NVVC

  KNMG

  Wijzigingen nascholing vanwege COVID-19 maatregelen en nieuwe regelgeving online nascholing

          

  Voor omzetten fysieke in online nascholing, zie de handreiking van het accreditatie overleg. 


  De NVVC hanteert de volgende regels
  (voor fysieke nascholingen en webinars):

          

  •  De nieuwe datum van een nascholing kan een aanbieder zelf in GAIA aanpassen
  (binnen de reguliere accreditatietermijn van 1 jaar
  (of 2 jaar bij e-learning));

  •  Als de onderwerpen van de nascholing op de nieuwe datum hetzelfde zijn en alleen de sprekers wisselen dan hoeft er geen herbeoordeling plaats te vinden. 
  (let wel, een geoorloofde sprekerswissel is als een cardioloog etc. wordt vervangen door een andere cardioloog etc.);

  •  Als de onderwerpen veranderen (dus de inhoud), of er komt een volledig nieuwe nascholing, dan moet herbeoordeling plaatsvinden tegen het gebruikelijke tarief.


  De NVVC volgt de regelgeving en criteria van e-learning, podcasts, webinars en web-casts van KNMG/ABFE.

  Deze zijn als volgt samengevat in het NVVC accreditatie reglement:

  •  het moet aannemelijk zijn dat men iets leert

  •  er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt (bijvoorbeeld met tussentijdse toetsvragen)

  •  interactiviteit is noodzakelijk middel om te realiseren dat de deelnemer van de scholing leert en dat de deelnemer het beoogde leerproces doorloopt

  •  inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn

  •  eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings, dus niet voor live webinars)

          

  ZIe ook NVVC Netwerk  Informatie over GAIA - persoonlijk dossier

  GAIA Informatie voor cardiologen

  VRAGEN?

  Heeft u een vraag over activeren of inloggen?
  Kijk op www.knmg.nl/artsdossier.

  Of neem contact op met de RGS Infodesk 

  (ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur):
  E-mail: gaia@fed.knmg.nl
  Telefoon: 088 - 440 43 70