Aanverwante organisaties

CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI)

Het CVOI is op 28 januari 1994 opgericht door de NVVC, de NHlI en de Hartstichting.Het CVOI verzorgt bij- en nascholingsactiviteiten voor cardiologen, scholing van AIOS cardiologie en bij- en nascholing voor hartfunctielaboranten, echo-laboranten en diverse andere paramedici.

www.cvoi.nl

DCVA

Onderzoekers, artsen en financiers bundelen krachten in Dutch CardioVascular Alliance. Ambitie: hart- en vaatziekten eerder herkennen, oplossingen sneller ontwikkelen en naar patiënt brengen. De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van twaalf organisaties (waaronder de NVVC), wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Het gezamenlijke doel is om de ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen.

https://dcvalliance.nl

​​Harteraad

Harteraad is de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten. Harteraad is opgezet voor en door mensen die zelf een hart- of vaatziekte hebben (gehad) of hun naasten. Ook mensen die (nog) niet ziek zijn en de risico’s uit eigen familie kennen, kunnen bij Harteraad terecht.
www.harteraad.nl                                                                                                                                                                                                                      

​​Hartstichting

De missie van de Hartstichting: hart- en vaatziekten verslaan!
De Hartstichting financiert onderzoek, geeft voorlichting en steun aan patiënten en zet zich in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

www.hartstichting.nl

​​Nederlandse Hart Registratie (NHR)

Per september 2017 is de Nederlandse Hart Registratie (NHR) opgericht door middel van een fusie van de BHN, NCDR en Meetbaar Beter. Met deze ene landelijke registratie beogen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), o.a. door het bieden van spiegelinformatie, bij te dragen aan behoud en verbetering van de kwaliteit van zorg op cardiologisch en cardiochirurgisch gebied.

https://nederlandsehartregistratie.nl

Netherlands Heart Institute (NLHI)

Het NLHI initieert en stimuleert topklasse wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing van hart- en vaatziekten. Het onderzoek richt zich op vijf thema's: aangeboren hartafwijkingen, atherosclerose, ritmestoornissen, genetica en beeldtechniek. De onderzoeken worden uitgevoerd in de klinieken en laboratoria van de acht universitaire medische centra.

www.heart-institute.nl

​​Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN)

De WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) is een onderzoekersnetwerk van bijna 60 cardiovasculaire vakgroepen in Nederland. We werken samen met farmaceutische bedrijven, contract research organizations (CRO) en academic research organizations (ARO) vanaf het ontwerp tot aan publicatie van een onderzoek. Onze leden zijn ervaren professionals met uitstekende kennis van klinisch onderzoek. Samen met gekwalificeerde research professionals en toegewijd personeel garandeert de WCN kwaliteit in klinisch onderzoek. Gedurende de samenwerking onderhouden we een betrouwbare relatie met onze partners.

www.wcn.life