NVVC Nieuws

Einthoven Dissertatieprijzen 2022

17 oktober 2022
Willem Einthoven (Semarang, 21 mei 1860 – Leiden, 28 september 1927) was een Nederlandse arts en uitvinder van de snaargalvanometer, waarmee hij praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG) kon vervaardigen. Hij ontwikkelde ook terminologie voor het interpreteren ervan. In 1924 werd hij hiervoor
onderscheiden met de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.
Tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting van het Netherlands Heart Institute(NL-HI)en DCVA op donderdag 22 en 23 juni 2023 worden de Einthoven Dissertatieprijzen 2022 uitgereikt.
De Einthoven dissertatieprijzen zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het NLHI voor de beste cardiovasculaire proefschriften. Er zijn drie prijzen te vergeven: 1e prijs € 3.000 – 2e prijs € 2.000 – 3e prijs € 1.000.

Iedereen die in 2022 in Nederland is gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, kan meedingen naar deze prijs. Bent u in 2022 gepromoveerd op een cardiovasculair onderwerp, stuur dan uw proefschrift in. Kent u gepromoveerden die voor de prijs in aanmerking kunnen komen dan verzoeken wij u vriendelijk hen op deze prijs te wijzen.

Om mee te dingen dient u de volgende documenten op te sturen:
  • proefschrift, verschenen in 2022 (bij voorkeur pdf bestand);
  • abstract van het proefschrift van ongeveer 500 woorden, Engelstalig;
  • overzicht van publicaties van de laatste vijf jaar;
  • de Pubmed zoekstring en PMIDs van de top 10 publicaties;
  • curriculum vitae


Uiterste inzenddatum: 31 december 2022.


De jury kiest de drie beste proefschriften uit en de schrijvers daarvan houden tijdens de Translational Cardiovascular Research Meeting een presentatie.


Met vriendelijke groeten,

namens de besturen van het NL-HI en de NVVC,


Prof. dr. P.A.F.M. Doevendans, Bestuurslid NLHI

Prof. dr. J.W. Jukema, Bestuurslid NLHI

Dr. J.G. Meeder, Voorzitter NVVC