NVVC Nieuws

Geautoriseerd: NVVC Leidraad “Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden”

29 juni 2020


Deze praktische leidraad is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en gericht op het adequaat herkennen, diagnosticeren en behandelen van patiënten met (verdenking op) coronaire vaatdysfunctie. Omdat de standaard diagnostiek bij angineuze klachten gericht is op het evalueren van obstructief coronairlijden, wordt coronaire vaatdysfunctie als oorzaak van de klachten vaak niet meegenomen in de differentiaal diagnose. Twee derde van de vrouwen en één derde van de mannen die een coronairangiogram ondergaat vanwege hartklachten heeft geen obstructief coronairlijden.Bij ~ 60-90% van deze patiënten blijken de klachten gebaseerd op coronaire vaatdysfunctie: epicardiale vasospasmen en/of coronaire microvasculaire dysfunctie (CMD). In de bestaande richtlijnen worden hier weinig handvatten voor gegeven.

De leidraad vindt u hier: Pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden

    

Waarom is het belangrijk patiënten met coronaire vaatdysfunctie te herkennen?

Patiënten die zich presenteren met symptomen en tekenen die wijzen op myocardiale ischemie zonder obstructief coronairlijden, vallen onder de categorie INOCA (Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease). Uit studies blijkt dat deze patiënten een verhoogd cardiovasculair risico hebben ten opzichte van personen zonder klachten. Naast een slechtere cardiovasculaire prognose, gaat de ziekte vaak gepaard met chronische hartklachten, leidend tot onnodig herhaalde diagnostische onderzoeken gericht op obstructief coronairlijden, eerste harthulpbezoeken, opnames in het ziekenhuis, een slechtere kwaliteit van leven en verminderde arbeidsparticipatie. Er zijn diverse behandelingsmogelijkheden voor coronaire vaatdysfunctie, gericht op verlichting van klachten, verbeteren van het cardiovasculair risicoprofiel, kwaliteit van leven en prognose. Tijdige herkenning van dit ziektebeeld, en daarmee start van behandeling, is daarom van essentieel belang.

    

Webinar

Op 22 september 2020 zal een CVOI webinar pijn op de borst zonder obstructief coronairlijden plaatsvinden. Voor informatie en aanmelding zie www.cvoi.nl.