NVVC Nieuws

Persbericht

Onderzoek toont grote impact van COVID-19 op cardiologische zorg

Onderzoeksrapport van NVVC, NZa en LOGEX brengt aanzienlijke impact van COVID-19 op de cardiologische zorg in Nederland in kaart.
Amsterdam, 11 juli, 2022


De verwijzingen naar de cardiologische zorg daalden op het hoogtepunt van de pandemie met 79 procent. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘
COVID-19 en de Cardiologie in Nederland’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en LOGEX, Europees leider in healthcare analytics. In dit rapport zijn gezamenlijk door deze partijen de kwantitatieve effecten van de pandemie op de cardiologische zorg in kaart gebracht voor de periode 2020 en 2021.

De onderzoekers stelden verder vast dat de opnames op cardiologische afdelingen van het ziekenhuis plaatselijk tot 46 procent terugliepen ten opzichte van 2019. De effecten waren het grootst tijdens de eerste COVID-19-golf en betroffen vooral de electieve (niet urgente), maar ook deels de acute cardiologische zorg.

            

Samenvattend kan gesteld worden dat de negatieve impact van de COVID-19-pandemie op de cardiologische patiëntenzorg aanzienlijk was, met hoogst waarschijnlijk significante gezondheidsschade bij cardiologiepatiënten als gevolg van verdringing door de COVID-19-zorg. Daarbij wordt de samenhang getoond tussen afname van cardiologische verwijzingen, (klinische) cardiologische capaciteiten en verrichtingen én het effect daarvan op de gehele cardiologische zorgverlening voor zowel de eerste als latere COVID-19-golven. Het rapport kan helpen bij het eerder inspelen op dergelijke situaties in de toekomst.

            

Milan Pleus, datawetenschapper bij NZa geeft aan: “Inzichten in de effecten van pandemiegolven op reguliere zorg zijn cruciaal om van te leren en om de zorg voor te bereiden op eventuele nieuwe COVID-oplevingen of andere pandemieën. Dit onderzoeksrapport geeft een heel duidelijk beeld van de situatie en biedt ons enkele concrete handvatten om de zorg in Nederland pandemiebestendiger te maken.”

            

Cardioloog Marcel van der Linde (NVVC) licht toe: “Tijdens de eerste golf van de pandemie werden wij overvallen door de effecten van dalende verwijzingen en capaciteit voor cardiologische zorg in het ziekenhuis. Door proactief beleid konden we tijdens de tweede en verdere COVID-19-golven sneller op de situatie inspelen en was de impact op reguliere cardiologische zorg al veel kleiner. Dit rapport laat dat helder zien.”


Barend Buutfeld, Principal bij LOGEX: “Vanaf het begin van de eerste COVID-19-golf was er behoefte aan data-gedreven inzichten. Vanuit LOGEX startten wij daarom vrijwel onmiddellijk met het monitoren van de landelijke effecten van COVID-19 op het aantal behandelingen en declaraties voor alle ziekenhuiszorg. Dit zijn we ook gaan doen in opdracht van beroepsgroepen medisch specialisten, waaronder voor NVVC. Dat heeft geresulteerd in dit deze mooie samenwerking en dit waardevolle rapport.”


U vindt het rapport hier


Leden van de NVVC kunnen het rapport hier downloaden: Rapport in NVVC Netwerk


Klik hier voor meer informatie over LOGEX

Klik hier voor meer informatie over NZa

Klik hier voor meer informatie over NVVC

            

Perscontact:
Daniëlle van Leeuwen
Communicatiemanager LOGEX
Tel: 06 54 660 215
Mail: danielle.vanleeuwen@logex.com