NVVC Nieuws

Einthoven Dissertatieprijzen 2020

5 oktober 2020

Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van het Netherlands Heart Institute(NL-HI)en DCVA op donderdag 24 juni 2021 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2020 uitgereikt. De Einthoven dissertatieprijzen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie(NVVC) en het NL-HI voor de beste cardiovasculaire proefschriften. Er zijn drie prijzen te vergeven:

1e prijs €3.000 –2e prijs € 2.000 –3e prijs € 1.000.

Iedereen die in 2020 in Nederland is gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, kan meedingen naar deze prijs. Bent u in 2020 gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, stuur dan uw proefschrift in. Kent u gepromoveerden die voor de prijs in aanmerking kunnen komen dan verzoeken wij u vriendelijk hen op deze prijs te wijzen.

Om mee te dingen dient u de volgende documenten op te sturen:
  • proefschrift, verschenen in 2020 (bij voorkeur pdf bestand);
  • abstract van het proefschrift, ca. 500 woorden, Engelstalig;
  • overzicht van publicaties van de laatste vijf jaar;
  • de Pubmed zoekstring en PMIDs van de top 10 publicaties;
  • curriculum vitae.
U kunt dit inzenden naar: info@heart-institute.nl

Uiterste inzenddatum: 31 december 2020.

De jury kiest de drie beste proefschriften uit en de schrijvers daarvan houden tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting een presentatie.

Met vriendelijke groeten,
namens de besturen van het NL-HI en de NVVC,

Prof. dr. P.A.F.M. Doevendans - Bestuurslid NL-HI
Prof. dr. J.W. Jukema - Bestuurslid NL-HI
Prof. dr. A.C. van Rossum - Voorzitter NVVC

Willem Einthoven (Semarang, 21 mei 1860 –Leiden, 28 september 1927) was een Nederlandse arts en uitvinder van de snaargalvanometer, waarmee hij praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. Hij ontwikkelde ook terminologie voor het interpreteren ervan. In 1924 werd hij hiervoor onderscheiden met de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.