Bestuursbericht

  30 november 2018

  Reactie op publicatie(s) dagblad Trouw en TV-uitzending Radar over problematiek (hart)implantaten.


  Afgelopen maandag 26 november was er publiciteit in dagblad Trouw en het TV-programma Radar over problematiek van implantaten. Op het gebied van de cardiologie betrof het met name pacemakers (PM) en inwendige defibrillatoren (ICD). De berichtgeving hieromtrent kan bij u als patiënt of familie diverse vragen oproepen. Daarom hebben we een document opgesteld met veel gestelde vragen en antwoorden. Hiermee hopen wij u duidelijk te maken dat wij als cardiologen naar vermogen de veiligheid en de kwaliteit van hartimplantaten proberen te waarborgen en deze waar nodig te verbeteren. 

   

  De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) streeft naar optimale veiligheid en kwaliteit op basis van goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving en door middel van het nauwkeurig registreren van alle PM en ICD in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Hart Registratie (NHR).

  Nadat een PM of ICD is ingebracht kunnen de cardioloog en het ziekenhuis met behulp van de kwaliteitsregistratie de gebruikte implantaten monitoren. Daarbij kan soms een onverwacht technisch probleem naar voren komen. Patiënten bij wie dit het geval is, kunnen dan snel worden opgespoord om de juiste maatregelen te treffen.

   

  Graag verwijzen wij u ook naar de reactie van de Federatie Medisch Specialisten.

   

  Het NVVC bestuur