Home

  Vereniging

  NVVC lidmaatschap

  Over de NVVC

  Portretten van cardiologen

  Contactgegevens

  Congressen

  Vacatures

  NVVC Netwerk FAQ

  NVVC Nieuws

  COVID-19 – bericht van het NVVC bestuur

  16 maart 2020

   

  Beste leden,

   

  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) volgt het nieuws en het advies over COVID-19 van het RIVM en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voor uw dagelijkse werk adviseren wij u de aanwijzingen te volgen van uw lokale crisisteam en ARBO dienst en op de hoogte te blijven van de dagelijkse updates van het RIVMGebundelde informatie over COVID-19 is terug te vinden op de website van de FMS.

   

  Met betrekking tot NVVC bijeenkomsten

  Het NVVC bestuur heeft besloten tot nader order alle bijeenkomsten van de NVVC waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn niet meer fysiek te laten plaatsvinden. Deze bijeenkomsten zullen wel zoveel als mogelijk doorgaan, maar dan telefonisch of per videoverbinding. Op deze wijze hoopt de NVVC bij te dragen aan het beperken van de verspreiding van COVID-19, en aan het beschermen van kwetsbare patiënten en zorgpersoneel. 

   

  NVVC Voorjaarscongres 16 en 17 april 2020

  Besloten is om het NVVC Voorjaarscongres te annuleren. Ook de werkconferentie voor werkgroepen, gepland op 15 april, wordt geannuleerd. Alle leden die zich al hebben ingeschreven krijgen het inschrijfgeld en andere kosten die via het NVVC aanmeldformulier zijn betaald, teruggestort.

   

  Algemene ledenvergadering

  De algemene ledenvergadering zal verplaatst worden naar donderdagavond 16 april. Dit wordt een verkorte ALV in de vorm van een webinar. Meer informatie over de ALV en hoe u als NVVC-lid deel kunt nemen volgt.

   

  Vergaderingen commissies en werkgroepen

  Alle overleggen van werkgroepen en commissies dienen te worden omgezet naar een telefonische vergadering of een vergadering via videoverbinding of te worden geannuleerd. Graag contact opnemen met het NVVC bureau als u een overleg wilt omzetten naar een telefonisch overleg/videoverbinding, via bureau@nvvc.nl.

   

  Accreditatiepunten

  In deze periode kunt u accreditatiepunten halen door het volgen van e-learning. Op dit moment zijn er 20 vakinhoudelijke e-learning nascholingen, en meer dan 100 vakoverstijgende nascholingen. Informatie hierover vindt u in de NVVC nascholingskalender.

  Ook de ESC biedt e-learning aan in de vorm van ESC Webinars.

   

  Het besluit m.b.t. de NVVC bijeenkomsten is tot nader order van kracht. Mocht er aanleiding zijn om dit bestuursbesluit te wijzigen, dan zullen we dit zo snel mogelijk aan u bekend maken.

   

  Indien u vragen heeft over het NVVC beleid m.b.t. COVID-19 dan kunt u ons bereiken via bureau@nvvc.nl of 030-2345000.

   

              Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw professionele inzet.

   

  Met vriendelijke groet,

  namens het NVVC bestuur,

   

  Prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum ,

              voorzitter                                           

  Meer nieuws over COVID-19