NVVC Nieuws

Actief opsporen van boezemfibrilleren kan 3.000 beroertes voorkomen 
6 februari 2023

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) roept de overheid op te investeren in screening naar de ritmestoornis boezemfibrilleren. Uit een recente economische  analyse1, geïnitieerd door de NVVC, blijkt dat vroegtijdig opsporen van boezemfibrilleren duizenden beroertes kan voorkomen zonder dat dit gepaard gaat met substantieel hogere kosten. 

 

Boezemfibrilleren is een veel voorkomende aandoening die niet altijd opgemerkt wordt en kan leiden tot een beroerte (herseninfarct). Op dit moment worden al meer dan 400.000 patiënten voor boezemfibrilleren behandeld. Echter, naar schatting zijn er 100.000 Nederlanders die zich niet bewust zijn dat zij ook lijden aan boezemfibrilleren en niet weten dat zij een duidelijk verhoogde kans hebben op het krijgen van een beroerte. 

 

Een beroerte gaat vaak gepaard met veel persoonlijk leed, invaliditeit en hoge kosten. Boezemfibrilleren is echter eenvoudig vast te stellen en te behandelen. Door boezemfibrilleren actief op te sporen en te behandelen met bloedverdunners kunnen veel beroertes worden voorkomen. Hiermee kunnen naar verwachting in Nederland meer dan 3000 beroertes voorkomen worden. 

 

Zes scenario’s voor het opsporen van boezemfibrilleren zijn onderzocht die allen kosteneffectief bleken, waarbij er in vier scenario’s op termijn zelfs kosten worden bespaard2. Door te investeren in screening kan veel leed en kosten voorkomen worden. Met grootschalige onderzoeksprogramma’s als Dutch-AF3 en Check@Home4, worden al belangrijke eerste stappen gezet om dit in de praktijk te brengen.

 

Daarnaast stimuleert de NVVC al jaren het verbeteren van regionale samenwerkingen tussen huisartsen en cardiologen5, eveneens met als doel het zo veel en zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen van boezemfibrilleren.

Het initiatief van NVVC sluit nauw aan bij het CUSTOM-AF-programma, waarin NVVC samen met diverse partners van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), werkt aan optimale zorg voor patiënten om herseninfarcten door atriumfibrilleren te voorkomen.

Om bovenstaande initiatieven te versterken en een landelijk screening daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen, roept de NVVC de overheid op om meer te investeren in de screening naar onontdekt boezemfibrilleren.

 

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar de volgende referenties:

  1. Rapport: Screening op AF: een gezondheid economische ex ante evaluatie
  2. Publicatie in European Heart Journal.
  3. Design and rationale of DUTCH-AF: a prospective nationwide registry programme and observational study on long-term oral antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation.
    (BMJ Open. 2020 Aug 24;10(8):e036220. Doi: 10.1136/bmjopen-2019-036220).
  4. The Check@Home consortium is committed to develop a roadmap and infrastructure for an accessible and (cost-)effective national program for the early detection and treatment of cardiovascular disease, chronic kidney disease and type 2 diabetes to prevent progression and complications of these diseases.
  5. NVVC Connect: Atriumfibrilleren Beroertepreventie