NVVC Nieuws

Vereisten voor patiëntenvoorlichting ICD implantatie
25 maart 2024

Geachte collegae,

Het verbetersignalement Zinnige Zorg Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator van het Zorginstituut Nederland maakte inzichtelijk dat de voorlichting, op met name de websites van ziekenhuizen, m.b.t. ICD-therapie in Nederland erg heterogeen is en inhoudelijk duidelijk kan worden verbeterd.

Namens de NHRA/NVVC hebben wij naar aanleiding van dit verbetersignalement dit document “Vereisten voor patiëntenvoorlichting ICD-implantatie” opgesteld. Hierin presenteren wij een minimale dataset waaraan alle voorlichtingsmaterialen zoals voorlichtingsfolders en websites voor ICD-therapie in Nederland naar onze mening moet voldoen. Er wordt ook een overzicht gegeven van de kans op terechte ICD-therapie en de kans op complicaties. 

In alle voorlichtingsmaterialen voor ICD-implantatie die ziekenhuizen beschikbaar stellen aan hun patiënten zou deze minimale dataset moeten terugkomen. Ook moeten de incidenties van terechte ICD-therapie en ICD gerelateerde complicaties genoemd worden, zoals die in dit document worden genoemd. 

Om de Nederlandse cardiologen te ondersteunen, hebben wij aanvullend een voorbeeld informatiefolder beschikbaar gemaakt. Deze voorbeeld informatiefolder mag direct worden overgenomen door de Nederlandse ziekenhuizen. Deze informatiefolder mag ook als basis dienen zodat er ruimte is voor aanpassing of verfijning van de voorlichtingsfolders in het kader van ziekenhuis specifieke karakteristieken. 

Mede namens alle auteurs, 

Louise R.A. Olde Nordkamp

Joan G. Meeder, past-president NVVC