NVVC Nieuws

Eerste Innovatieagenda NVVC gepubliceerd
19 december 2022

Cardiologie is bij uitstek een technisch-praktisch vakgebied met een niet-aflatende stroom aan innovaties in diagnostiek en therapie. Om de evaluatie en integratie van innovaties te faciliteren in een sterk gereguleerd toelatingsproces in Nederland, heeft de NVVC besloten om jaarlijks een Innovatieagenda vast te stellen voor breed gedragen vernieuwingen in het vakgebied.

Voor de zomer van 2022 is de uitvraag daarvoor gedaan, waarbij de NVVC-werkgroepen met 22 voorstellen zijn gekomen. Uiteindelijk heeft de NVVC 9 innovaties geselecteerd voor de eerste Innovatieagenda. Hierin staan onderwerpen op het gebied van interventiecardiologie, hartritmestoornissen, hartfalen, thoracale interventies en beeldvorming. Een deel is al in onderzoek voor toelating tot het verzekerde zorgpakket, en voor de anderen zal dit proces spoedig starten.

De Innovatieagenda zal jaarlijks geëvalueerd en aangepast worden om in te spelen op de snelle ontwikkelingen binnen de cardiologie. Hierbij is een goede samenwerking met patiëntorganisaties, bedrijven, andere specialismen en de overheid van groot belang om innovaties sneller naar de patiënt te brengen.

NVVC Innovatieagenda 2022

De Innovatieagenda maakt onderdeel uit van de NVVC Procedure Innovatie, die in april 2022 is vastgesteld door de ledenvergadering.
De NVVC is de eerste medisch specialistische beroepsvereniging die volgens deze gestructureerde en breed gedragen werkwijze innovaties naar verzekerde en structureel bekostigde zorg wil brengen.