NVVC Netwerk
eHealth Forum

NVVC Nieuws

Nieuwe leidraad Zorgproces Pijn op de borst
22 november 2021

NVVC-Connect heeft het initiatief genomen om het ideale zorgproces op te stellen voor patiënten die met pijn op de borst bij de zorgverlener komen. Samen met huisartsen die gespecialiseerd zijn in hart- en vaatziekten (HartVaatHAG) en expertisecentrum Harteraad is de Leidraad Zorgproces Pijn op de Borst opgesteld.
Lees verder op de site van NVVC-Connect


Zorg op Afstand
4 november 2021

Zorg op Afstand is niet meer weg te denken bij intra-, extra- en transmurale zorg die we leveren aan patiënten. Veel vakgroepen verlenen al Zorg op Afstand, zijn bezig dit te ontwikkelen, of hebben plannen om dit te doen. Rondom Zorg op Afstand zijn echter nog veel vragen en knelpunten die succesvolle implementatie in de weg staan.

De NVVC projectgroep “Zorg op Afstand” biedt u daarom een aantal aansprekende voorbeelden, kaders en handvatten voor de praktijk aan.

Download deze interactieve pdf voor meer informatie, inspiratie en tips.


Overvolle IC’s leiden tot problemen voor hart- en vaatpatiënten

1 november 2021
Hartstichting roept op tot vaccinatie

Als de toestroom van coronapatiënten doorzet, is het in Nederland niet meer mogelijk om de hart(chirurgische) zorg te leveren waarvan we in ons land vinden dat die noodzakelijk is. Dit betekent een toename van sterfte door niet of te laat verrichte hartoperaties en verlies van levensverwachting en kwaliteit van leven. De Hartstichting vindt het uitstellen van de zorg voor hart- en vaatpatiënten onacceptabel en roept mensen op zich te laten vaccineren.
Lees verder

NVVC Jaarplan 2022

Tijdens de ALV van 5 november werd het NVVC jaarplan 2022 besproken. De speerpunten uit NVVC beleidsvisie 2025 zijn het uitgangspunt voor de doelen voor 2022. Deze speerpunten zijn: Toegankelijkheid van zorg, Kwaliteit van cardiologische zorg en De cardioloog van (over)morgen. Het behalen van de doelen uit het jaarplan kan niet zonder de inzet van de leden van de NVVC en samenwerking met andere partijen. Nog niet gelezen? Download het jaarplan hier

NVVC Jaarverslag 2020

Niet alles in 2020 stond in het teken van de coronapandemie. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft veel bereikt in 2020 met als belangrijkste mijlpaal het opleveren van de beleidsvisie 2025.

Lees verder

Kwaliteitsbeleid 2025

De NVVC presenteert met trots het Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisie-document Cardiologische zorg 2025. Dit document geeft invulling aan de pijler kwaliteit van zorg in de NVVC beleidsvisie 2025. Het biedt handvatten voor de individuele zorgverlener, voor vakgroepen en ook voor Connect en de verschillende NVVC thema’s en werkgroepen om, al dan niet samen met andere partners, de cardiologische zorg in Nederland te evalueren en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de pagina Kwaliteit.

.

Beleidsvisie 2025
Lees meer over de drie speerpunten uit de beleidsvisie van de NVVC : toegankelijkheid van zorg, kwaliteit van zorg en de cardioloog van (over)morgen met de bijbehorende doelen en activiteiten tot 2025. Lees verder


4pulse webinar
Op 14 december organiseert 4pulse het webinar “Zorg op Afstand”, sprekers zijn o.a. Chris Flim (VWS) en Teresa Cardoso Ribeiro (ZIN). 

ESC Congress 2022 
'The magic of cardiology'
Barcelona & Online

Friday, 26 August - Monday, 29 August 2022 

COVID-19 informatie

COVID-19 informatie voor leden

Informatie voor hartpatiënten

CBR
Rijden met een hartaandoening
Informatie voor bestuurders

THUISARTS.NL
Op Thuisarts.nl staat ook specifieke hartpatiëntinformatie over corona.