NVVC Nieuws

Primeur: een nieuw cardiologisch aandachtsgebied: Preventieve Cardiologie
27 mei 2024

De Europese cardiologische gemeenschap (ESC) heeft een transitie ingezet om naast aandacht voor behandeling, ook meer in te zetten op het voorkomen van cardiovasculaire ziektes. Ook de NVVC heeft preventie als speerpunt aangemerkt. 

De ESC/ EAPC heeft in 2021 een curriculum opgesteld voor een fellowship ‘Preventive Cardiology’. Dit omvat een theoretisch gedeelte met een kennistoets, alsmede een praktijkgedeelte. De afgelopen jaren hebben de werkgroepen Sport en Cardiologie en Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie (CPH) dit vertaald naar een opleidingsdocument voor de Nederlandse praktijk voor een 2-jarig aandachtsgebied Preventieve Cardiologie. We kunnen nu met trots aankondigen dat dit document recent is goedgekeurd door het bestuur van de NVVC. 

Het aandachtsgebied Preventieve Cardiologie bestaat uit 3 grote pijlers te weten: Cardiovasculaire preventie, (complexe) hartrevalidatie en sportcardiologie. Daarnaast is er een lijnstage public health. 

Wij zien in toenemende mate een complexiteit ontstaan in deze verschillende deelgebieden, waardoor opgedane kennis in de reguliere opleiding niet meer volstaat en specifieke expertise nodig is. Vandaar dit opleidingstraject voor dit aandachtsgebied.

Wij zijn als NVVC met de invulling van dit aandachtsgebied uniek in Europa en verheugen ons toekomstige experts op in dit vakgebied op te gaan leiden. 

Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten!

Namens de beide werkgroepen,

Ruud Spee, 

voorzitter werkgroep CPH

Nick Bijsterveld, 

voorzitter werkgroep Sport en Cardiologie

Zie ook de pagina Fellowships en aandachtsgebieden op deze site.