NVVC Nieuws

Ernstig hartfalen vergroot risico op sterfte bij coronapatiënten 

Den Haag, 9 maart 2021 

Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden hebben patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit publiceren onderzoekers bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance vandaag. De Hartstichting financierde het onderzoek.

 

Hogere sterfte bij hogere leeftijd en meerdere ziektes

De sterfte door corona stijgt naarmate de leeftijd toeneemt: van de coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis sterft 2% bij jongeren (18-25 jaar) en 41,6% bij ouderen (> 85 jaar). Omdat patiënten met hart- en vaatziekten vaak ouder zijn en ook andere ziektes hebben, is de sterfte in deze groep ook hoger (30,3%) dan bij mensen zonder hart- en vaatziekten (15,7%). Mensen die op de intensive care terechtkomen hebben vaker hartcomplicaties. Ook treden hartcomplicaties in het ziekenhuis vaker op bij mensen die al een hartaandoening hadden voordat ze met corona in het ziekenhuis werden opgenomen.

 

Extra risico bij ernstig hartfalen, minder bij hartinfarct

Los van leeftijd en geslacht hebben coronapatiënten met ernstig hartfalen 43% meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Het effect van andere hartaandoeningen, waaronder een eerder doorgemaakt hartinfarct, lijkt minder groot. Dat coronapatiënten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden, was al bekend.

 

Coronaklachten verschillen per leeftijd

De onderzoekers zagen geen verschillen in klachten door corona tussen ziekenhuispatiënten met en zonder hartaandoeningen, maar wel tussen leeftijdsgroepen. Tussen de 45 en 65 jaar zijn koorts, hoesten en benauwdheid de meest voorkomende klachten. Koorts en benauwdheid kwamen minder vaak voor bij andere leeftijdsgroepen. Klachten van reukverlies kwamen vooral voor bij jongere patiënten en veel minder bij patiënten boven de 65 jaar.

 

Onderzoek onder ruim 10.000 ziekenhuispatiënten

De onderzoekers registreerden het ziekteverloop van ruim 10.000 coronapatiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen in 16 verschillende landen. Zij vergeleken de gegevens van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten. De gegevens werden verzameld tussen maart en november 2020. Patiënten werden gevolgd vanaf ziekenhuisopname tot ontslag.

 

Vervolgonderzoek naar langetermijneffecten corona op het hart

Onderzoekers van het UMC Utrecht gaan samen met andere ziekenhuizen en de partners van de DCVA ook de lange termijn gevolgen van corona op het hart onderzoeken. Daarvoor gaan ze o.a. hartecho’s maken en vragenlijsten afnemen bij coronapatiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Op deze manier willen ze vaststellen of er in de jaren na een ziekenhuisopname een verhoogd risico is op hartaandoeningen en hoe vaak er sprake is van langdurige klachten zoals hartkloppingen en pijn op de borst. Patiënten en artsen zien dit als één van de belangrijkste gebieden waar nog nader onderzoek naar moet worden verricht.

 

Over CAPACITY-COVID

Deze resultaten komen uit de CAPACITY-COVID- en de LEOSS-registratie.

CAPACITY-COVID is een samenwerking van de patiëntenvereniging Harteraad, de Hartstichting, de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Netherlands Heart Institute (NL-HI) en de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN). Zij vormen samen onderdeel van de in totaal negentien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA werken ze samen en brengen ze geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Folkert Asselbergs (Cardioloog en Hoogleraar) en Marijke Linschoten (promovenda) van UMC Utrecht.


De onderzoeksresultaten kunt u terugvinden op de site van de hartstichting.