NVVC Nieuws

De Landelijke Transmurale Afspraak Stabiele angina pectoris is geautoriseerd

21 oktober 2020

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele anginapectoris (SAP) is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Harteraad. De LTA SAP is 21 oktober 2020 verschenen.

Het doel van deze LTA is om de zorg voor patiënten met(vermoeden van) SAP te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose AP te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoog risicopatiënten te identificeren. Het beleid is gericht op vermindering van de klachten van de patiënt, op verbetering van de inspanningstolerantie en op verbetering van de prognose door vermindering van het risico op cardiale sterfte.

De LTA biedt een kader voor regionale transmurale afsprakentussen betrokken zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met SAP. Uitgangspunt zijn de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (2019) en de richtlijn van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire hartziekten (CCS 2019).

Klik hier voor de LTA SAP (pdf)

NVVC Connect project ‘pijn op de borst’

De LTA SAP wordt gebruikt als inhoudelijke basis voor de uitwerking in verschillende regio’s door middel van het NVVC Connect project ‘pijn op de borst’ (voorheen ACS) in 2020. In 2019 is de leidraad zorgprocespijn op de borst met bijbehorende patiënten versie ontwikkeld. Het zorgproces geeft procesmatige invulling aan de LTA en kan benut worden als een implementatietool voor regio’s om de LTA goed te implementeren. Tevens is erbij de leidraad een passend dataplan opgesteld met gegevens over de kwaliteit van zorg, patiëntervaringen en doelmatigheid. In 2020 wordt de leidraad in drietestregio’s geïmplementeerd en geëvalueerd. Bij een positieve afronding van deze pilot zal de leidraad landelijk worden uitgerold via de Connectinfrastructuur. Aanvullende informatie over dit project is te vinden op de Connect site. Wilt u als regio ook aan de slag met de LTA-SAP en daarbij de implementatietool Leidraadzorgproces pijn op de borst inzetten? Dat kan uiteraard. De testregio’s zijn reeds aan de slag maar u kunt altijd kenbaar maken of u de leidraad wilt gaan benutten. We helpen u graag verder (connect@nvvc.nl)

NVVC congres themasessie 5: Connect, BBC en CK over Pijn op de borst
Vrijdag 6 november om 16:00 uur
De LTA SAP komt aan bod tijdens deze inhoudelijke en praktische sessiegeorganiseerd door de BBC, CK en Connect over het thema Pijn op de borst. Tijdens deze sessie wordt de LTA SAP gepresenteerd door twee werkgroepleden. Daarna volgt de presentatie van de leidraad zorgproces pijn op de borst, waarvoor de LTA SAP de inhoudelijke basis vormt. Deze leidraad omschrijft het transmurale zorgproces voor patiënten met pijn op de borst. Hierbij zal worden ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van deze leidraad. Een in drie Connect-regio’s lopende proefimplementatie van deze leidraad zal ook worden toegelicht. Tot slot gaat de BBC in op de gevolgen van deze nieuwe kwaliteitsdocumenten voor de dagelijkse praktijk: waar loopt de praktijk tegenaan en welke gevolgen zijn ervoor registraties en DOTs? Een leerzame sessie waarbij de link wordt gelegd tussen kennis, implementatie en toepassing de in de praktijk! 

Meer informatie en aanmelden voor het NVVC Najaarscongres


Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht?
Laat het ons weten via kwaliteit@nvvc.nl