NVVC Netwerk
  eHealth Forum

  Modules Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten  COVID-19

  (versie 22 april 2021)                


  Aanbeveling voor vroege detectie cardiale schade bij COVID-19 infectie

  Disclaimer: dit NVVC advies kunt u gebruiken binnen het eigen ziekenhuis, maar de lokale situatie bepaalt het uitgangspunt voor de protocollen en werkwijzen.

  NVVC Nieuws

  NVVC Bureau 5 mei gesloten
  Op bevrijdingsdag 5 mei is het NVVC Bureau gesloten en wordt uw mail niet gelezen. Donderdag 6 mei is het bureau weer geopend.

  NVVC Jaarverslag 2020
  12 april 2021
  Niet alles in 2020 stond in het teken van de coronapandemie. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft veel bereikt in 2020 met als belangrijkste mijlpaal het opleveren van de beleidsvisie 2025. Lees verder

  On demand sessies met accreditatie
  9 april 2021
  Drie van de gesponsorde sessies van het NVVC Voorjaarscongres zijn geaccrediteerd om on demand te bekijken via het cardiovasculair onderwijsinsituut (CVOI).
  Vanaf zaterdag 10 april zijn deze sessies 3 maanden beschikbaar. Lees verder op de pagina Congressen

  Kwaliteitsbeleid 2025

  De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisie-document Cardiologische zorg 2025.

  Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025
  . Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologische zorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de pagina Kwaliteit.

  .

  Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten

  Den Haag, 9 maart 2021

  Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden hebben patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit publiceren onderzoekers bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance vandaag. De Hartstichting financierde het onderzoek.
  Lees verder

  Resultaten uitvraag wachttijden cardiologische zorg tijdens COVID-19 pandemie

  21 januari 2021


  De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In de afgelopen maanden hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronacrisis en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Door de anderhalve meter maatregel is er ook minder capaciteit beschikbaar in de ziekenhuizen. Er bestaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie, een hoog risico op het ontstaan van een groot stuwmeer aan uitgestelde zorg.

  Lees verder

  COVID-19 informatie

  COVID-19 informatie voor leden

  Informatie voor hartpatiënten

  CBR
  Rijden met een hartaandoening
  Informatie voor bestuurders