NVVC Nieuws

ICD's voor hartpatiënten
2 februari 2023
De Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC) heeft kennis genomen van een artikel in de Volkskrant betreffende zorg voor patiënten met hartziekten die een Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) plaatsing hebben moeten ondergaan of moeten ondergaan, naar aanleiding van een beleidsstuk van het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het artikel roept helaas allerlei negatieve reacties en twijfel op bij patiënten en wij willen graag enkele zaken verhelderen.

 

Cardiologen zijn zeer zorgvuldig als het gaat om implantatie van ICD's.  Zij baseren zich op de laatste wetenschappelijke inzichten die beschreven staan in Europese richtlijnen om te bepalen welke patiënt er baat bij heeft om een ICD geïmplanteerd te krijgen. Met de implantatie van een ICD heeft de patiënt essentieel minder risico op overlijden als het hart plotseling stopt met rondpompen van bloed. Hiervoor bestaat wel een prijs namelijk een beperkte kans op complicaties bij en na het implanteren. In het licht van het potentieel voorkomen van acute hartdood zijn deze complicaties aanvaardbaar. 

 

De meeste van de voorgestelde acties die beschreven staan in het Verbetersignalement zijn in overleg tussen het ZIN en de NVVC tot stand gekomen. Deze afspraken gaan we de komende tijd opvolgen en doorvoeren in de ziekenhuizen, met als doel zo goed mogelijk passende zorg te leveren. Dan zullen we geleidelijk kunnen vaststellen wat dit in de praktijk gaat betekenen. Cardiologen zullen (blijven) zorgen dat de patiënt die wel baat heeft bij een ICD deze ook krijgt, en een patiënt die er niet bij gebaat is ook niet onnodig belast wordt. Aangezien we nu in Nederland strengere richtlijnen gaan krijgen dan onze omliggende landen zijn dit geen lichtvaardige beslissingen. Mede daarom probeert onze beroepsgroep er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan nu en in de toekomst.