NVVC Nieuws

Webinar Landelijk opleidingsplan cardiologie 2023
Dinsdag 31 januari | 19:00 - 21:00 uur

Doel: Informeren over de belangrijkste wijzigingen in het opleidingsplan en de implementatie in de praktijk
Voor wie: opleiders en AIOS 

Na 3 jaar ligt er een vernieuwd, en door het ministerie van VWS goedgekeurd, landelijk opleidingsplan cardiologie 2023. De belangrijkste aandachtpunten van dit plan zijn: 
  1. Duidelijke structuur en uniformiteit;
  2. Vooropleiding geneeskunde aangepast;
  3. Derde opleidingsjaar en opleidingskosten vastgelegd;
  4. Duurzaam opleiden en betere werk-privé balans;
  5. Uitbreiding (interdisciplinaire) verdiepingsstages;
  6. Definiëren van EPA’s.

Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de opleiding cardiologie goed geïnformeerd zijn, en de komende periode het plan kunnen implementeren, organiseren we op 31 januari a.s. een webinar met de volgende onderdelen:
  • Verschillen tussen het oude en nieuwe opleidingsplan
  • Regionaal opleiden en visiteren
  • Competenties bij selectie AIOS (inclusief veilig opleidingsklimaat)

Meld u aan en informeer de collega’s!

(Er zijn voor dit webinar geen deelnamekosten.)