NVVC Netwerk
eHealth Forum

NVVC Nieuws

Besluit Ministerie van VWS rond concentratie interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking genomen

21 december 2021

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) hebben begrip voor het besluit van minister De Jonge van VWS om de hoog-complexe zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking te concentreren. Volgens de wetenschappelijke verenigingen is concentratie nodig om de kwaliteit van deze hoogwaardige zorg verder te kunnen verbeteren en voor de toekomst veilig te stellen.

Lees het hele nieuwsbericht

Persbericht NVK-NVT-NVVC

Besluit van de minister

Einthoven Dissertatieprijzen 2021

Deadline voor insturen: dinsdag 15 februari 2022

Tijdens het NVVC Voorjaarscongres 2022 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2021 uitgereikt. Iedereen die in 2021 in Nederland is gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, kan meedingen naar deze prijs. Meer informatieBent u in 2021 gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, stuur dan uw proefschrift in via het aanmeldformulier 

Oproep indienen abstracts NVVC voorjaarscongres 2022   
Deadline voor insturen: maandag 14 februari 2022

Het NVVC Voorjaarscongres vindt plaats op 21 en 22 april in 's Hertogenbosch. Het is tot 14 februari mogelijk om een abstract in te sturen voor de wetenschappelijke parallelsessies. Wij roepen alle leden, en de A(N)IOS, arts-onderzoekers, VS en PA in het bijzonder, op om een abstract in te dienen via het abstractformulier.

Wetenschap en Innovatie in de Netherlands Heart Journal 
december 2021

Lees meer over de laatste publicatie van de commissie Wetenschap en Innovatie in de NHJ: pagina W&IBekijk ook de video hierover op onze LinkedInpagina.


Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst
22 november 2021

NVVC-Connect heeft het initiatief genomen om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten die met pijn op de borst bij de zorgverlener komen. Samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en expertisecentrum Harteraad is de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst opgesteld.
Lees verder op de site van NVVC-Connect


Zorg op Afstand
4 november 2021

Zorg op Afstand is niet meer weg te denken bij intra-, extra- en transmurale zorg die we leveren aan patiënten. Veel vakgroepen verlenen al Zorg op Afstand, zijn bezig dit te ontwikkelen, of hebben plannen om dit te doen. Rondom Zorg op Afstand zijn echter nog veel vragen en knelpunten die succesvolle implementatie in de weg staan.

De NVVC projectgroep “Zorg op Afstand” biedt u daarom een aantal aansprekende voorbeelden, kaders en handvatten voor de praktijk aan.

Download deze interactieve pdf voor meer informatie, inspiratie en tips.


NVVC Jaarplan 2022

Tijdens de ALV van 5 november werd het NVVC jaarplan 2022 besproken. De speerpunten uit NVVC beleidsvisie 2025 zijn het uitgangspunt voor de doelen voor 2022. Deze speerpunten zijn: Toegankelijkheid van zorg, Kwaliteit van cardiologische zorg en De cardioloog van (over)morgen. Het behalen van de doelen uit het jaarplan kan niet zonder de inzet van de leden van de NVVC en samenwerking met andere partijen. Nog niet gelezen? Download het jaarplan hier

Beleidsvisie 2025
Lees meer over de drie speerpunten uit de beleidsvisie van de NVVC : toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten tot 2025. Lees verder


Kwaliteitsbeleid 2025

De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisie-document Cardiologische zorg 2025. Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025. Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologische zorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de pagina Kwaliteit.

.

4pulse webinar
Op 9 februari organiseert 4pulse het webinar SGLT2-remmers, wat moet de cardioloog ermee in de dagelijkse praktijk?

ESC Congress 2022 
'The magic of cardiology'
Barcelona & Online

Friday, 26 August - Monday, 29 August 2022 

COVID-19 informatie

COVID-19 informatie voor leden

Informatie voor hartpatiënten

CBR
Rijden met een hartaandoening
Informatie voor bestuurders

THUISARTS.NL
Op Thuisarts.nl staat ook specifieke hartpatiëntinformatie over corona.