NVVC Nieuws

Resultaten uitvraag wachttijden cardiologische zorg tijdens COVID-19 pandemie

21 januari 2021

Bericht van het NVVC bestuur

Utrecht, 21 januari 2021

De COVID-19 pandemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid. In de afgelopen maanden hebben veel mensen later zorg ontvangen door toedoen van de coronacrisis en staan er nog veel mensen op de wachtlijst voor een controle, diagnostiek en/of behandeling. Door de anderhalve meter maatregel is er ook minder capaciteit beschikbaar in de ziekenhuizen. Er bestaat, zeker in het licht van de huidige ontwikkelingen in de COVID-19 pandemie, een hoog risico op het ontstaan van een groot stuwmeer aan uitgestelde zorg.

Oplopende wachtlijsten van de electieve zorg vormen daarvoor een goede indicator. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft dan ook gemeend, in samenwerking met de Nederlandse Hart Registratie (NHR), deze indirecte effecten van de COVID-19 pandemie in kaart te moeten brengen en maandelijks te monitoren met behulp van wachtlijst uitvragen bij de vakgroepen cardiologie van de Nederlandse ziekenhuizen. De lengte en het beloop van de wachttijden kan naar onze mening helpen om goed beleid te maken m.b.t. de juiste afstemming van capaciteit voor de COVID-zorg en non-COVID-zorg.

De doelstelling van deze uitvragen is om te vervolgen of het stuwmeer van uitgestelde zorg, in combinatie met verlies aan capaciteit in diagnostiek/behandeling door de Coronamaatregelen, gaat leiden tot oplopende wachttijden. De monitoring richt zich op de volgende parameters:
1) toegangstijden eerste afspraak / herhaalconsult polikliniek
2) wachttijden voor electieve diagnostiek
3) wachttijden voor electieve behandeling
De Treeknorm voor poliklinische zorg en diagnostiek is 4 weken en voor behandeling 6 weken.

In deze brief (PDF) kunt u een samenvatting vinden van de resultaten en een aantal voorzichtige conclusies.