Accreditatie - GAIA

NVVC

KNMGInformatie over GAIA - persoonlijk dossier

VRAGEN?

Heeft u een vraag over activeren of inloggen?
Kijk op www.knmg.nl/artsdossier.

Of neem contact op met de RGS Infodesk 

(ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur):
E-mail: gaia@fed.knmg.nl
Telefoon: 088 - 440 43 70

Accreditatie - Tarieven vanaf januari 2024

Dit zijn de bedragen exclusief BTW

 • Gesponsorde aanvragen 500 euro 
 • Niet-gesponsorde aanvragen 150 euro
 • Refereeravond 150 euro
 • Opvolgende-refereeravond 50,00 euro (mits binnen hetzelfde kalenderjaar)


Accreditatie refereeravonden

Voor de aanvraag van accreditatie voor refereeravonden over een heel kalenderjaar, geldt sinds 1 januari 2009 de volgende regeling: 

 • In de maand januari dient de accreditatie voor de eerste refereeravond dat jaar, voorzien van een inhoudelijk programma, te worden aangevraagd. Daarbij dient als bijlage een overzicht mee te worden gestuurd van alle opvolgende refereeravonden die worden gehouden in het betreffende kalenderjaar.
 • Vervolgens dient iedere aangekondigde refereeravond afzonderlijk als herhaalaanvraag ter beoordeling toegevoegd te worden (tenminste 1 maand voor de betreffende datum), voorzien van een inhoudelijk programma.


Regelgeving online nascholing

        

Voor omzetten fysieke in online nascholing, zie de handreiking van het accreditatie overleg. 


De NVVC hanteert de volgende regels (voor fysieke nascholingen en webinars):        

 • De nieuwe datum van een nascholing kan een aanbieder zelf in GAIA aanpassen (binnen de reguliere accreditatietermijn van 1 jaar (of 2 jaar bij e-learning));
 • Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum hetzelfde zijn en alleen de sprekers wisselen dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden.
  (let wel, een geoorloofde sprekerswissel is als een cardioloog etc. wordt vervangen door een andere cardioloog etc.);
 • Als de onderwerpen veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig nieuwe nascholing, dan moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief.


De NVVC volgt de regelgeving en criteria van e-learning, podcasts, webinars en web-casts van KNMG/ABFE.

Deze zijn als volgt samengevat in het NVVC accreditatie reglement:

 • het moet aannemelijk zijn dat men iets leert
 • er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt (bijvoorbeeld met tussentijdse toetsvragen)
 • interactiviteit is noodzakelijk middel om te realiseren dat de deelnemer van de scholing leert en dat de deelnemer het beoogde leerproces doorloopt
 • inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn
 • eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings, dus niet voor live webinars)