Over de NVVC

Jaarverslag 2020

Niet alles in 2020 stond in het teken van de coronapandemie. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft veel bereikt in 2020 met als belangrijkste mijlpaal het opleveren van de beleidsvisie 2025.

In het NVVC jaarverslag 2020 laten wij zien wat er gedaan is door onze leden en door de thema’s en werkgroepen. Kort wordt ingegaan op de aanpassingen die na corona blijven. Er is aandacht voor het thema van 2020; Netwerkgeneeskunde,

En tot slot laten wij zien waar de NVVC trots op is. Want trots is de NVVC op al zijn leden en medewerkers. Dankzij hun inspanningen, doorzettingsvermogen en creativiteit heeft de NVVC ondanks de uitdagingen van 2020 toch veel bereikt.

Jaarverslagen