NVVC Nieuws

Mijlpaal van 6000 patiënten met atriumfibrilleren in Dutch-AF bereikt

9 juli 2021

Wat is Dutch-AF registry?

Dutch-AF registry is een door ZonMw gesubsidieerd register van patiënten met recent vastgesteld atriumfibrilleren (AF), waaraan  onderzoek verbonden is. Dit register is gestart in 2018 en includeert, onder leiding van Professor Menno Huisman, LUMC Leiden en Dr. Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, patiënten met nieuw vastgesteld atriumfibrilleren, dit in nauwe samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen, trombosediensten en huisartsen.
  

Mijlpaal bereikt

De mijlpaal van 6000 geïncludeerde patiënten is in de week van 5 juli 2021 gepasseerd in de Dutch - AF registry. Dit is een heel belangrijk resultaat voor cardiologisch Nederland: met dit register is de basis gevormd voor de ziektebeeldregistratie Atriumfibrilleren en kan relevante spiegelinformatie aan de cardioloog, huisarts, patiënt en verzekeraar worden gegeven. In eerste instantie zullen vanuit dit register vragen op het gebied van antitrombotische therapie voor atriumfibrilleren beantwoord worden. Zo wordt er gekeken naar therapietrouw en persistentie van antistollingsmedicatie, naar de veiligheid en effectiviteit van DOACs in de dagelijkse praktijk, en wordt onderzoek verricht naar validatie en verfijning van bestaande bloedingspredictiemodellen. Daarnaast kunnen zogenaamde registry based trials worden uitgezet; een voorbeeld hiervan is de DUTCH-WAIST study, onder leiding van Dr Ron Pisters en Dr Martin Hemels, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. In dit onderzoek zal worden nagegaan of een innovatieve vorm van gewichtsreductie leidt tot afname van het opnieuw optreden van AF bij patiënten met duidelijk overgewicht, bij wie recent AF is vastgesteld en bij wie een electrocardioversie is uitgevoerd. Maar ook andere initiatieven op het gebied van atriumfibrilleren kunnen vanuit dit register worden geïnitieerd.

Hoe gaat Dutch-AF registry verder?

Naast genoemde onderzoeksinitiatieven, wordt in samenwerking met de Netherlands Heart Registration (NHR) al enige tijd gewerkt aan een systeem om patiëntgegevens eenvoudig uit het elektronisch patienten dossier (EPD) in het register te krijgen, waardoor dubbel registreren overbodig wordt. Hierdoor kan veel tijd en geld bespaard worden en kan het register worden voortgezet. Het biedt op deze manier unieke mogelijkheden om toekomstig onderzoek sneller en goedkoper uit te voeren en kwaliteit van zorg beter en eenvoudiger te kunnen evalueren.