NVVC Nieuws

COVID-19 Persbericht Hartstichting, Harteraad en NVVC over hartrevalidatie op afstand

14 mei 2020


Tienduizenden hartpatiënten missen door COVID-19-uitbraak belangrijke behandeling
NVVC, Harteraad en Hartstichting roepen op hartrevalidatie op afstand in te zetten

Den Haag, 14 mei 2020 - Een groeiend aantal hartpatiënten kan door de coronamaatregelen geen hartrevalidatie volgen, een essentieel onderdeel van hun behandeling. Naar schatting gaat het sinds het begin van de maatregelen om ruim 30.000 patiënten. Zij lopen hierdoor meer risico om opnieuw hartproblemen te krijgen. En dat terwijl er goede mogelijkheden zijn om deze behandeling op afstand aan te bieden. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Harteraad en Hartstichting dringen er bij ziekenhuizen en hartrevalidatiecentra op aan hartrevalidatie op afstand aan te bieden.

Per jaar worden zo’n 180.000 mensen in het ziekenhuis behandeld voor een hartaandoening. Zij komen in principe allemaal in aanmerking voor hartrevalidatie, een behandelprogramma dat helpt bij het herstel. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, bypass-of omleidingsoperatie of een hartklepoperatie. Hartrevalidatie vindt grotendeels plaats in groepsverband bij revalidatiecentra of bij ziekenhuizen. Door de coronamaatregelen zijn hartrevalidatieprogramma’s vaak stopgezet of uitgesteld, met als gevolg het stilvallen van het revalidatieprocesen dreigende lange wachtlijsten na de crisis.

Veilig werken aan herstel
De Hartstichting en Harteraad hebben samen met partners onderzocht hoe hartrevalidatie op afstand versneld, veilig en per direct kan worden aangeboden. Het zogenaamde BENEFIT@Home-programma volgt de richtlijnen voor telerevalidatie tijdens de COVID-19-pandemie in Nederland zoals beschreven in het position statement van de werkgroep Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie van de NVVC. Maar er zijn ook andere aanbieders van telerevalidatie. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over vergoeding van telehartrevalidatie. Met telehartrevalidatie is het voor patiënten mogelijk (een deel van) het hartrevalidatieprogramma thuis te volgen. Zo kunnen zij toch aan hun fysieke en mentale herstel werken.Met begeleiding van het hartrevalidatieteam en onder controle van de cardioloog en de hartrevalidatiecoördinator in het ziekenhuis.

Effecten
Hartrevalidatie helpt voor een sneller en beter herstel bij een hartaandoening en geeft patiënten weer vertrouwen in het lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van hartrevalidatie. Daaruit blijkt dat hartrevalidatie zorgt voor 50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen. Daarom vinden NVVC, Harteraad en de Hartstichting het belangrijk dat patiënten deze behandeling ook nu kunnen volgen.

Oplossing
Hareld Kemps, cardioloog en voorzitter van de NVVC werkgroep cardiovasculaire preventie en hartrevalidatie: “Kwetsbare patiënten kunnen nu niet of minder goed begeleid worden na hun interventie of hartinfarct. Zij zitten met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij hun leven moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. En ervaren vaak angst bij bijvoorbeeld het weer gaan bewegen, terwijl dat wel heelbelangrijk is. Hartrevalidatie is daarom enorm belangrijk en telerevalidatie kan tijdens de coronacrisis een uitkomst bieden. Hiervoor hebben we nu ook aanbevelingen opgesteld, waardoor we hopen dat hartrevalidatie zoveel mogelijk doorgang kan vinden in Nederland.”

Bevorderen hartrevalidatie
Harteraad en de Hartstichting zetten zich structureel samen in om de landelijke deelname aan hartrevalidatie te bevorderen. De mogelijkheden van telehartrevalidatie bieden nú uitkomst, maar dragen na duurzame implementatie ook bij aan meer deelname en hartrevalidatie op maat in de toekomst. Harteraad en de Hartstichting nodigen ziekenhuizen en revalidatiecentra, die telerevalidatie volgens NVVC standaard aanbieden uit, om dit bij hen kenbaar te maken. Deze publiceren zij op hun websites.


Lees meer op de website van de Hartstichting