NVVC Nieuws

NHJ zoekt nieuwe hoofdredacteur

18 september 2023


Graag vragen we uw aandacht voor de vacature Editor in Chief van het Netherlands Heart Journal (NHJ); het wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 
Zoals, wellicht bekend, is de NVVC voor 50% eigenaar van deze titel, die wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Vereniging, uitgeverij en redactie zijn trots op het wetenschappelijk aanzien dat de afgelopen jaren is bereikt en maakt zich nu op voor een nieuwe toekomst. De doelstelling is ambitieus: alle Nederlandse cardiologen actief betrekken bij de inhoud van NHJ door wetenschap, vakinhoud en verenigings-context. 

Bent u die praktiserende cardioloog, wetenschappelijk onderlegd en breed georiënteerd en heeft u uw sporen verdiend binnen onze vereniging? Dan nodigen we u van harte uit te solliciteren. Zie onderstaand de volledige vacature tekst en informatie over de procedure.
De titel
Netherlands Heart Journal is het wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum (BSL). De titel die de 31e jaargang beleeft, is een begrip in de Nederlandse cardiologie. Vereniging, uitgeverij en redactie zijn trots op het wetenschappelijk aanzien dat de afgelopen jaren is bereikt en maakt zich nu op voor een nieuwe (meer digitale) toekomst. De doelstelling is ambitieus: alle Nederlandse cardiologen actief betrekken bij de inhoud van NHJ door wetenschap, vakinhoud en verenigings-context nóg beter voor het voetlicht te brengen.

De Editor in Chief
In verband met het aanstaande vertrek van de huidige Editor in Chief zoekt NHJ een nieuwe hoofdredacteur die invulling weet te geven aan bovengenoemde ambitie. De hoofdredacteur is voorzitter van de hoofdredactie en werkt nauw samen met de overige hoofdredactieleden. Daarnaast heeft hij een sturende rol binnen het Associate Editors team dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van het reviewproces. De hoofdredacteur werkt bij de totstandkoming van het tijdschrift nauw samen met de coördinator/eindredacteur van de uitgeverij.

Profiel
 • Is praktiserend cardioloog (academie of periferie). Wetenschappelijk onderlegd en breed georiënteerd binnen de cardiologie. Is op de hoogte van de huidige ontwikkelingen binnen de cardiologie (zowel in Nederland als internationaal). Is kritisch op de (onafhankelijke) inhoud.
 • Heeft een groot aantoonbaar netwerk binnen de cardiologie. En heeft daarnaast sporen verdiend binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, door actieve deelname aan bijvoorbeeld (besturen van) themacommissies / kamers en/of werkgroepen.
 • Heeft op het moment van aantreden geen (neven)functies die onafhankelijk functioneren in de weg staan.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is een teamplayer die goed kan functioneren binnen een team van hoofdredactieleden. Hij of zij is een verbinder die de balans weet te vinden tussen het wetenschappelijke karakter van NHJ en de plaats die NHJ heeft binnen de NVVC.
 • Heeft kennis en ervaring met publiceren. Heeft goede digitale vaardigheden en weet snel thuis te raken in het elektronisch review systeem.

Tijdsbesteding
 • Met het vervullen van deze hoofdredactionele taken is naar schatting 4 uur per week gemoeid.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Verantwoordelijk voor continuïteit en wetenschappelijke kwaliteit van NHJ.
 • Ontwikkelen nieuwe initiatieven en onderwerpen.
 • Proactief stimuleren inzenden manuscripten van jonge onderzoekers, promovendi en arts-assistenten in opleiding.
 • Werkt nauw samen met de hoofdredactieleden, uitgever, coördinator/eindredacteur en journal editorial assistant, Editorial Manager en portefeuillehouder binnen het NVVC-bestuur.
 • Aansturen en voorzitten van de hoofdredactie en Associate Editors.
 • Voorzitten van de hoofdredactievergaderingen (4x per jaar).
 • Schrijft Editor’s Comment (2 à 3 keer per jaar).
 • Neemt deel aan regulier overleg met eigenaren van NHJ (NVVC en BSL) over exploitatie en toekomststrategie NHJ.
 • Aanwezig op NVVC-congressen en reikt de Durrer prijzen uit.
 • Bijwonen Editors Network meetings.

Heeft u interesse?
U kunt tot en met 1 oktober uw belangstelling kenbaar maken per mail aan de uitgeverij nhj@bsl.nl 
Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van NVVC, BSL en NHJ-redactie zullen zich over de reacties buigen. 
Met vragen over deze vacature kunt u terecht bij de uitgever, Lucienne Bongers, 
Lucienne.bongers@bsl.nl of tel. 06-13106590.