NVVC Nieuws

NVVC tekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

19 november 2020

Samen met 26 andere zorgorganisaties tekende de NVVC woensdag 18 november de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg in Nederland.

Zorgorganisaties gaan massaal voor rookvrij
18 november ondertekenden 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang en de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland.


Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. En met het grote enthousiasme dat ik overal in de zorg tegenkom als het hierover gaat, denk ik dat het best nog weleens sneller zou kunnen gaan. Samen maken we hier een succes van!”


Tijdens de feestelijke online bijeenkomst tekenden de vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen de intentieverklaring. Voor de zorgkoepels betekent dit dat zij zich zullen inzetten voor rookvrije terreinen, een goed aanbod van stoppen-met-rokenzorg aan cliënten en patiënten en hr-beleid en ondersteuning bij het stoppen voor medewerkers in de zorginstellingen. NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Op dit moment hebben wij 70 rookvrije leden, van de 104. En dat aantal groeit gestaag door. Het goede nieuws van vandaag is dat we met organisaties uit het hele zorgspectrum aan de slag gaan, want wat we ook in ziekenhuizen zien is dat veel mensen waarbij gezondheidsproblemen en sociale problemen samen gaan, nog te veel achterblijven. Preventie, rookvrije zorg, behoeft een aanpak vanuit het hele veld. Wij werken graag met u samen.”


Aan de beroepsverenigingen is gevraagd hoe zij als vereniging kunnen bijdragen om vanuit de beroepsgroepen de zorg rookvrij te maken. “Ik werk als verpleegkundig specialist op de COPD revalidatie afdeling van een geriatrische revalidatie-instelling en daar zie ik dagelijks hoeveel schade roken veroorzaakt en hoe belangrijk het is om te stoppen met roken. Maar stoppen met roken doe je niet alleen. Het is een gezamenlijk streven om de zorg rookvrij te maken. En daar horen verpleegkundigen en verzorgenden als grootste beroepsgroep binnen de zorg sowieso bij! Daarom vind ik het zo belangrijk dat deze intentieverklaring door V&VN samen met andere partijen is ondertekend.”, aldus verpleegkundig specialist Janette Tazmi.


26 organisaties en 1 keurmerk
De aansluitende partijen zijn: De Vereniging voor Gehandicaptenzorg (VGN), Actiz, Jeugdzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO), Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Chronisch Zorgnet, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO), Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV), Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).


Ondersteuning vanuit bestaande werkgroep

Dit tekenmoment is georganiseerd door de werkgroep Rookvrije Zorg. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de zorgkoepels die al eerder de intentieverklaring ondertekenden, VWS, het Trimbos Instituut en het Partnership Stoppen met Roken. Eén belangrijke opdracht van deze werkgroep is het aanhaken van nieuwe organisaties uit de zorg om zo de volledige zorgsector te betrekken en rookvrij te maken. Aanjager Anton van Balkom vertelde wat de nieuwe deelnemers kunnen verwachten aan ondersteuning vanuit de werkgroep die inmiddels kan putten uit ruim twee jaar ervaring. Veel van deze ervaring is gebundeld in de toolkit op https://www.rookvrijezorg.com/toolkit.


Startpunt 2017

Sinds enkele jaren werken steeds meer partijen aan het rookvrij maken van de zorgcultuur. Een belangrijke basis hiervoor is de Intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ die op 31 mei 2017 werd ondertekend door de KNMG, VkN, AJN, GGD GHOR, Nederlandse GGZ, NFU, NHG, NVZ en NVZD. De intentieverklaring was destijds onderdeel van het gelijknamige congres ‘Maak de zorg rookvrij’. Al deze organisaties tezamen met de nieuwe ondertekenaars bestrijken bijna het volledige zorglandschap.