het hart. 

  Lees verder

  Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

  27 oktober 2020


  Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp.


  Lees verder op de nieuwspagina

  Reactie op Radar m.b.t. LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten

  26 oktober 2020


  Op maandag 12 oktober jl., werd in een televisie-uitzending van Radar opnieuw de relatie tussen de hoogte van het LDL-cholesterol en hart- en vaatziekten en sterfte in twijfel getrokken. Tevens werd de wetenschappelijke onderbouwing voor het belang om het LDL-cholesterol te verlagen bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) in twijfel getrokken. FH werd afgeschilderd als een gefabriceerde ziekte zonder cardiovasculair risico die in stand gehouden wordt zodat artsen onder invloed van de farmaceutische industrie LDL-verlagende medicatie kunnen voorschrijven. Als zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten distantiëren wij ons van deze onjuiste, onwetenschappelijke en voor dokters smadelijke en voor patiënten ondermijnende en gevaarlijke uitspraken.

  Lees verder op de nieuwspagina

  De LTA Stabiele angina pectoris is geautoriseerd

  21 oktober 2020


  De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele anginapectoris (SAP) is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad. De LTA SAP is 21 oktober 2020 verschenen.

  Lees verder op de nieuwspagina

  NVVC Beleidsvisie 2025: ​

  Toekomstbestendige zorg voor het hart

  COVID-19 informatie

  Informatie over COVID-19 (voor leden)
  Reguliere zorg tijdens en na COVID-19 (voor leden)