NVVC Nieuws

De Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) is een bewezen levensreddende therapie voor patiënten met een verhoogde kans op een acute hartdood.
15 februari 2023

De Nederlandse vereniging voor cardiologie (NVVC) en de patiëntenorganisatie Stichting ICD dragers Nederland (STIN) hebben grote zorgen over de gevolgen van berichten in de media die de zorg voor patiënten met hartziekten die een Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator (ICD) plaatsing hebben ondergaan of moeten ondergaan in twijfel trekken. Deze berichten roepen negatieve reacties en twijfel op bij patiënten en wij willen graag enkele zaken verhelderen.


De NVVC heeft de laatste dagen ook signalen uit de dagelijkse praktijk gekregen dat patiënten, door deze berichtgeving, niet meer open staan voor de informatie van hun behandelaar en een goed gesprek over de voor- en nadelen van deze therapie uit de weg gaan. Gezien het feit dat de ICD een potentiële therapie is voor patiënten met een verhoogde kans op een acute hartdood, maken wij ons zorgen over de ongewenste gevolgen van de negatieve berichtgeving.

Deze discussie is enerzijds ontstaan naar aanleiding van een beleidsstuk van het Zorginstituut Nederland (ZiN) waarin wordt gesteld dat er minder ICD implantaties zouden kunnen plaatsvinden, en anderzijds door berichten over mogelijke verkeerde keuzes bij de vakgroep Cardiologie van het Isala Ziekenhuis in Zwolle voor de plaatsing van dergelijke apparatuur.

Het ZiN is verantwoordelijk voor pakketbeheer waarbij vergoedingen in onze gezondheidszorg een grote rol spelen en interpreteert voor een beperkte patiëntengroep het beschikbare wetenschappelijke bewijs anders dan de cardiologen. Hiermee krijgen we voor deze specifieke patiëntengroep in Nederland dus strengere grenzen aan vergoeding dan in de ons omliggende landen. Maar ook het ZiN stelt niet het nut van een ICD-therapie in het algemeen ter discussie. Bij verreweg de grootste groep patiënten met een reden om een ICD-te plaatsen staat ook het ZiN achter dit beleid.

Cardiologen baseren zich op de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen om te bepalen welke patiënt er baat heeft bij een ICD implantatie. Met de implantatie van een ICD heeft de patiënt beduidend minder risico op overlijden als het hart plotseling stopt met rondpompen van bloed. De beperkte kans op complicaties bij en na het implanteren zijn aanvaardbaar in het licht van het potentieel voorkomen van acute hartdood.

Als NVVC en STIN betreuren wij het zeer dat de situatie bij de vakgroep Cardiologie van het Isala Ziekenhuis in Zwolle tot zoveel onrust en twijfel leidt bij patiënten, medewerkers en breder in de samenleving. Binnen onze mogelijkheden en expertise heeft de NVVC steun proberen te geven ten behoeve van de kwaliteit van zorg en zal dit ook blijven doen.

Gezien het mogelijke risico van een acute hartstilstand roepen wij de patiënten op het goede gesprek te blijven aangaan met de behandelaar. Gezien de zeer gevoelige context voor patiënten roepen wij een ieder op om bij toekomstige berichtgeving alle facetten aan bod te laten komen, om patiënten een zo volledig mogelijk beeld te geven. 

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Stichting ICD dragers Nederland